Musíte se stát elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem

17.04.2005 00:00

 Milovaná Pallas Athéna
17. dubna 2005

 

JÁ JSEM Pallas Athéna, přicházející k vám prostřednictvím tohoto posla.

Znáte mě? JÁ JSEM Bohyně Pravdy a JÁ JSEM také členem Karmické Rady.

JÁ JSEM dnes přišla za vámi, abych vám předala jisté znalosti, týkající se projevení Zákona Karmy ve vašem fyzickém světě. Když přicházíte do vtělení, zatáhne se za vámi závoj a vy si přestáváte pamatovat to, co se s vámi dělo před vtělením, zapomínáte na vaše předchozí inkarnace. Tento stav ale neexistoval vždy. A toto opatření je vůči vašim duším spíše humánní, než omezující.

Jde o to, že v mnoha vašich životech jste nejednali úplně nejlépe a pokud byste si pamatovali všechny vaše těžké činy a zneužívání, pak byste nebyli schopni jednat ve vašem současném životě. Proto se závoj ve vaší paměti zatáhne hned po vašem narození. Avšak tento závoj není neprůhledný pro ty, kteří si svými zásluhami vyšlapali cestu k získání daru nahlížet do minulosti i budoucnosti. Vy víte, že darem jasnozřivosti disponovali proroci a svatí, vtělení na Zemi v minulosti i současnosti.

Závoj se nazdvihne, když vaše čtyři nižší těla získají určitý stupeň čistoty a vaše vědomí dosáhne úrovně, při které se nemůže vyděsit z některých věcí odehrávajících se při vzájemném působení mezi světy. Lidské vědomí je opravdu velmi omezené. Je ohraničeno rolí, kterou sehráváte v tomto současném životě, a je ohraničeno vaší karmou, kterou jste vytvořili v minulých životech. Ve skutečnosti je vaše karma překážkou, která stojí mezi vámi a jemnohmotnějšími světy. Vaše karma je energií, hustou energetickou substancí, která má velmi nízké vibrace. A tyto nízké vibrace jsou tím závojem, který vás odděluje od našeho světa. Proto, milovaní, není žádného rozdílu mezi vámi a mnou, kromě rozdílu v našich vibracích. A když dostáváte možnost se s pomocí vašeho úsilí a vašich zásluh zbavit vaší karmy, zbavit se vašich nedokonalostí, získáváte schopnost komunikovat s naším světem, přebývat v našem světě. Rozsah vašeho vnímání světa se rozšíří a vy získáváte mnohé schopnosti, zvané dary Ducha Svatého.

Proto cílem mé dnešní besedy je dát vám srozumitelný výklad, že jenom vy sami, vaše jednání v minulosti i přítomnosti, vytvořila ten závoj, který vás dělí od Reálného Božího Světa. A jelikož podle Božího záměru se všechno v tomto Vesmíru rozvíjí evoluční cestou, tak následující etapa, které nevyhnutelně dosáhnete, bude etapa osvobození se od karmy vašich pozemských inkarnací. Zbavíte se své karmy a vystoupíte na vyšší energetickou úroveň.

Ve skutečnosti se můžete zbavit vaší karmy několika způsoby. Můžete dělat správné volby. Váš život není nic jiného, než řada situací, ve kterých je vám dána možnost udělat jednu ze dvou voleb. Jedna z voleb vás přibližuje k Bohu a druhá vás od Boha vzdaluje. Vše je velmi jednoduché. A celou škálu životních situací lze omezit pouze na tyto dvě volby. A tato cesta je jediná, kterou následují všichni lidé, kteří přijali inkarnaci na Zemi. Ostatní cesty jsou podpůrné.

Je vám známa cesta, jako je modlitební praxe, kdy pomocí momentumu vašich srdcí přitahujete do vašeho života doplňující Božskou Energii a pomocí této Energie rozpouštíte vaše karmické zkušenosti.

Nedávno vám bylo řečeno o vyšší praktice rozpouštění karmy pomocí pulzace čaker[1]. Bohužel, tato praktika je dostupná pouze na dostatečně vysoké úrovni vašich duchovních úspěchů. Pro vás hlavní je ale snaha překonat váš omezený stav, ve kterém jste v důsledku karmických příčin. Pokud znáte diagnózu, je pro vás snazší najít správnou léčbu a aplikovat ji ve vašem životě. Proto vše, co děláte ve vašem životě, je pro vás způsob, jak překonat váš omezený karmický stav. Právě proto se inkarnujete.

Takový je Zákon tohoto světa. Kdysi jste si vybrali vyzkoušet ve vtělení sebe jako jednotlivce. Dostali jste svobodu pro provedení svých experimentů. A začali jste používat Božskou Energii podle svého mínění. Pro toto vám byla dána osobnost. Na určitém stupni evolučního vývoje byla vaše osobnost obdarována rozumem. A rozum má vlastnosti duality. Má možnost vybrat si, jak používat své schopnosti.

A díky vašim experimentům s vaší myslí jste se začali omotávat stále hustějšími a hustějšími energiemi, tvořili jste karmu, to znamená, že jste používali Božskou Energii ne v souladu s Božím záměrem, ale v souladu se záměrem vašeho vlastního rozumu.

Vaše jednání v hustém fyzickém světě v průběhu miliónů let vytvořilo tu obklopující skutečnost, ve které se nacházíte. Vy víte, že okolní svět je jen zrcadlem, ve kterém se odráží vaše nedokonalé vědomí. To byla etapa, ve které vám podle Božího plánu pro tento Vesmír bylo dovoleno experimentovat s Božskou Energií v souladu s vaší svobodnou vůlí.

A teď přichází nová etapa. V první etapě jste se ponořili do iluze, a teď nastoupila etapa návratu do Reálného Božího Světa. A podle záměru Tvůrce ty samé duše, které se podílely na vytváření iluze, musí prostřednictvím svých činů překonat toto iluzorní projevení. A především je nezbytné se zříci vašeho nedokonalého tvoření ve svém vědomí.

V první etapě se stále více a více noříte do materiálního světa a stále více a více se oddělujete od Boha. Ve druhé etapě se prostřednictvím vašeho uvědomění si své Jednoty s Bohem musíte vrátit ke skutečné části vás samých, zříci se iluzí a obrátit se k Realitě.

Tím, že překonáváte svůj nedokonalý stav, že odpracováváte svou karmu, zvyšujete své vibrace a současně se zvýšením vašich vibrací se zvyšují vibrace světa kolem vás.

Překonáváte sami sebe, překonáváte svou lidskou podstatu a získáváte stále více a více Božských vlastností, a postupně se navracíte k Božské Realitě, ze které vaše duše přišly do fyzického světa experimentovat.

K probuzení paměti vaší duše, nastavení správného směru vašim snahám, jsou určena poselství, předávaná námi prostřednictvím tohoto posla. V průběhu vašeho vývoje postupně získáváte stále správnější a správnější pohled a poznáváte Božskou Pravdu, a na určité etapě se s touto Pravdou stáváte jedním.

Dnes jsem se pokusila vám dát trochu odlišný pohled na změny, které v současnosti probíhají na Zemi. A ve skutečnosti všechny změny budou možné a stanou se možnými jen s vaší pomocí, s pomocí snahy vašich srdcí a s pomocí té Božské Energie, kterou přivádíte do vašeho hustého světa.

A v blízké době se vy všichni, kteří čtete tyto řádky, musíte stát těmi elektrodami, přes které bude fyzická rovina planety Země nasycena Světlem.

Přeji vám úspěchy na této cestě a překonání všeho uvnitř vás, co vám překáží uskutečnit záměr Boha pro tuto planetu.

 

JÁ JSEM Pallas Athéna.

 

* * *

 

 [1] Viz poselství Milovaného Vairóčany ze 16. dubna 2005Pána Lanto ze 12. dubna 2005.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net