Budu s každým z vás, dokud se všichni nevrátíte domů

20.05.2005 16:16
 

Sanat Kumara 

20. května 2005

 
 

JÁ JSEM Sanat Kumara, který znovu přišel prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM, který jsem přišel, abych vám poskytl poučení, naučil vás pochopit Božskou realitu, jiný svět, který existuje současně s vaším světem a od vašeho světa se liší pouze svými vibracemi.

V každém okamžiku, kdy se nacházíte ve svém světě, můžete být zároveň i v našem světě. A existuje část vás samých, která je neustále ve vyšších světech. Tato vaše část si po celou dobu vašich inkarnací ve fyzické oktávě udržuje spojení a kontakt s Vyšší realitou.

Přichází kosmický okamžik a vaše Nejvyšší část se obléká do hustších těles a ponořuje se do hmoty.

Během zhutňování okolního světa se spojení mezi Vyšší a nižší částí vašeho já postupně rozpadá a zpočátku je sotva znatelné, až zmizí úplně. A když materialita vašeho světa dosáhne svého nejvyššího bodu, ztrácíte kontakt se svým Vyšším Já.

Proto jsou všechny skutečné duchovní praktiky, které ve vašem světě existují, zaměřeny na obnovení tohoto vnitřního spojení. Jakmile si vzpomenete, kdo skutečně jste, a jakmile dostanete příležitost komunikovat s Nejvyšší částí sebe sama, získáte schopnost měnit své vibrace podle svého přání.

Stále se nacházíte ve svém fyzickém světě a zároveň se vaše vědomí pozvedá natolik, že v určitých okamžicích jste schopni přijímat informace a znalosti z našeho světa.

Mnoho významných osobností všech dob mělo schopnost spontánně, mimovolně zvyšovat své vibrace a dostávat se v bdělém vědomí do vyšších éterických oktáv. Odtud čerpali a čerpají inspiraci a vzory pro svá umělecká díla, tvořivost, vědecké poznatky a vynálezy.

Jakýkoli objev vždy učinili lidé, kteří do jisté míry měli přístup k naší realitě.

A nyní schopnost prolínat světy a vaši schopnost pronikat vědomím do našeho světa se znásobí.

Obdržíte své dary Ducha svatého a získáte skutečně magické schopnosti. To vše vás čeká v blízké budoucnosti. Jediné, co vás brzdí, je vaše připoutanost k fyzickému světu a vaše nedostatky.

Musíte získat schopnost rozpoznat, co ve vás není Božské, a postupně se toho vzdávat. Zpočátku budete schopni dosáhnout komunikace s námi a se svou Vyšší částí pouze tehdy, povedete-li zcela izolovaný život a odmítnete-li všechny vlivy masové kultury a lidí, kteří jsou masové kultuře vystaveni. Je to jako průkopníci, kteří šplhají po holých skalách Božského vědomí. A pro tyto průkopníky je jejich úsilí a práce skutečně titanské a vyžaduje použití veškeré síly a všech schopností daných Bohem.

Málokdo ve vaší době dokáže vystoupat na vrchol Božského vědomí. A Cesta je tak těžká, že z ní lze kdykoli sklouznout a neudržet se na dosažené výšce.

Pro ty, co budou následovat tyto průkopníky, to však bude mnohem snazší. Předpokládám, že v blízké budoucnosti vzniknou v různých částech světa komunity složené z lidí s určitou úrovní vědomí Krista.

Tyto komunity se stanou prototypy, maticemi budoucích usedlostí a budoucí strukturou lidské společnosti. Spojením pracovních povinností a duchovní služby budou tyto komunity zcela autonomní a nezávislé na okolním světě.

Vidím, že na místech, kde se taková společenství Ducha svatého utvářejí, se časem prosadí zcela nové principy státního a světského řádu. A na místech, kde taková společenství budou převládat, se vytvoří podmínky pro příchod Zlatého věku.

Doufám, že takové komunity vzniknou především na území Ruska. Protože tato země byla díky svým historickým tradicím vždy nakloněna kolektivnímu zemědělství. Potíž byla v tom, že některé síly tuto národní vlastnost vždy obratně využívaly a manipulovaly se sklonem lidí ke společné práci pro své sobecké cíle.

Chci vás také upozornit na skutečnost, že dokonalé společenství nemůže existovat, dokud každý člen kolektivního společenství nedosáhne určité úrovně vědomí Krista a nepřestane využívat úspěchy společné práce a tvorby pro své vlastní sobecké a egoistické cíle.

Znovu se pro každého z vás dostává do popředí otázka osobní snahy o zdokonalení v Bohu. O vzdání se svého ega a péči o čistotu svých čtyř nižších těl.

Rád bych vás upozornil na jednu důležitou věc. Ve skutečnosti existují dvě cesty, které vedou k dokonalosti v Bohu. První cesta je spojena se samotou a modlitbou a je jednodušší. Druhá cesta je, když na sobě pracujete, aniž byste opustili svůj běžný život.

Každá cesta má své výhody a nevýhody. Jestliže jedinou překážkou, která vám brání začít na sobě vážně pracovat, je prostředí, v němž se v dané fázi své Cesty nacházíte, a vy automaticky odmítáte jakoukoli vážnou sebevýchovu, protože se domníváte, že vám to vnější podmínky neumožňují, pak vám musím připomenout, že podmínky, v nichž se nacházíte, odpovídají úrovni vašeho vědomí a poměru mezi vaší negativní a pozitivní karmou. Proto budou výchozí podmínky pro každého z vás jiné. A budete muset překonat všechny těžkosti způsobené vnějšími podmínkami a karmickými okolnostmi. Měli byste si však uvědomit, že okolnosti, které vás v životě obklopují, jste si vysloužili vlastními rozhodnutími v tomto i předchozích životech. A vaše stížnosti na špatné podmínky a disharmonické prostředí jsou jen záminkou pro vaše ego, abyste nic nedělali. A mnozí se prostě sníží k tomu, že z okolností svého vnějšího života obviňují přímo Boha a Mistry.

Proto je prvním krokem na vaší Cestě pokora před okolnostmi, za kterých svou Cestu začínáte, a rozhodnutí následovat Cestu, která vede zpět k Bohu, bez ohledu na vnější okolnosti vašeho života.

Věřte mi, že pokud projevíte snahu a odhodlání následovat Cestu, dostane se vám veškeré potřebné pomoci. A časem se okolnosti vašeho života změní na mírnější projevy jakýchkoli, i velmi těžkých karmických omezení. A jak se vaše vědomí mění, obdržíte vše, co potřebujete pro svůj duchovní pokrok a zdokonalení v Bohu.

Všechny překážky a omezení leží uvnitř vás. Všechna vaše omezení jsou nahromaděním negativní energie ve vašich čtyřech nižších tělech.

Představte si, že vaše čtyři nižší těla jsou jako půda, na které se již několik set let hromadí všechny nepotřebné věci. Postupem času se tato půda stala tak zaneřáděnou a zaprášenou, že se do ní nedá ani vstoupit. U většiny lidí představují čtyři nižší těla právě taková podkroví.

Jednoho dne se tedy musíte rozhodnout a začít vyklízet karmický odpad ze své půdy.

Samozřejmě to nezvládnete za jeden den a možná ani za několik let. Čím dříve se však rozhodnete a začnete jednat, tím dříve budete mít za sebou špinavou a únavnou práci s očišťováním svého vědomí a podvědomí, kam jste po celou dobu své inkarnace na Zemi se záviděníhodnou vytrvalostí strkali všechny své psychické problémy.

A když se vaše problémy jeden po druhém vynořují z vašeho podvědomí, budete muset vynaložit značné úsilí, abyste je překonali a nadobro se s nimi rozloučili. Je to jako vytahovat z půdy staré věci, které ve vás občas vyvolávají velmi bolestivé vzpomínky, jež vám občas způsobují nesnesitelnou bolest.

Jste však odhodláni vyhodit věci, které nepotřebujete, a tím se zbavit části negativní energie, která je ve vás přítomna.

Proto bych chtěl předem varovat ty, kteří se chystají na příjemnou Cestu Domů. Nečekejte snadnou cestu. Buďte připraveni na případná překvapení. Nikdy nevíte, jaká energie se z vašich karmických zátěží zvedne. Budete konat skutky, pro které nedokážete najít logické vysvětlení. Budete se setkávat s lidmi, ke kterým budete prožívat bouřlivé a nemotivované pocity. Budou se vám dít zvláštní věci. A musíte být připraveni na všechno.

Ve svém vědomí si musíte neustále připomínat své rozhodnutí vrátit se k Bohu, pozvednout své vědomí k pochopení Vyšších světů. A vždy byste měli mít na paměti, že nejste sami. Pečujeme o každého, kdo se odváží vystoupit na útes Božského vědomí, a v případě nouze vám v kritické situaci vždy podáme pomocnou ruku. Pokud jsou vaše myšlenky čisté, nemáte se čeho bát.

Čistota vašich záměrů vás zahalí do nezranitelné ochrany Světla. 

Každý z nás během svého pobytu na Zemi prošel stejnou Cestou. Cesta je prověřena. Připravte se proto na Cestu a vydejte se na Cestu odvážněji.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara,

a já budu s každým z vás,

dokud se všichni nevrátíte Domů.