Můžete dostat k dispozici velmi mocný nástroj Boha

29.04.2005 00:00

Возлюбленный Эль МорияMilovaný El Moria
29. dubna 2005

 

JÁ JSEM El Moria, přicházející k vám!

JÁ JSEM přišel, abych vám předal nevelké Učení, spojené s možností, kterou získáváte, když jsou vaše čtyři nižší těla a čakry čisté.

Víte o tom, že u většiny lidí, žijících v současné době na planetě Zemi, jsou čtyři nižší těla značně znečištěna. A jelikož vaše čakry spojují vaše jemnohmotná těla mezi sebou a s Božským světem, vaše čakry jsou také ve velice žalostném stavu.

Proto mám dnes v úmyslu předat vám jedno Učení, spojené s možnostmi, které získáváte, když jsou vaše čakry čisté. A abstraktní výklady o očistě vašich čtyřech nižších těl a čistotě vašich čaker pro vás získají více praktického smyslu.

Takže, vaše čakry. Víte o tom, že máte sedm hlavních čaker, umístěných podél páteře, dále máte podél páteře také čakry tajných paprsků, a v různých částech vašeho těla je umístěno ještě mnoho dalších čaker. Celkem existuje 144 čaker.

12 čaker přenáší na 12 kosmických paprscích do vašeho světa dokonalé Božské vlastnosti a každá vlastnost nese dalších 12 odstínů neboli půltónů. A když se vaše čakry otevřou jako okouzlující květiny, pak se stanete šiřitelem dokonalých Božských vlastností do vaší fyzické reality.

Bůh předvídal předem všechna možná zneužití, kterých by se lidstvo mohlo dopustit nesprávným použitím Božské Energie. Proto když nesprávně používáte Božskou Energii z pohledu Božského Zákona, který existuje v tomto Vesmíru, projevuje se to především na propustnosti vašich čaker. A Božská Energie, která vstupuje do vašeho těla po křišťálovém vlákně, je přirozeně omezena. Je to podobné tomu, jako když postupně zavíráte kohoutek, přes který proudí do fyzického světa Božská Energie, dokud ho úplně nezavřete. Tím se zmenšuje vaše schopnost zneužívat Božskou Energii.

Proto tento stav vědomí, který je lidstvu na současné etapě jeho rozvoje vlastní, nemůže mít k dispozici neomezenou Božskou moc. Protože kdyby vaše vědomí dostalo přístup k neomezenému zdroji Božské Energie, hned by začalo používat tuto energii pro uspokojení potřeb svého ega. A dobře víte, že přání vašeho ega není možné uspokojit – jsou nekonečná. Proto je přístup k Božské Energii pro většinu lidstva bezpečně zablokován. A pro to, abyste získali přístup k Božské Energii, musíte vstoupit na Cestu zasvěcení. A tato Cesta trvá více než jeden život. Ve výjimečných případech a jenom pro námi vybrané žáky, dovolujeme projít tuto Cestu během jednoho života.

Z každé Božské vlastnosti skládáte test nebo zkoušku. A každý takový test musíte vykonat 12krát. Dohromady musíte vykonat 144 zkoušek pro úspěšné zakončení zasvěcení na 12 hlavních paprscích, a to je nezbytné pro jejich otevření. A pokud byste kvůli vaší nedbalosti nemuseli konat zkoušky opakovaně, tak byste dokázali všechno úspěšně splnit během několika málo let.

K čemu vám je otevření vašich čaker? Proč se o to musíte snažit?

Člověk, který má k dispozici tak mocný nástroj, jakým jsou otevřené čakry, může prokazovat světu neocenitelnou službu. A hlavní častí této služby je očištění okolního světa od všech negativních vibrací a energií.

Síla vašich čaker je schopna neutralizovat naprosto neuvěřitelné množství nesprávně kvalifikované energie, kterou je váš svět doslova prosáknutý. Milovaní, když čtete svoje příkazy nebo modlitby, přitahujete do světa doplňující Světlo. A toto Světlo do vašeho světa přichází skrz vaše čakry. Teď si představte, o kolik více Světla jste schopni přivést, pokud jsou vaše čakry úplně otevřené. A jelikož se v okamžiku plného otevření všech čaker stáváte dokonalým Buddhou, to znamená, že vaše vědomí se dostává na úroveň vědomí Buddhy, tak už nemůžete ani v myšlenkách připustit nic takového, co by ublížilo žijícím bytostem a okolnímu světu.

Nepřetržitě se nacházíte v modlitebním stavu vědomí, a nemusíte kvůli tomu ani vyslovovat modlitbu nahlas.

A vaše čakry někdy fungují i nezávisle na vašem vědomí, jako vysavač, který vysává všechnu špínu ze světa kolem vás a naplňuje tento svět dokonale čistou Božskou Energií.

Proto, když jsou vaše čakry otevřeny, můžete se obrátit na vaši JÁ JSEM Přítomnost a poprosit o nasměrování energie vašich čaker na vyřešení té či oné situace ve světě. A pokud vaše prosba odpovídá Božímu Zákonu, vaše JÁ JSEM Přítomnost bude sama řídit funkce vašich čaker a energie bude použita v té konkrétní situaci, o které prosíte ve svém provolání.

Můžete použít energii vaší krční čakry pro svou ochranu a také pro ochranu všech, které v souladu s Božským Zákonem máte právo chránit.

Za pomoci vašich čaker můžete proměnit karmu – nejen svou, protože v té době už nebudete žádnou mít, ale karmu planety, státu. Můžete poskytnout cílenou pomoc těm lidem, u kterých vidíte, že vaši pomoc potřebují a žádají vás, abyste jim pomohli.

Jsou to doslova fantastické možnosti a neocenitelná pomoc lidstvu, kterou můžete poskytnout, pokud projdete zasvěceními potřebnými pro otevření vašich čaker.

Dám vám příklad, abyste si představili sílu, kterou v tomto případě disponujete. Deset minut pulzace vaší centrální čakry přeměňující karmu nahradí 400 hodin čtení prohlášení fialového plamene. Je to opravdu mocný nástroj, milovaní, který je uvnitř vás ukryt.

Cílem dnešní besedy bylo ukázat vám perspektivy a možnosti následujícího kroku.

Milovaní, mnozí z vás jsou k tomuto kroku připraveni a mnozí jsou na půli cesty k úplnému otevření čaker.

Musíte vědět, kam směrujete a jaký je další krok. Dostanete k dispozici moc, která je zcela řízena vaší JÁ JSEM Přítomností. A jestli se pokusíte použít tuto moc v nesouladu s Vůlí Boha, vaše čakry jednoduše pulzovat nebudou. A pokud dokážete obejít Kosmický Zákon a použít Božskou Energii pro vaše soukromé cíle, vaše čakry se uzavřou a vám bude v dohledně době odmítnut přístup k Božské Energii.

Bůh je připraven dát vám nejdokonalejší nástroj, který planeta Země v této těžké době tak potřebuje. Berte. Používejte ho. A zaleží jen na vás samých, jestli tento nástroj dostanete k dispozici či ne.

Říkám vám: přišel čas a vy můžete dostat k dispozici tento velmi mocný nástroj Boha.

Musíte si jen vybrat a vydat se Cestou zasvěcení a se ctí projít každé ze zasvěcení, která vám Bůh projít dovolí.

 

JÁ JSEM El Moria,
a na shledanou na Cestě zasvěcení.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.29.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net