Využijte této příležitosti, kterou vám Bůh udělil, abyste se mohli učit a přijímat pokyny

25.06.2005 14:00

 

Sanat Kumara
25. června 2005
 

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, který k vám opět přišel prostřednictvím svého posla. Úroveň vibrací, které s pomocí tohoto fyzického průvodce a prostřednictvím těchto diktátů přenášíme na fyzickou úroveň, se pokaždé zvyšuje.

S přibývajícími zkušenostmi jsme schopni říci více a sdělit jasněji. I když situace kolem posla na fyzické a jemnohmotné úrovni nám někdy brání předat poselství co nejúčinněji.

V tomto experimentu s přijímáním diktátů z éterických oktáv, který probíhá nepřetržitě každý den již více než tři a půl měsíce, můžeme pokračovat za předpokladu, že budeme i nadále udržovat čistotu kanálu a průvodce.

Podstatou tohoto experimentu je umožnit těm duším, které jsou připraveny vnímat informace, které jim předáváme, přijímat naše energie nepřetržitě každý den po dlouhou dobu. Skutečnost je taková, že fyzický svět je jako bažina, která vtahuje lidské vědomí jako do bahna. A když se vaše nohy boří do bažiny, ještě necítíte žádnou úzkost, ale přijde chvíle, kdy vás bažina vtahuje stále víc a víc a vy nemáte sílu se z ní sami dostat. Proto vám dáváme lano těchto diktátů, kterého se můžete chytit a dostat se z bažiny masového vědomí.


Poskytujeme vám příležitost denně přijímat část Božské energie, zatímco dostáváte a čtete tyto diktáty.


Abyste se něco naučili, a to i v běžné škole nebo na vysoké škole, musíte každý den navštěvovat hodiny a vynaložit úsilí, abyste si osvojili učební látku. Bez každodenního úsilí a systematické docházky se pravděpodobně nenaučíte všechny potřebné informace. Výuka Božské vědy a získávání Božských znalostí se nijak neliší od jakéhokoli jiného školení a vzdělání, které získáváte na fyzické úrovni.

Proto čím systematičtěji budete tyto diktáty číst, tím většího účinku dosáhnete při rozšiřování svého vědomí.

Neměli bychom zapomínat, že všichni jste na různých stupních poznání Božské reality. A některým z vás se i tak jednoduché podání informací, které používáme v těchto diktátech, bude zdát příliš složité nebo vás bude dráždit právě pro svou jednoduchost.

Pokud přejdete ze školy rovnou do posledního ročníku na univerzitě, je nepravděpodobné, že se rychle přizpůsobíte a pochopíte vyučované předměty, i když jsou informace podávány ve vašem rodném jazyce a jsou poměrně srozumitelné.

Ne vždy zdánlivá jednoduchost výkladu hovoří o jednoduchosti podávaného materiálu. Božská pravda je ve své podstatě velmi jednoduchá, ale ne vždy ji lidské vědomí vnímá. Božský svět se totiž svou podstatou a zákony liší od fyzického světa. A musíte poznávat to, co není vnímáno vašimi fyzickými smysly. Odtud pramení potíže s osvojením látky, pochybnosti a neochota věnovat čas tématům, která se vám zdají být bez souvislosti s vaším životem.

Ve skutečnosti v těchto diktátech není žádný návod, jak dosáhnout úspěchu v pozemském životě, jak získat bohatství a uznání.

V těchto diktátech není nic pro ty lidi, kteří si zvolili fyzickou úroveň a hmotný svět jako hlavní zaměření svých sil. Pro ně nejsou v těchto diktátech žádné užitečné informace. Protože vše, co je v těchto diktátech řečeno, je nezbytné k tomu, abyste pozvedli své vědomí na potřebnou úroveň, která vám umožní přejít do jiného světa, do jemnějšího světa, do světa s vyššími vibracemi.

Pokud potkáte člověka, který je zcela zaměřen na materiální svět, a začnete mu vyprávět o informacích, které jste získali z těchto diktátů, pravděpodobně si bude myslet, že to nemáte v hlavě v pořádku. A není možné věřit v to, čeho se nemůžete dotknout rukama a co nemůžete vidět na vlastní oči. Proto je tak nezbytné zjemnit vnímání reality kolem vás.

Když sledujete mnoho televizních pořadů nebo posloucháte rádio, je to jako když začnete zatloukat hřebíky velmi citlivým přístrojem, který dokáže rozeznat mikrony. Vaše tělo je svou povahou jedinečné a umožňuje vám vnímat jemné světy a rozeznávat vibrace jemných světů. Proto prosím používejte své tělo k určenému účelu. Chraňte se před všemi hrubými a nedokonalými projevy vašeho světa. Když totiž začnete věnovat příliš velkou pozornost nějaké nedokonalé činnosti, snížíte své vibrace a přestanete rozlišovat, co patří do jemného světa, a nevšimnete si projevů jemného světa ve svém životě. Váš stav se v průběhu dne mění, mění se ze dne na den, a to vysvětluje, proč některé diktáty ve vašem vědomí rezonují, zatímco jiné vás dráždí.

Pokrok na Cestě poznávání Božské reality je velmi pozvolný. A proto se snažíme podporovat vaše vibrace těmito diktáty na dostatečně vysoké úrovni tak dlouho, jak je to jen možné. Tak dlouho, dokud vaše vědomí nebude schopno rozlišovat hrubé vibrace tohoto světa a z pocitu sebezáchovy se od nich odpoutávat.

Loď urazí tisíce mil přes rozbouřené moře a bouřlivé oceány, než dorazí do bezpečného přístavu. Pouze vzpomínka na rodný Domov a touha dostat se na pevninu nutí námořníky odolávat náporům životních bouří.

Na své cestě potřebujete kompas, potřebujete mapu a musíte umět najít směr podle kompasu, mapy a hvězd, abyste se dostali do bezpečného přístavu poblíž svého Domova. Proto vám udáváme směr a dáváme vám pokyny a vedeme vás na vaší Cestě. Vždy však mějte na paměti, že přijde chvíle, kdy zůstanete na rozbouřeném moři sami. Záleží jen na vašich schopnostech a dovednostech, které jste získali během výcviku, zda dokážete překonat překážky a dostat se do bezpečného přístavu.

Nebuďte líní. Využijte této příležitosti, kterou vám Bůh udělil, abyste se mohli učit a přijímat pokyny. Osvojte si dovednost určovat Cestu podle mapy a kompasu, podle hvězd.

A nedovolte, aby se mezi vás a Božskou realitu postavily jakékoli vnější okolnosti vašeho života.

Dávám vám dnes toto napomenutí, protože pokud nebudete ve svém životě využívat vědomosti, které jste obdrželi, může se stát, že příležitost, která vám byla dána pro přímou komunikaci s Mistry, skončí. A kdo ví, kdy se vám taková příležitost znovu naskytne.

Na udržení našeho komunikačního kanálu lze vynaložit obrovské množství Božské Energie, ale pokud neuvidíme, že tuto energii asimilujete a využijete ve svém životě, Božská příležitost zanikne a Energie bude odebrána.

Suchý strom na zahradě nezaléváte. Stejně tak raději neplýtváme vzácnou Božskou Energií.

Doufám, že si najdete volnou chvilku, abyste se v tichu svého srdce zastavili a přemýšleli o mých slovech.


JÁ JSEM Sanat Kumara.