Učení o Buddhovi a znásobení vědomí Buddhy

14.06.2005 00:00

Milovaný Kuthumi
14. června 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi, a znovu přicházím.

Podle tradice přináším Učení. Jenomže přijmutí tohoto Učení může vytvořit překážku pro vaše vnější vědomí. Je to učení o Buddhovi. O té etapě vaší Cesty, které nevyhnutelně musíte dosáhnout a které dříve či později dosáhnete.

Každý z vás má potenciál stát se Buddhou. Stejně jako každé semínko má potenciál stát se rostlinou a, když přijde čas, přinášet semena.

Úroveň vědomí je to jediné, co vás od Buddhy odlišuje.

Některá semena padnou na úrodnou půdu a vyklíčí velmi rychle. Jiná semena potřebují pro vyklíčení hodně síly. Avšak nikdy se nesmí zapomínat, že vy všichni se nacházíte v zahradě, kde zahradníkem je samotný Pán Bůh. A On je velmi starostlivým zahradníkem. Proto, i když stát se Buddhou od vás vyžaduje velmi velké úsilí, stejně se Buddhou stanete. Nemůžete se nestát Buddhou, protože je to přirozená a zákonitá fáze vašeho vývoje. Nyní se nechci pozastavovat nad těmi dušemi, které se nechtějí vyvíjet a nechtějí následovat Cestu, která je pro ně naplánována. Vy víte, že ve skutečnosti ne všechna semena vzklíčí. A existuje určité procento semen, která nedorostou do dospělé rostliny. Existuje i určité procento rostlin, které uhynou bez dosažení fáze plodnosti.

Ale vy musíte vědět, o co máte usilovat. A musíte se snažit stát se Buddhou.

Ve skutečnosti úroveň vědomí Buddhy, když jí dosahujete, je podobná rostlině, která vstupuje do fáze plodnosti. A když lidská bytost dosáhne úrovně vědomí Buddhy, je schopna obdarovat svým vědomím miliony bytostí na nižších stupních evolučního vývoje. Velmi se to podobá rozptylu semen dospělé rostliny. Buddha zasévá semínka vědomí Buddhy v lidských bytostech. A tato semena jsou nějaký ten čas ve skrytém stavu uvnitř lidské bytosti. Ale přichází čas, který je určen kosmickými termíny, a semena Buddhy začínají klíčit v této lidské bytosti.

Buddha zasévá jiskry svého Rozumu v lidských bytostech. Přichází čas a tyto jiskry Rozumu začínají klíčit a začínají být vidět. V každém z vás je skryto semeno Buddhy, jiskra Rozumu, která byla zaseta do vaší bytosti před miliony pozemských let. A nyní přichází čas, kdy se tato jiskra vědomí Buddhy začíná projevovat.

Není to podobné intelektu. A nepodobá se to vašim schopnostem, které vám umožňují existovat ve fyzickém světě. Je to Rozum, který ve vás přebývá a který je identický s Božím Rozumem. Je to to ve vás, co vám dává příležitost dosáhnout Boží fáze vývoje a stát se Bohočlověkem.

Stejně jako semeno obětuje sebe, aby dalo vzniknout rostlině, přesně tak Buddha obětuje sebe, aby dal příležitost vyklíčit semínkům Rozumu v milionech živých bytostí. To je to nejvyšší sebeobětování, které jste schopni učinit, když dosáhnete úrovně vědomí Buddhy.

Právě sebeobětování nejvyšších Bytostí Světla před miliony lety způsobilo, že lidstvo získalo Rozum a díky tomuto Rozumu se začalo odlišovat od zvířat.

Dostali jste svůj rozum aktem nekonečného sebeobětování, který byl uskutečněn nejvyššími Bytostmi Světla, které rozpustily sebe sama v lidstvu Země v naději, že jednou jimi zasetá semena vyklíčí a znásobí vědomí Buddhy. A místo sedmi nejvyšších Bytostí Světla vesmír dostane miliony Buddhů.

Tak probíhá vývoj, tak se znásobují zásluhy.

Nicméně, mezi tou fází, kdy jsou semena zaseta a fází, kdy je rostlina schopna plodit ovoce, uplyne čas, určený přírodou. Pro lidstvo Země tento čas trvá mnoho milionů let.

Božská Alchymie spočívá v tom, že Bytosti Světla, které se od počátku obětovaly, aby darovaly lidstvu Země Rozum, rozpustily sebe sama v lidstvu Země, v milionech životních proudů. A budou schopny úplně zcelit svou identitu jen tehdy, když všechny lidské bytosti, které do té doby zůstanou na Zemi, dosáhnou úrovně vědomí Buddhů.

V každém Vzestoupeném Mistrovi existuje jiskra od vyšší Bytosti Světla, a když člověk dosáhne úrovně vzestoupeného stavu vědomí, pak je schopen vrátit tu jiskru Rozumu, která posloužila jako kvásek v hloubi jeho bytí a díky které došlo k jeho vývoji. S každým vzestoupením Nebesa jásají. Každé vzestoupení dává možnost získat stále větší a větší celistvost těm Velikým Duším, které nadělily lidstvu Rozum před miliony let.

Avšak když lidská bytost dosáhne stadia vývoje Buddhy, pak sama opakuje příklad, který přinesly velké Bytosti Světla. A každý Vzestoupený Mistr, který dosáhl úrovně vědomí Buddhy, má schopnost darovat částečku sebe těm jednotlivcům, kteří se ještě nachází v inkarnaci a se kterými byl Vzestoupený Mistr karmicky propojen a s životem kterých byla jeho existence na planetě Zemi velmi úzce spjata.

Samozřejmě váš životní proud musí udělit souhlas k přítomnosti částice Vzestoupeného Mistra ve vás.

Řeknu vám více. Každý prorok, posel, mesiáš měli uvnitř sebe přítomnost Vyšších Bytostí. Někdy to nebyla jedna Bytost Světla, ale několik Bytostí Světla. Přítomnost Bytostí Světla uvnitř jednotlivce, který se nachází v inkarnaci, je podmíněna stupněm úspěchů tohoto jedince. Nebudete schopni vydržet Světlo přítomnosti Vysokých Bytostí uvnitř sebe, pokud nejste připraveni, pokud jste nedosáhli určité úrovně čistoty vašich čtyř jemnohmotných těl, a rovněž pokud nemáte vysokou úroveň vibrací, která odpovídá vysoké dosažené úrovni vědomí.

Tato znalost, kterou vám dnes přináším, není novou znalostí. Byla známa a vyučovala se ve všech slavných Školách Mystérií a našla odezvu v mnoha knihách a vědeckých pracích.

Všechno se mění a přichází fáze, kdy to, co bylo dostupné jenom několika pokročilým studentům, se nyní stává dostupným pro mnohé. A pouze úroveň vašeho vědomí vás odděluje od možnosti pochopit a plně ocenit velikost Stvořitele. Jeho starostlivost o každou živou bytost a ty možnosti, které poskytuje Zákon tohoto vesmíru pro rozvoj všech duší obývajících vesmír.

Dnes jsem vám vyprávěl krásnou legendu o Buddzích a o znásobení vědomí Buddhy.

Když semeno klíčí, a když se rostlina rozvíjí, potýká se s množstvím překážek na své Cestě rozvoje. Je to sucho, záplavy, horké slunce a škodlivý hmyz. Každý jednotlivec se ve svém vývoji na planetě Zemi potýká s množstvím překážek. Každý jednotlivec je nucen překonávat mnoho překážek. Avšak proto, abyste mohli růst ve svém vědomí, jsou překážky nevyhnutelné. Stáváte se Buddhou jenom tehdy, když překonáváte všechny překážky. Stáváte se Buddhou jenom tehdy, když vycházíte svým vědomím za hranice iluzorního světa.

A teď to nejdůležitější, co vám musím říci. Toto Učení, které jste právě dostali, je jen další pohled na pád Lucifera a na pád andělů.

A na příkladu těchto dvou pohledů na jednu a tutéž událost můžete posoudit to, nakolik je lidská mysl schopna nerozpoznatelně překroutit dokonce nejvyšší počin Ducha.

Skutečně každý soudí všechno podle sebe a každý vidí ve všem své vlastní nedostatky.

Proto to, kterou ze dvou legend přijme váš vnější rozum, vám napoví velmi mnoho o vás samotných.

Každá událost, která se uskuteční v materiálním vesmíru, má podstatu dvojnosti, duality. A čím vyšší úrovně dosáhne vaše vědomí, tím vidíte stále méně a méně negativity ve vaší okolní realitě a stále více a více pozitivního, Božího.

A když se vaše vědomí očistí na dostatečně vysoký stupeň čistoty, pak s údivem zjistíte, že všechno kolem vás se změnilo. A namísto padlých andělů, kteří vás obklopovali a se kterými jste neúnavně bojovali, uvidíte lidské bytosti, které trpí a potřebují vaši pomoc.

A proto, aby proběhla transformace vás a vašeho vědomí, si musíte přát posunout se kupředu na Cestě, musíte se vystavit větrům změn a nebát se ničeho. Nic vás neohrožuje ve vašem světě kromě nereálné části vás samých, která přitahuje do vašeho světa všechny negativní situace a okolnosti.

Přeji vám dosáhnout osvícení už v tomto životě. Já i všechny Vzestoupené Zástupy jsme připraveni vám sloužit a poskytovat všechnu potřebnou pomoc.

Ale nikdy nezapomeňte: není možné poskytnout pomoc jednotlivci, který o tuto pomoc neprosí a který si myslí, že naši pomoc nepotřebuje.

Vždy si pamatujte, že jste jenom děti v otázkách poznání Boží Pravdy a v této fázi vývoje svého vědomí dokonce i ta Pravda, kterou jsem vám dnes odevzdal, se pro vás bude zdát nepochopitelnou a znepokojující. Ale uběhne jenom několik let a tuto Pravdu bude znát každý žák.

 

JÁ JSEM Kuthumi.

* * *