Učení o Komunitě

03.04.2005 00:00

Gautama Buddha
3. dubna 2005

 

JÁ JSEM Gautama, znovu jsem přišel přes tohoto posla.

Dnes bych se chtěl pozastavit u tématu vztahů mezi členy různých komunit a náboženských škol.

Je velmi jednoduché navázat osobní kontakt s Bohem uvnitř vás. A je velmi těžké navázat styky s druhými lidmi, kteří, jak se zdá, následují stejnou Cestu jako vy a měli by být vašimi přáteli. Ale právě ze strany těchto lidí se setkáváte s největším odporem a s negativními emocemi jako je nenávist, závist, odsouzení.

Proč to tak je?

Mnozí z vás přemýšleli nad touto otázkou. A mnozí z vás se na ni snažili najít odpověď, ale marně.

Vaši společníci na Cestě jsou ve skutečnosti vašimi karmickými partnery. Přitáhli jste se vzájemně, abyste vyřešili vaše karmické rozpory. Neexistuje žádný dluh, který vám může být odpuštěn. Proto, když dosáhnete určité úrovně duchovních úspěchů, nemůžete postupovat dál do té doby, dokud se nesetkáte se všemi vtělenými jednotlivci, se kterými máte nevyřešené karmické problémy.

Na jednu stranu se nacházíte ve společnosti lidí, kteří se kvůli své snaze dosáhnout prosvětlení v poznání Božské Pravdy přitáhli k Učení. A na druhé straně jsou ti samí lidé vašimi karmickými dlužníky nebo vy jim musíte vrátit váš karmický dluh.

Proto se velmi často projevují rozpory v duchovních komunitách tak ostře, až nenávistně, až se zdá, že tito lidé nemají s Bohem nic společného a slouží samotnému ďáblu.

V každém z vás je Bůh i ďábel. Ve vtělení nejsou dokonalí lidé.

Sama dokonalost, aby se vtělila ve vašem světě, na sebe musí dobrovolně vzít tak velké karmické problémy této planety, že při setkání s touto Božskou dokonalostí v těle si budete myslet, že jste potkali samotného ďábla.

Pravda je v tom, že nejdokonalejší duše se při vtělování snaží na sebe vzít co největší karmickou zátěž, která patří jiným lidem, aby ulehčili jejich břemenu.

Proto vám dnes dávám toto Učení a pochopení vzájemných vztahů uvnitř komunity a také, proč mnozí lidé při osobním setkání s problémy komunity raději odcházejí a hledají jinou skupinu s menšími problémy, vyrovnanější a vyváženější ve svých projevech. Lidé přitom zapomínají, že v souladu s kvalitou svých vibrací se přitahují k té skupině, která jim může poskytnout nejrychlejší způsob, jak si odpracovat své karmické dluhy.

Ne všechny nedokonalosti jste schopni překonat použitím modlitby a jiných duchovních praktik. Část těchto nedokonalostí lze překonat pouze při osobním setkání s člověkem, s nímž máte karmu, a řešením a překonáním tohoto konfliktu, především ve vlastní mysli.

Proto byste neměli nikdy cítit hněv a rozhořčení, když někdo z vašich bratrů na Cestě se k vám z vašeho pohledu chová nespravedlivě. Máte možnost vrátit váš karmický dluh tomuto jednotlivci nejjemnějším možným způsobem. Představte si, že jste ho v jednom z minulých životů zabil. A v tomto životě vás tento člověk jenom slovně ponížil nebo vás vyhnal z komunity nebo pro vás v komunitě vytvořil nesnesitelné podmínky cestou pomluv a intrik.

I když se mnohým z vás zdá, že by bylo lepší být zabit, než vydržet tuto nesnesitelnou duševní bolest.

Dovolte Bohu rozhodnout, jakým způsobem musíte odpracovat svůj karmický dluh. Dovolte Bohu postarat se o vaši duši. Věřte, že ve svém životě dostáváte právě ty zkoušky a setkáváte se s těmi situacemi, které nejvíce přispívají k pokroku na vaší Cestě.

Při svém hledání komfortního vztahu s lidmi v komunitě můžete dlouho běhat mezi různými náboženskými skupinami a komunitami, ale nenajdete nikde to, co hledáte. Protože energie vás samotných, ve vaší auře, vám nedovolí najít místo na Zemi, kde byste se mohli schovat před vašimi karmickými dluhy. A je to pouze vaše nereálná část, vaše ego, které obviňuje z vašich problémů někoho vně vás samotných.

Do té doby, dokud nepřekonáte odpor tohoto vašeho nepřítele, se budete dostávat do situací, které vás budou zraňovat a vyvolávat ve vás silné duševní prožitky a traumata.

Nemůžete změnit jiné lidi a nemůžete změnit život na Zemi, přinejmenším nemůžete dosáhnout hmatatelných změn během jednoho života. Ale můžete změnit váš postoj k okolnostem vašeho života. A můžete změnit svůj postoj k těm lidem, kteří vás ponižují nebo se k vám chovají nefér.

Pokud jste zlatem, bez ohledu na to, jakou špínu získáte během svého života, bez ohledu na to, jak by vás pojmenovali vaši hanobitelé, stále zůstáváte zlatem.

Každý z vás je takový kus ryzího zlata. Všichni máte ve svém nitru dokonalost. Jenom ta vrstva špíny, která zakrývá vaši dokonalost, vaše zlato, neumožňuje ostatním rozeznat ve vás vaši Božskost, dokonalou podstatu.

Je možné v jakékoliv skupině vytvořit vztahy, které by odpovídaly vysokému standardu Učení, předávaného Mistry, proroky, posly?

Určitě ano. Ale pouze za podmínky, že skupina jako celek postupuje v souladu s Božským plánem, že se snaží dosáhnout výšek Božské služby, projevující se jako pomoc bližnímu, služba životu ve všech jeho projevech.

Skupina, která se skládá z jednotlivců, kteří dosáhli významné úrovně na duchovní cestě, je vždy harmonická a bezkonfliktní. Ale je nezbytně nutné, aby ve skupině byl alespoň jeden člověk, který má dostatečně vysokou úroveň úspěchů a aby ho skupina přijímala za vzor.

Stává se i to, že člověk prohlédne, dosáhne osvícení a snaží se sdělit svou zkušenost svým blízkým ve skupině. Ale namísto podpory a radosti ze spoluprožívání této zkušenosti naráží člověk na stěnu nepochopení a někdy i obviňování z pýchy a nedokonalosti.

V tomto případě je celková úroveň skupiny taková, že nemůže rozeznat úspěchy svého bratra. A tak skupina ztrácí svůj orientační bod, člověka, který by jim mohl dát svoje Světlo a úspěchy.

V různých skupinách dochází k mnoha různým situacím. Ale všechny je nutné projít a přijmout, protože všechny byly poskládány Stvořitelem proto, abyste měli možnost stát se dokonalými v Bohu, abyste se vzdali své nedokonalosti.

Každý dostává to, co si zaslouží. Ale nechci, aby na vás po naší dnešní besedě padl pocit beznaděje a sklíčenosti.

Ve skutečnosti je proces vzestupu na novou úroveň vědomí velmi rychlý, trvá jen několik vteřin. Jenom musíte mít ve svém vědomí stále správný cíl, správný záměr a správnou snahu.

Tato poselství vám dáváme s cílem nasměrovat vaše vědomí a dát správný směr vaší snaze.

Nevšímejte si nánosů špíny na duších lidí kolem vás. Umějte v každém člověku rozeznat Božskou podstatu i skrze nános špíny.

A vybírejte si kolem sebe správné vzory. Bylo vám k tomu dáno hodně klíčů v našich poselstvích.

Přeji vám hodně úspěchů na vaší Cestě.

 

JÁ JSEM váš bratr Gautama.

 

* * *

 

Poselství Gautamy Buddhy publikováno v knize "GAUTAMA BUDDHA"

Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jáko část Učení Nanebevzatých Mistrů, předaných skrze Posla Tat´ánu N. Mikušinu. Zde je několik Učení: o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, o vzájemné spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva, o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, o rozlišování, о vědomí Buddhy.

 

O Gautamovi Buddhovi

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.03.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net