Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás

28.04.2005 00:00

Возлюбленный Эль МорияMilovaný El Morya
28. dubna 2005

 

JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel k vám prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM přišel proto, abych vám poskytnul nové znalosti a chápání těch událostí, ke kterým nyní dochází na jemnohmotné rovině planety Země.

Vy víte, že dochází ke změně cyklů. Hodně se o tom mluvilo i v poselstvích, které byly předávány prostřednictvím tohoto posla, ale i v poselstvích, která přinesli jiní poslové.

Čím je charakteristická tato etapa transformací, které probíhají na Zemi v souvislosti se změnou cyklů?

Budete se divit, když vám řeknu, že transformace na jemnohmotné rovině jsou prakticky ukončeny.  Všechny vrstvy jemnohmotné roviny s výjimkou nejnižších astrálních vrstev jsme očistili od negativních energií, které dokázaly proniknout do vrstev, jenž nejsou jejich podstatě vlastní.

Byla to grandiózní práce, milovaní, a je úspěšně dokončena.

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy přistupujeme k očištění vrstev blízkých fyzické rovině a k očištění samotné fyzické roviny.

V čem je problém? Ty síly, které dokázaly nezákonně proniknout do vrstev s vysokými vibracemi, jsou teď námi přitlačeny k Zemi. A hledají jakoukoli záminku, aby upevnily svoji pozici ve fyzické rovině a v nejhustějších vrstvách astrální roviny.

Tyto síly nemají vlastní zdroj Božské Energie a živí se vaší energií, kterou jim někdy tak neuváženě plně poskytujete. 

Proto nyní vyvstává otázka kontroly nakládání s Božskou Energií. A hlavním motivem téměř všech těchto poselství, pokud je pozorně čtete, je kontrola nakládání s Božskou Energií, kterou vy, milovaní, musíte provádět samostatně.

Každý z vás je zdrojem Božské Energie pro váš fyzický svět. Vy sami, jako bytosti se svobodnou vůlí, si vybíráte, na co používáte Bohem darovanou Energii.

Nemůžete tuto energii nikam neposílat. Božská Energie proniká do vaší aury z Božského světa nepřetržitým proudem každou minutu a každou sekundu vaší existence na Zemi. A jen na vás závisí, jak naložíte s vaší Božskou Energií.

Síly temnoty nemají přístup k Božské Energii, ale jsou zběhlé v metodách přivlastňování vaší Božské Energie. Odebírají vaši energii, kterou jim tak bezhlavě odevzdáváte skrze jakoukoliv nebožskou činnost, kterou si volíte ve vašem světě vykonávat.

Všechen moderní průmysl z 90% pracuje pro uspokojení energetických potřeb temných sil. Zamysleli jste se někdy nad tím, milovaní? Možná vám přijde neškodné, pokud jdete na koncert rockové hudby nebo se díváte na horory, seriály, filmy, které přispívají k propagaci násilí.

Možná vám přijde neškodné, pokud následováním módních trendů nakupujete předměty a věci pro vás naprosto nepotřebné. Každá koupená věc v sobě nese určité vibrace. A jsou věci, které v sobě nesou Světlo, ale jsou i věci, které odebírají vaše Světlo. Zamýšlíte se nad tím, když utrácíte vaše peníze, jiný ekvivalent vaší Božské Energie, k získávání nebožských věcí?

Radíte se se svým Já Kristem, když nakupujete?

Každý okamžik vašeho života děláte volbu, a tato vaše volba nasměruje vaši Božskou Energii buď na znásobení iluze tohoto světa, nebo na rozpad této iluze.

Obarvujete vaši Božskou Energii překrásnými pocity naplněnými radostí a láskou, a zvyšujete vibrace tohoto světa. Ale když jste naplněni negativními myšlenkami a pocity, pak naplňujete tento svět těžkou energií, mazlavou hmotou vaší negativity.

A jenom vy sami můžete provádět kontrolu nad každou částečkou vámi vydané Božské Energie. My to nemůžeme udělat za vás. My bychom moc chtěli, abyste se každý z vás proměnil v elektrodu Světla, která naplňuje okolní svět vibracemi harmonie, krásy, lásky, radosti. A my bereme na sebe povinnost pomáhat každému z vás, kdo nám chce upřímně pomáhat v naší práci při čištění vaší oktávy od temných sil. Ale nemůžeme vás nutit udělat tuto volbu, milovaní.

Nabízíme vám velmi jednoduché řešení, které od vás nevyžaduje ani dodatečný čas potřebný k modlení. Ačkoliv modlitby jsou teď nevyhnutelné více než kdy jindy, jsou dodatečným zdrojem Světla pro fyzickou oktávu.

Ale pokud budete kontrolovat sami sebe, jak nakládáte se svou Božskou Energií, nevyžaduje to od vás žádné dodatečné výdaje. A naopak, pomůže vám to ušetřit vaše peněžní prostředky. Protože pokud se zamyslíte nad tím, kde všude utrácíte vaše peníze, pak se ukáže, že 90% věcí a výrobků, které si kupujete, nejsou vůbec potřebné k zachování vašeho fyzického těla. Právě naopak, přispívají ke zničení vašeho těla a vy se stáváte závislými na celém průmyslu, který vás vtahuje nejdříve do procesu ničení vašeho fyzického těla a vaší psychiky, a pak ochotně nabízí širokou škálu drahých nástrojů, které jakoby pomáhají obnovit vaše zdraví.

Kontrolujte se během dne. Následujte vaše myšlenky, vaše pocity. Kam směřujete vaše myšlenky, tam proudí vaše energie. Pohleďte na to, o čem přemýšlíte. Přemýšlíte o nespravedlivé vládě a tím posíláte vaši energii členům vaší vlády; přemýšlíte o tom, jak nespravedlivě s vámi jednal váš šéf v práci, a tak mu posíláte vaši energii; přemýšlíte nad námětem právě dosledovaného seriálu, a tím posíláte svou energii na znásobení celého egregora uměleckých myšlenek a pocitů nacházejících se na astrální rovině.  

Jste zodpovědní za každou jednotku energie, kterou bezhlavě utrácíte. A pokaždé, když plýtváte vaší energií v rozporu s Božskými principy, vytváříte karmu. A tehdy, když jste si vědomi karmického zákona, a přesto nadále porušujete Božské principy kvůli svému egu, vaše karma má mnohem závažnější charakter.

Věřte, my nemluvíme naprázdno. A neplýtváme naší energií naprázdno. Každé slovo, které vám přinášíme v těchto poselstvích prostřednictvím tohoto posla, je nasměrováno právě na to, aby vám přineslo ty znalosti, které v tuto chvíli potřebujete nejvíce.

Proto vám neustále opakujeme jedno a to samé: jste zodpovědní za výdej vaší energie, a jste zodpovědní za výdej vaší energie dvojnásob, pokud pokračujete ve svém starém životě po přečtení těchto poselství a přesvědčujete se, že všechno, co se říká v těchto poselstvích, se vás nijak netýká.

Nacházíte se ve vtělení ve fyzické oktávě, a před vtělením mnoho z vás na sebe vzalo povinnost pomoci lidstvu v těchto nejtěžších časech přechodu. A my vám teď připomínáme povinnosti, které jste na sebe vzali.

Neříkejte pak, když předstoupíte před Karmické Vedení, že jste nic nevěděli a o ničem neměli ani ponětí, že vás nikdo nevaroval a vy jste nic neslyšeli.

Já opakuji stále a znova. Čas studia je ukončen. Od vás se vyžadují konkrétní činy a konkrétní kroky na fyzické rovině.

Jasněji zformulovat naše požadavky na vás, než jak je to předáváno prostřednictvím tohoto posla, se už sotva podaří. Musíte změnit priority svého vědomí.

Pochopte, že na vaší fyzické rovině jsme bez vaší pomoci a podpory bezmocní cokoliv udělat. My nemáme přístup do vašeho fyzického světa, jedině pokud by někdo z vás připravil svůj chrám k naší přítomnosti a vyzval nás k použití svých čtyř nižších těl pro to, abychom mohli používat vaše ruce a nohy pro realizaci našich plánů.

Takže vám přináším tuto výzvu. A prosím, dělejte ji každý den.

„Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého Svatého Já Krista, volám milovaného El Moryu, aby vešel do mého chrámu a činil skrze mě projevy Božské Vůle ve fyzické rovině a hutných vrstvách astrální roviny. Milovaný El Moryo, dávám ti plně k dispozici všechna svá čtyři nižší těla: fyzické, astrální, mentální i éterické. Konej skrze mě, pokud je to Svatá Boží Vůle. Staň se Vůle Boží. Amen.“

A já vám slibuji, že hned, jak se naskytne příležitost, vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás.

A tak my změníme tento svět! A Země bude žít a stane se překrásnou hvězdou svobody, radosti a lásky!

 

Já JSEM El Morya,
a přinesl jsem toto poselství z úrovně nejvyšší Lásky k vám.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.28.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net