Cítím vaši Lásku. A posílám vám svou Lásku!

25.03.2005 00:00

Milovaný Saint-Germain
25. března 2005

 

JÁ JSEM Saint-Germain! JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM!

Radost z našeho setkání bude zkalena smutnou zprávou, kterou vám nyní chci sdělit. Jistě víte, že jsem odložil své kauzální tělo, aby lidstvo na Zemi mohlo užívat daru fialového plamene v době pro planetu tak obtížné.

Zákon říká, že energie se má vydávat rozumně. Je-li energie vydána zbytečně, někdo musí nahradit škodu.

Odložil jsem své kauzální tělo za právo pozemšťanů používat fialový plamen. Byla to kolosální možnost, která měla podpořit posun ve vědomí lidstva. Kdybyste pomocí tohoto univerzálního rozpouštědla rozpustili karmické zátěže, mohli byste se posunout na další stupeň evolučního vývoje. Přitom byste minuli kataklyzmata a všelijaké živelné a technogenní pohromy a katastrofy.

Nic z toho se nestalo. Lidstvo nevyužilo fialový plamen tak, jak to plánovaly Vzestoupené Zástupy. A jak již vám vysvětlil milovaný Súrja[1], v tomto okamžiku funguje dispenzace fialového plamene selektivně a jen u těch jedinců, kteří jsou schopni tento plamen používat, aniž by při tom škodili planetě.

Někdo musel nahradit škodu, energetickou škodu z nesprávného použití fialového plamene, jehož se lidstvo opětovně dopustilo. A ten někdo jsem byl já. Přišel jsem o velkou část svého kauzálního těla, jehož energie byla použita pro náhradu škody, způsobené lidstvem při nesprávném používání energie fialového plamene.

Proto jsem přišel, abych vám pověděl o oběti, kterou jsem musel pro vás přinést. Nikoli proto, aby se mi od vás dostalo soucitu nebo pomoci. Přišel jsem vás informovat o tom, co se stalo. Pokud by se to nestalo, pak by karma, kterou lidstvo vytvořilo nesprávným použitím energie fialového plamene, mohla mít pro planetu Zemi nevratné následky.

Přišel jsem vám povědět o té smutné události. Ale neklesejte na mysli. Tento svět vždy vyžadoval oběti na straně vyšších bytostí. A podobné oběti byly přinášeny v průběhu celé historie vývoje civilizace na planetě Zemi.

Povím vám více. Mnohé Bytosti Světla obětovaly a obětují svá kauzální těla proto, aby množství Světla, množství úspěchů obsažených v těchto tělech, bylo využito ke stabilizaci situace jak na této planetě, tak i na jiných planetách v jiných galaxiích, kde je situace stejně nepříznivá, jako na Zemi.

Předpokládám, že mnohé z vás tato zpráva rozesmutní. Pozoroval jsem mnohé z vás během čtení prohlášení fialového plamene. Prováděli jste to tak upřímně a obětavě, že kvůli tomu vašemu snažení, kvůli vašemu zaujetí a kvůli úspěchům, jichž jste při tom dosáhli, jsem připraven obětovat všechno, co mám, všechna svá těla a všechno, čím JSEM.

Možná vám to přijde pošetilé. Ale rád bych vám připomněl, že my, Vzestoupené Zástupy a nevzestoupené lidstvo, dohromady tvoříme jediné tělo Boha. Jsme jedním. A jsme nesmrtelní. A proto není možné zemřít, i když obětujete všechna svá těla. To je mystérium Boha a smysl tohoto mystéria jednou pochopíte.

Teď vám mohu říci, že v tomto Vesmíru neexistuje větší požitek, než uspokojení, jaké zakusíš, když se obětuješ ve prospěch života, kvůli záchraně živých bytostí.

I vy ve svém životě přinášíte tyto oběti. Každý přináší takovou oběť, jaké je schopen vzhledem ke svému stupni rozvoje, vzhledem ke stupni rozvoje svého vědomí.

Obětujete svůj volný čas, když pronášíte prohlášení fialového plamene, obětujete své zvyky, své nedostatky.

A jednou dojdete až na ten stupeň svého rozvoje, který vám umožní obětovat zčásti nebo zcela vaše kauzální tělo pro blaho Života.

Řeknu vám tajemství, že veškeré vaše oběti, ty, které jste už přinesli, i ty, které ještě přinesete, nejsou v podstatě žádnými oběťmi, pokud na ně nahlížíme z pozice Duchovního Světa. Obětujete smrtelnou část sebe sama, ale získáte nesmírně cennou zkušenost, která vaši monádu vybarví obdivuhodnými barvami.

Přesně tolik, kolik dáváte, tolik i dostáváte. A více dostáváte, protože odevzdáváte pomíjivou měnu, jaká je v oběhu ve vašem světě, ale dostáváte vzácné, věčné poklady na Nebesích.

A přijde den, kdy budete odhodláni obětovat i tyto vaše vzácné poklady, protože pochopíte, že už neexistuje hranice, která by vás oddělovala od Boha. A ve svém vědomí už nebudete rozlišovat to, co patří vám, a to, co patří Bohu. Protože budete jedním.

A to je stav, jakého máte dosáhnout.

JÁ JSEM Saint-Germain. Tentýž Saint-Germain, kterého milujete. Vím, jak mě milujete. Cítím vaši Lásku. A na oplátku vám posílám svou Lásku.

Láska vašich srdcí, energie Lásky, to je to, co je pro nás, Vzestoupené Zástupy, nezbytné. Vaše Láska je pro nás obdobou nejlepší krmě na Zemi, jakou jste kdy okusili.

My vám jako odpověď posíláme naši Lásku. A vy naši Lásku cítíte jako Blaženost. A to je ten nejlepší, nejvyšší požitek, jaký můžete zakusit ve vašem fyzickém světě.

To je tajemství alchymie. Je to výměna energií mezi oktávami a je to Boží plán pro lidstvo na Zemi.

Už brzy, v průběhu následující Šesté Rasy, lidstvo odmítne hrubou potravu. A bude se živit koncentrovanou Božskou energií, vlévající se přes čakry do nižších těl a vyživující tato těla.

Zní to fantasticky, ale bude tomu tak. Stanete se rasou duchovních bytostí a budete si moci vzpomenout na všechny své životy na Zemi, na stále drobnější detaily každého svého života. Ale chci vám říci, že první, o co se budete snažit, bude nikdy si nevzpomenout na tuto vaši pozemskou zkušenost. Pro vaše jemné duše budou vzpomínky na tuto zkušenost k nevydržení.

A to, co vás obklopuje dnes, vám bude připadat jako naprosto příšerný sen, který trval milióny let. Ale sny končí. A já vám přeji, abyste se co nejdříve probudili do reálného života!

JÁ JSEM Saint-Germain a posílám vám svoji Lásku!

 

[1] Viz Poselství Milovaného Súrji z 19. března roku 2005 „Jenom jsme schovali zápalky před dětmi“.

 

* * *

 

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou se začínála série knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!

 

O Mistrů Saint-Germainu

 

Zdroj - https://www.sirius-cz.net/tvare-mistru/saint-germain/

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net