Můžete odstranit ze svého světa veškerou nedokonalost s pomocí své Lásky

29.05.2005 20:20


Milovaný Lanello
29. května 2005 JÁ JSEM Lanello, opět k vám přicházím!

JÁ JSEM přicházím, abych vám dal příležitost seznámit se s mými myšlenkami a úvahami o Rusku a situaci ve světě. A je na vaší svobodné vůli, zda mé myšlenky vezmete v úvahu nebo ne, necháte se jimi ve svém životě vést nebo je zahodíte..

Bohužel málokdy posloucháte rady, které od nás dostáváte.

A informace, které jsou obsaženy v těchto Poselstvích, se pro mnohé z vás neliší od informací, které dostáváte z čistě lidských zdrojů. Důvodem je váš nedostatek víry.

Svou lidskou myslí nemůžete uvěřit, že Nanebevzatí Zástupy k vám mohou tak snadno přijít a mluvit s vámi.

Stává se to, milovaní, co dopouštíte ve vašem vědomí. A pokud si ve svém vnějším vědomí donekonečna opakujete, že se v tomto Rusku nikdy nic nezmění a že to nikdy nebude lepší, pak by bylo naivní očekávat, že se kolem vás budou dít nějaké změny.

Nejprve musí vaše vědomí přijmout změny, pak budou tyto změny uloženy na fyzické úrovni. Nezapomínejte, že energie, Božská Energie, je schopna vstoupit do vašeho světa pouze po křišťálové struně upevněné ve vašem srdci, v tajném příbytku vašeho srdce. A Božská energie přicházející do vašeho světa skrze vaše srdce se zabarvuje vašimi myšlenkami, vašimi pocity, vašimi aspiracemi.  A pokud si neustále v duchu opakujete a neustále si v hlavě nosíte ty nejhorší myšlenky a nejhorší předtuchy o budoucnosti Ruska, nepřipadá vám potom divné očekávat nějaké pozitivní změny ve vaší zemi?

Proto se v blízké budoucnosti musíte naučit pozitivní postoj k realitě kolem vás. Musíte si ve své mysli vypěstovat pozitivní obraz budoucnosti pro svou zemi, pro svou obec, pro svou rodinu, konečně.

Zvykněte si pokaždé po vašich službách provádět meditaci ve prospěch Ruska. Pusťte si krásnou klasickou hudbu ruských skladatelů – Rachmaninova, Čajkovského, hudbu vynikajících světových skladatelů – Bacha, Beethovena, Mozarta.

Přemýšlejte o tom, jak byste chtěli vidět budoucnost své země.

Neváhejte a vyjadřujte ty na první pohled fantastické nápady. Vytvořte si v mysli šťastnou budoucnost své země. Pokud je pro vás obtížné soustředit se na celou zemi, můžete přemýšlet o aktivitách, které může dělat vaše skupina.

A pokud nepatříte do žádné skupiny, můžete ve své mysli budovat budoucnost pro svou rodinu, své příbuzné a přátele, a nakonec i pro sebe osobně.

A pokud vaše fantazie nestačí k vymyšlení šťastné budoucnosti pro vaši zemi, pro vaši rodinu a pro sebe, pak se zamyslete nad tím, co pro vás představuje štěstí. Co byste chtěli ve svém životě změnit, abyste neustále prožívali stav štěstí, míru, harmonie, lásky.

Už jen tím, že se nacházíte v povzneseném stavu vědomí a odhodíte zatěžující myšlenky a pocity, se stáváte zdrojem Světla pro svůj svět. Představte si, že do vašeho srdce plyne nepřetržitým proudem čistá Božská energie. A vy jste vlastníkem této Energie. A jste plně zodpovědní za to, abyste tuto Energii udržovali v čistotě a svatosti.

Vnímejte, jak tato energie naplňuje vaši auru. Vaše aura se rozšiřuje, vyrovnává. Celé vaše tělo je ponořeno do stavu blaženosti, slasti. Cítíte mír a důvěru v sebe, ve svou budoucnost. Uvědomujete si, že Bůh se o vás stará každou minutu vašeho pobytu na Zemi. A musíte být pouze citliví a poslouchat rady, které dostáváte Vyšší části vás samých.

Vaše Vyšší Já vždy ví, co máte dělat. Nebuďte tvrdohlaví, poslouchejte jeho rady, přijměte jeho pomoc ve svých pozemských záležitostech.

Až vás naplní pocit míru a lásky, snažte se tento pocit rozšířit do celé místnosti, kde se nacházíte. Představte si, jak se vaše aura rozšiřuje a zaplňuje celou místnost. Pak se vaše aura dále rozšiřuje a zahrnuje celý dům, ve kterém se nacházíte. Vaše aura se dále rozšiřuje a pokrývá již sousední domy a celé město. A každý člověk, který se dostane do pole působení vaší aury, se stává stejně klidným, harmonickým a vyrovnaným jako vy. Všechny špatné a rušivé myšlenky opustí každého člověka, který se dostane do pole působení vaší aury.

S každým úderem vašeho srdce se vaše aura stále více rozšiřuje. S každým nádechem a výdechem se oblast vlivu vaší aury zvětšuje a zvětšuje.

Můžete si představit, jak celá země a celý svět spadá do pole působnosti vaší aury.

Celý svět zažívá neustálý nedostatek Lásky, klidu. Můžete dát svou Lásku celému světu, každé živé bytosti na planetě Zemi.

Představte si, kolik bytostí na planetě Zemi právě teď potřebuje vaši pomoc. A vlny Lásky vycházející z vašeho srdce právě v tuto chvíli jsou schopny zabránit něčí smrti nebo zmírnit něčí utrpení.

Darujte světu svou Lásku. To je to, co můžete udělat pro svět, a co od vás nevyžaduje žádné dodatečné náklady.

Pošlete svou lásku prezidentovi své země. Pošlete svou lásku všem lidem, kteří mají moc a na kterých závisí změna situace ve vaší zemi.

Když člověk cítí Lásku, která mu byla seslaná, dává mu to sílu a sebedůvěru k provedení správných, Božských činů.

Modlete se, aby vaši vůdci byli schopni přijímat Božskou moudrost do svých srdcí. Aby otevřeli svá srdce Božímu vedení.

Vaše země je vaším dítětem, vaším kolektivním výtvorem. A každý z vás má zodpovědnost postarat se o své dítě.

Nyní vaše země připomíná dítě bez domova, které nikdo nepotřebuje a které všichni proklínají.

Změňte svůj postoj ke svému dítěti a situace ve vaší zemi se změní.

Dnes jsem vám dal směr pro vaši každodenní práci. Text meditace si můžete sami sestavit a opakovat.

Jedinou podmínkou je upřímnost a čistota vašich citů. Nemůžete hrát Lásku, nemůžete hrát svůj zájem o svou zemi. Musíte to udělat upřímně. Upřímně posílejte svou Lásku do každé neharmonické situace, která ve vaší zemi nastane.

Nejprve se tedy zharmonizujte. Vnímejte, jak k vám do vašeho srdce přichází Božská Energie. Vnímejte teplo ve svém srdci. Cítíte, jak k vám z Božského světa proniká Božská Láska a harmonie. Nyní můžete šířit tuto Lásku a tuto harmonii po vaší zemi, po celém světě.

A když se ve svém životě setkáte s jakoukoli neharmonickou situací, vždy si při meditacích vzpomeňte na tento pocit Lásky ve svém srdci a posílejte tuto Lásku ze svého srdce do této neharmonické situace.

Nemůžete bojovat s nedokonalostí celého světa, ale můžete veškerou nedokonalost ze svého světa vytlačit pomocí své Lásky. 

JÁ JSEM Lanello, s láskou k vám.