Přišel čas vrátit se do Otcova Domu

08.03.2005 00:00

Milovaný Alfa
8. března 2005

 

Děti moje milované, JÁ JSEM Alfa. Překonal jsem ohromnou vzdálenost, ne fyzickou vzdálenost, ale vzdálenost uvnitř vědomí tohoto Posla, abych měl možnost s vámi nyní hovořit.

Děti Země, přiblížila se doba kosmické možnosti, o které jste slyšeli z úst poslů a proroků během několika tisíc pozemských let.

Je to čas přímého a bezprostředního kontaktu, kdy vaše smyslové orgány už nebudou omezovat vaše vnímání Božské Reality. Je to čas přechodu na novou úroveň vědomí, na jemnohmotnou úroveň.

Musíte souhlasit s tím, že možnosti vašich smyslových orgánů a možnosti vašeho vědomí jsou příliš omezené.

Jste lapeni v pasti vašeho omezeného vědomí, do které jste se sami rozhodli spadnout. Mysleli jste si, že budete vládci svého osudu, své planety. Chtěli jste se podobat bohům, ale od začátku jste omezili váš svět hranicemi této planety.

Přesně jak přichází čas, kdy se ptáče musí vylíhnout z vejce, přišel pro vás čas kosmické možnosti, kdy musíte konečně vyjít za hranice tohoto světa.

Jak toho dosáhnout? Je potřeba vymýšlet stále nová a nová, modernější létající zařízení, silnější a silnější teleskopy?

Ne! Celé dosažení vzdálených světů a nekonečnosti, na které vás upozorňovali proroci a poslové minulosti, leží uvnitř vás.

Jste stvořeni k obrazu a podobě Boha a tudíž pro vás není nic nemožné ve vaší tvořivosti.

Tvořte! Formujte! Upírejte se!

Hledejte a získáte!

Nehledejte ve vnějším, okolním světě. Hledejte v hlubině svého srdce.

Poslouchejte srdce. Nikdy se nepřerušilo to nejpevnější spojení mezi vaší bytostí a mnou, vaším Otcem. Ale jako všem dětem v pubertě vám bylo vlastní sebevědomí, chtěli jste okusit sami sebe. Prozkoumat sebe. A já jsem vám nebránil. Dělali jste se svými těly i se svým světem všechno, co jste chtěli.

Ale přišel předěl, skončil tento čas, který vám byl dán k experimentování.

Teď je na čase vrátit se domů, k Otci.

A mnozí se nevrátí. Protože se spoléhali, příliš se spoléhali na tělesné svaly, na proměnlivou iluzi, která vás obklopuje ve vašem iluzorním světě.

Vytvořili jste iluzi prostřednictvím svého vědomí, s použitím mojí energie. A sami jste v této iluzi uvázli.

A stejně jako děti, když se setkají s nějakou těžkostí, hledají pomoc a obrací se o pomoc na své rodiče, přesně tak i vy se nyní musíte obrátit o pomoc ke mně, k vašemu Otci na Nebesích.

Přišel moment obratu cyklů, kdy po etapě rozpínání iluze nastupuje druhá etapa kosmické „divadelní hry“ – smršťování projevených světů.

Je možné, že jsou vám známy některé východní systémy vesmíru. Dech Jediného. Výdech Brahmy. Nádech Brahmy. Rozpínání a smršťování Vesmíru.

Není to otázka jediného dne, samotný bod obratu trvá několik miliónů let a tato doba je různá podle různých systémů světů v závislosti na stupni materializace světa.

Pro vás je nyní důležité pochopit, že skončil čas stupňování iluze a nastupuje čas smršťování iluze.

Podle pozemských měřítek to bude trvat hodně dlouho. Ale tento proces už začal. Ať některé neposlušné děti chtějí nebo nechtějí, iluze musí být smrštěna. Vědomí musí být změněno.

A všechno, co se brání, vzdoruje Zákonu, bude zkrátka posláno na přetavení do kosmické pece, jako loňská tráva nebo sláma.

Když děti vyrostou, odcházejí z otcova domu. Jdou životem, tvarují, tvoří svůj život, experimentují. Bohužel, když bloudí po životních cestách, ne všechny se pak do otcova domu vrátí.

A nyní vás volám Domů. Obracím se ke všem svým synům a dcerám. Miluji vás všechny a nezáleží na tom, co jste dělali chybně v tomto nebo jakémkoliv jiném životě.

Přišel čas vrátit se do Otcova Domu. Přišel jsem, abych probudil vaše vědomí, vaši paměť o vašem Původu.

Přišel jsem vám připomenout vaši prvotní Lásku.

Vraťte se. Slyšte moje Volání.

Zamiřte ke styku s jemnohmotnými světy ve svém srdci. Začněte poznávat jinou realitu. A ona vstoupí do vašeho vědomí. Vaše vědomí se rozšíří a bude schopno více a více vnímat jemnohmotné světy.

A závoj z vašich očí spadne a uvidíte Anděly a elementály. Uvidíte Království Nebeské okolo vás. To království, kterého jste se snažili dosáhnout v tomto fyzickém světě, přijde k vám podle toho, jak se budete odpoutávat ve svém vědomí od tohoto fyzického světa.

Buďte odvážní. Soustřeďte se.

A já vás přivítám s otevřenou náručí v Otcově Domě.

JÁ JSEM Alfa, váš Otec na Nebesích,
a čekám na váš návrat s trpělivostí a Láskou.

* * *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net