Učení o praxi meditace

18.05.2005 18:16

 Amitábha

18. května 2005

 

JÁ JSEM Amitábha Buddha, který přišel k vám prostřednictvím tohoto posla.

Mnozí lidé na Západě o mně neslyšeli. Znají mě na Východě jako jednoho z pěti Dhjánibuddhů. 

Jsem přizván, abych sloužil na jednom z tajných paprsků. Můžete mne přivolat, když vás přemáhají lidské touhy. Každá lidská vášeň se dá překonat. A vy přicházíte do vtělení proto, abyste překonávali vaše vášně, abyste se zbavovali vašich tužeb.

Zpravidla všechny vášně úzce souvisí se zneužíváním vaši sexuální energie. A všechna vaše zkreslování na mém paprsku jsou spojená buď s neuspokojeností vašich přání, nebo s nadměrnými touhami.

Moje čakra je umístěna mezi čakrou kostrče a čakrou sídla duše. A tato čakra je spjata s vaším JÁ Krista.

Já učím meditaci, jako něco, co vás může osvobodit od lidských tužeb a vášní.

Proto se domnívám, že úkol dnešního rozhovoru bude splněn, pokud získáte nějaké chápání významu meditační praxe a rozhodnete se tuto praxi uplatnit ve svém životě.

Úkolem a cílem meditace je dosáhnout bezmyšlenkovitého stavu. Úplného klidu mysli.

Když se vám podaří zklidnit svou mysl, uvedete do harmonického stavu své vnitřní pocity. Dáte do rovnováhy vaši vnitřní podstatu a uklidníte své touhy.

Dokud se bude vaše vědomí zaobírat předměty, které vás obklopují ve fyzickém světě, nebudete schopni zvýšit své vědomí do té úrovně, která vám umožní vstoupit do jiného - skutečného - světa a zůstat v něm.

Jakákoli meditace je zaměřena na to, abyste dosáhli takovou úroveň vašeho vědomí, která vám umožní jít za hranice vašeho světa.

Když získáte meditační schopnosti, pak i získáte přístup k energiím a znalostem Vyšších světů.

U každého se může úspěch v oblasti meditace navzájem lišit. Můžete dosahovat různých sfér a získávat různé představy o Vyšších světech. Ale hlavním úkolem vaší meditační praxe bude vliv na vaše vědomí energiemi jemněhmotného světa. K tomu dochází skrytě pro vaše vnější vědomí. Jednoduše máte příležitost nacházet se ve světech s nejvyššími vibracemi a obohacujete se energiemi těchto světů. Vaše vědomí se plynule mění pod vlivem vysokých vibrací Vyšších světů. Nemusíte znát celý mechanismus, jak k tomu dochází.

Můžete porovnat účinek energie Vyšších světů na vaše vědomí s vlivem slunce na vaší pokožku. Prostě se vystavujete slunečnímu záření a vaše pokožka získává hladkost a opálený vzhled.

Podobně je vaše vědomí vyhlazováno pod vlivem jemněhmotných energií, ztrácí své nedokonalosti a získává jemnost potřebnou pro vnímání nových informací. Vaše vědomí se rozšiřuje a mizí bariéry, které vám předtím  bránili  při vnímání zjevných pravd.

Samozřejmě, meditativní praxe vyžaduje značný čas a zkušeného učitele poblíž.

Mnozí učitelé na Východě, kteří ovládají meditační praxi, si vybírají  žáky a školí je pomocí technik, které sami ovládají.

Mnoho let trvá zvládnutí meditační praxe. Je to však nejkratší cesta, která může vést k rozšíření vašeho vědomí, a já neznám jinou cestu, která by byla stejně tak efektivní.

Historicky je dané, že západní část lidstva nezískala přístup k meditativní praxi. Na Západě se větší důraz klade na modlitbu.

Avšak vybrané modlitební praxe vedou k tomu, že člověk odpojuje své vnější vědomí, zvyšuje své vibrace a vstupuje do přímého kontaktu s vyššími sférami. Při tom dochází k přímé výměně energií s Vyšší částí vás samotných a s Vyššími světy.

Avšak modlitba, která přece nese smyslovou zátěž, často nedovoluje, aby se vaše mysl odtrhla od světa kolem vás.

Existuje praxe opakování krátkých modliteb. Bezmyšlenkovité a automatické opakování modliteb má stejný účinek, jako čtení manter. Tato praxe sama o sobě je velmi cenná. Ale ji lze však považovat pouze za přípravnou fázi k meditaci.

Proč je zapotřebí zkušeného učitele nebo guru během meditačních cvičení?

Vy víte, že neviditelný svět má různé frekvence vibrací. Je rozdělený na vrstvy, jako navrstvený koláč. A nebezpečí je v tom, že se můžete dostat pod vliv dost nízkých energií a kontaktovat se s nepřátelskými bytostmi. A tyto bytosti vás nemusí naučit tomu nejlepšímu a naplnit ne zrovna nejlepšími energiemi.

Vše záleží na původní, již vámi dosažené úrovně vědomí. Pokud vstoupíte do meditace ve velmi dobrém rovnovážném stavu, naplněném Božskostí a naladěném na Božský soulad, pak se s největší pravděpodobností dostanete pod vliv vysokých vibrací a čistých energií.

Pokud přistupujete k meditaci, naplněný sobeckými touhami a sklony, pak s největší pravděpodobností během meditace získáte pouze zesílení vašich negativních rysů.

Nakonec vše odvislé od toho, nakolik jste schopni překonat a potlačit své ego před začátkem meditace.

Proto každá meditativní praxe, stejně jako všechno ve vašem světě, může mít dvojí povahu a vámi získaný účinek zcela určený vašimi motivy a vnitřními záměry. Pokud přistupujete k meditaci, abyste ovládali techniky, které vám umožní kontrolovat lidi nebo získávat schopnosti, které vám umožní obsadit výsadní postavení ve vašem světě, pak během vašich meditací budete vytvářet karmu. Protože budete používat Boží energii pro vyniknutí svého ega.

Přistupovat ke každému meditačnímu cvičení se má jenom v plné pokoře před Boží vůlí a ve chvění před Jeho mocí.

Pouze pokud váš motiv je čistý a vaše touhy jsou rovněž čisté, budete schopni zvýšit svoje vědomí do takových vysokých vibrací, že získáte přístup k dokonalým Božským energiím, které z vás budou tvarovat, Božského ve své podstatě.

A čím více času strávíte v meditaci, tím stále více a více vaše vibrace se budou přibližovat k dokonalým Božím vzorům.

Nebojte se v tomto případě se příliš odtrhnout od vaší reality. Protože jakmile ukončíte meditativní stav, vaše vědomí klesne na vaší úroveň s rychlostí rychlovýtahu. Za nějaký čas opět získáte schopnost porozumět, kde se nacházíte.

Zpočátku bude těžké vydržet takové změny vibrací. Budete plnou mírou zažívat na sobě tento stav vnoření. Od začátku odhodíte všechny své myšlenky a pocity a vnoříte se do vyšší reality. Pak se postupně vrátíte z této reality do vašeho světa a opět si naberete své pozemské myšlenky a pocity.

Podobné cvičení vám umožní neustále si uvědomovat, že jste současně ve dvou světech. Stejně jako každé jiné cvičení i cvičení meditace si od vás vyžaduje stálost a pravidelnost vaší práce.  Ideální by bylo, pokud by jste toto cvičení prováděli 1,5-2 hodiny denně.

Avšak pokud podmínky vaší existence ve fyzickém světě vám toto neumožňují, pak můžete zahájit svou meditativní práci s týdenními cvičeními. Ale potřebujete pravidelnosti cvičení a úsilí.

Já vím, že mnozí z vás tráví v modlitbách po dobu až jedné hodiny nebo více denně. Možná bude mít smysl pro vás část času, kterou věnujete modlitbě, věnovat meditativnímu cvičení. Řekněme 15-20 minut.

Vaše Vyšší já vždy ví, co je v danou chvíli nejdůležitější a je nepostradatelným pro rozvoj vaší duše. Proto poslouchejte své vnitřní pocity. Aby nedošlo k tomu, že se zbavíte tak nezbytného pro vás modlitebního cvičení a nebudete schopni přijímat kvalitní meditaci kvůli vlastnímu vnitřnímu omezení.

Dnes jsem se dotkl velmi důležitých otázek souvisejících s praxí meditace. A budu rád, pokud někomu z vás mé pokyny pomůžou. Ve skutečnosti existuje mnoho lidí, kteří přijali vtělení na Západě, ale v minulosti měli mnoho inkarnací na Východě, kde už ovládali zcela meditativní praktiky. V tomto případě je třeba jen trochu postrčit své vědomí, aby si vzpomenulo na tyto dovednosti, které jste měli již v minulosti. Právě k těmto lidem, z větší části, jsem se obracel.

 

JÁ JSEM Amitábha.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.18.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net