Musíte jednat, jednat a jednat

21.05.2005 20:20


Milovaný El Morya
21. května 2005


Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, který přišel prostřednictvím mého posla.

Dnes jsem okolnostmi donucen, abych vám dal krátké Poselství s poučením. Přijměte je se vší pozorností a vážností.

Stručnost přispívá k přehlednosti.

Spěch vytváří potřebné napětí.

Prostor je napjatý. Proudy jsou zesíleny.

Zprávy z našeho světa jsou načasované.

Buďte ve střehu. Připravte se na akci.

Všeobecný klid v pozemských záležitostech je klamný. Přicházejí změny a události, které si budeme pamatovat pro jejich zdánlivou dramatičnost a beznadějnost.

Odstraňujeme však nepotřebné a zastaralé. Staráme se o nové a pokročilé.

Ti, kteří jsou s námi ve svých touhách a službě, se nemusí ničeho obávat. Ti, kdo se vzpírají Božskému plánu a považují se za Boha, budou postaveni na své místo.

V mém Poselství není žádná touha děsit. Každý dostane, co si zaslouží, a každý ve svém srdci ví, jak moc jsou jeho činy v souladu s Vyšším zákonem.

Existuje odvaha vycházející ze Světla. Když služebníci zaměří veškerou svou energii a všechny své síly na Společné Blaho, na Dobro.
Existuje temná drzost, kdy se jedinec vzepře silám Světla a absenci rychlého trestu vnímá jako bezmocnost sil Světla před jeho drzostí.

Ať už se takoví rouhači hlásí k jakémukoli náboženství, nebo raději páchají své temné skutky ve stínu vládců světa a mocných, jejich čas nadešel a blíží se doba, kdy se budou muset splácet účty.

Andělé přísně zaznamenávají všechna slova rouhání a všechny bezbožné činy. Vždy je možnost zvolit jinou cestu. Vždy existuje příležitost činit pokání a přijmout odplatu s pokorou.

Pokaždé to říkáme a pokaždé lidé nevěří, že se jich to dotkne. Lidská paměť je krátká. A když přijde čas zaplatit účty, ptají se: "Opravdu dlužíme tolik?"

Takže přemýšlejte, než vytvoříte dluh. Čas plyne neustále a neúprosně. Tok Božské energie je nezastavitelný. A neexistuje způsob, jak zastavit čas.

Přemýšlejte tedy o směru své pozornosti v každém okamžiku bytí. Kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie.  A pokud se zastavíte a nezaujatě se podíváte na to, na co jste během dne mysleli, přepadne vás hrůza. Devadesát procent vaší pozornosti přitahovaly věci, které si nezaslouží ani jeden váš pohled.

Kontrola nad myšlenkami a pocity se nyní dostává do popředí.

Odplatu nelze nijak odložit. Termín pro vrácení karmy vašich činů byl zkrácen. Sotva spácháte temný skutek, přijde vám odplata. A nebude třeba se nikoho ptát: "Za co, Pane?"

Tvrdé podmínky ve světě vyžadují pevné a rychlé reakce.

Období kojeneckého věku skončilo. A nebude tu žádná starostlivá matka, která by na sebe vzala břemeno péče o vás.

Přišla zralost a vy se budete muset zodpovídat za každý čin a každou myšlenku a za vše, co si ve své mysli dovolíte a co neodpovídá Vůli Boží.

Před zahájením nového je třeba uvolnit prostor a plochu pro stavbu.

To je nyní naše starost a snažíme se o to. Vyčistili jsme vyšší roviny a řada přišla na nižší roviny.

Na Zemi začal generální úklid. Dívejte se, buďte bdělí, ať se nedostanete do cesty Božskému koštěti!

Varuji vás, protože v těchto dnech na vás hodně záleží. Záleží nejen na vašich zásluhách, ale také na poměru celkového úsilí na obou stranách. Není čas čekat, až se karma přemění. Zvláštnost času spočívá v rychlém návratu všeho zaslouženého. Sotva se pustíte do modlitby, přijde situace vyžadující vaši reakci.

Pamatujte, že podstupujete testy a odpracováváte karmu, i když můžete v neočekávané situaci reagovat nesprávným způsobem. Odpracujete si karmu a projdete zkouškami, když si ze situace, která vás v životě potká, odnesete správné ponaučení.

Sleduji všechny své svěřence, kteří mě požádali o sponzorství a ochranu. Ale to neznamená, že je budu chránit před těžkostmi a útrapami. Bůh posílá největší zkoušky na ty, které zvláště miluje.

Protože jedině překonáním obtíží rostete, znásobujete své schopnosti a rozvíjíte své vědomí.

Je důležité dát vám pochopení překážek, se kterými se setkáváte, a ve správný okamžik vám připomenout, jak důležité je překonávat, být vytrvalý, usilovat a být statečný.

Mezi mými učedníky nejsou žádní ufňukanci a lenochové.

Řeknu: „Pospěšte si. Vyrazte na cestu!" A každý z mých učedníků je připraven.

Na cestě se můžete opásat a na cestě můžete pochopit, jak nejlépe jednat.

Proto si zachovejte vnímavost. Očekávám, že budete rychlí, jakmile vás zavolám.

Nečekejte, že přijdu a budu křičet vám do ucha. Ale podívejte se na můj portrét a budete vědět, co je třeba udělat.

Není čas ztrácet čas prázdnými řečmi. Současná situace volá po akci.

Proto musíte jednat, jednat, jednat. Využijte každou minutu svého pobytu na Zemi.

Přemýšlejte o tom. Čekali jste tisíce let na příležitost jednat. A teď nastala ta chvíle. Nastal čas jednat.

Proto nefňukejte, že jste se nestihli připravit, že máte boty plné děr a že jste si nesbalili všechny věci do tašky.

Nechte tam všechny své věci. Nebudete potřebovat nic než svou touhu sloužit a oheň svého srdce.

Nedělejte si starosti s tím, co bude zítra a co bude pozítří.

Nemyslete na to, co se stalo včera a předevčírem.

To se vám staví do cesty. Myslete na to, co se děje nyní, a vynaložte veškeré své úsilí, abyste vykonávali co nejlepší službu.

Nenuťte mě posílat posla, aby vám připomínal vaše poslání. Veškeré znalosti a celý plán jsou stále s vámi ve vašich srdcích.

Řeknu: "Spěchejte". Řeknu: "Naléhavě". A je třeba udělat vše, co musíte. Nyní je přesně ta chvíle, pro kterou jste se vtělili. Vše se musí změnit. Na Zemi přišel generální úklid. Vystupte na půdu svého vědomí. Sestupte do sklepů svých temných tužeb. Vyndejte své špinavé prádlo.

Vše bude vypráno, vyčištěno a usušeno.

Z vašich starých oděvů nezůstane nic, co by nebylo vyčištěno a vypráno.

Nebojte se rozloučit se starými hadry svých sobeckých myšlenek a pocitů.

Vše shoří v plameni vaší služby a v ohni vašich srdcí.

Nedokonalost nemá v novém světě místo.

Říkám vám, že se blíží úsvit a je čas vstát a začít jednat.

Nový čas se blíží! Přivítejte ho! 

JÁ JSEM El Morya,
a oslovil jsem své oddané učedníky.