Aspirace, stálost a oddanost. To jsou vlastnosti, které naši učedníci potřebují

14.05.2005 21:21

Milovaný El Morya

14. května 2005

Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, přicházím k vám znovu prostřednictvím svého posla.


JÁ JSEM. A JÁ JSEM stejně skutečný, ne-li skutečnější než všechno, co vás obklopuje ve vašem iluzorním světě. Poskytujeme našim učedníkům školení, které se primárně týká rozšíření vašeho vědomí a rozpoznání našeho světa, který je za hranicemi vnímání vašich
smyslových orgánů, ale nestává se kvůli tomu méně skutečným.

Přišel jsem, abych srozumitelnými slovy vyjádřil porozumění komunikaci mezi světy a zjistil jsem to ve vašem vědomí.
Přišel jsem vám dát porozumění komunikaci mezi světy, abyste si ji upevnili ve své mysli.

Jsme neustále po vašem boku ve vaší pozemské práci a starostech, ale nemůžeme vás vyrušit z vašich starostí, pokud se na nás sami nechcete obrátit.

Věřte mi, náš svět je neustále vedle vás. A jen úroveň vašich vibrací nás od sebe dělí. Zvyšte své vibrace, aspirujte na společenství s námi a dostanete to, po čem toužíte. Odděluje nás od sebe pouze úroveň vašich vibrací. Zvyšte své vibrace, usilujte o komunikaci s námi a dostanete to, o co usilujete.

Celá potíž spočívá ve vaší schopnosti připustit ve svém vnějším vědomí naši přítomnost a možnost s námi komunikovat.

Žádáte o znamení a my dáváme znamení. Žádáte o pomoc a my vám ji poskytujeme. Žádáte o komunikaci s námi a my komunikujeme s vámi. Ale proč, když o všechny tyto věci žádáte, okamžitě zapomínáte, o co žádáte? A když přijdeme na vaše zavolání, vaše vědomí je tak ponořeno do vašeho iluzorního světa, že nás neslyšíte.

Proto jsem vám přišel připomenout neustálou disciplínu vašeho vědomí a mysli, kterou musíte dodržovat, chcete-li být skutečně našimi učedníky. Nepotřebujeme učedníky, kteří říkají, že chtějí být našimi učedníky, žádají o pomoc, ale uplyne jen pár hodin a jejich vědomí je již tak uneseno iluzí, která je obklopuje, že zapomenou na všechny své žádosti, sliby, přísahy a ujištění.

Potřebujeme učedníky, ale pokud opravdu chcete být vyškoleni pod vedením Nanebevzatých mistrů, buďte tak laskaví a vynaložte na to alespoň minimální úsilí.

Pamatujte, že chcete být našimi učedníky ne čas od času, když na nás náhodou pomyslíte uprostřed svého každodenního shonu. Ne, musíte mít neustále na paměti, čeho chcete dosáhnout a o co usilujete. Měli byste mít své vědomí nasměrované do našeho světa a usilovat o náš svět, bez ohledu na to, do jakých obtížných životních situací se dostanete.

Aspirace, stálost a oddanost. To jsou vlastnosti, které naši učedníci potřebují.

Můžete se věnovat svým každodenním záležitostem a domácím povinnostem, ale vždy musíte mít na paměti obraz našeho světa. Musíte s námi být neustále v souladu.

To vám umožní rozvíjet vnímavost, vnímavost k našim potřebám a potřebám této doby.

Na planetě držíme 24hodinovou hlídku, a jen na chvíli si dopřejeme krátký odpočinek v podobě ponoření se do nirvány.

Co vám brání následovat náš příklad? Zachovejte a udržujte si svou vnímavost a soustředění během dne, abyste, když vyvstane potřeba vaší pomoci nebo až přijde čas přijmout lekci, nepromeškali ten okamžik kvůli tomu, že vás rozptyluje zbytečné tlachání, zbytečné hádky nebo sledování dalšího seriálu.

Když se chcete stát našimi učedníky a přijímat od nás vedení, pokyny a pomoc, proč si myslíte, že jste osvobozeni od vzájemných závazků vůči nám?

Můžeme přijít a dát vám lekci, úkol nebo informace kdykoli během dne. Je tedy vaší povinností, když se stanete našimi učedníky, zachovat si vnímavost po celou dobu.

Pokud chodíte do školy nebo na univerzitu, je vaší povinností navštěvovat hodiny a poslouchat učitele. A učitelé vás mohou potrestat nebo dokonce odstranit ze třídy za nedbalost. Proč si myslíte, že školení pod naším vedením je méně zodpovědné?

Když získáte znalosti ve svých vzdělávacích institucích, získáte z velké části znalosti, které budete potřebovat ve svém současném životě. My vám dáváme znalosti, které budete potřebovat během všech vašich životů. Proč si tedy dovolujete vynechávat naše hodiny a vyhýbat se svým povinnostem?

Naše školení se liší tím, že vám ho poskytujeme, aniž bychom vás vyrušovali od vašich životních povinností. Můžete být v práci a absolvovat naše školení. Můžete být doma a starat se o své dítě a absolvovat naše školení.

Proto musíte vždy zůstat ve střehu a čekat na naše úkoly, naše pokyny a informace, které od nás přijdou.

S našimi učedníky nekomunikujeme v jejich jazyce. Posíláme své znalosti a informace ve formě energie, jemného vánku, lehkého záblesku světla, nepatrné touhy, která se objeví, nebo energie, která se objeví, abyste něco udělali. Velmi zřídka našim učedníkům něco říkáme.
Naše slova se objevují ve vaší hlavě tak přirozeně, jako by to byly vaše vlastní myšlenky. A teprve po nějaké době můžete pochopit, že tyto myšlenky k vám přišly od nás.

Proto musíte být vždy ve střehu a připraveni přijímat naše informace a naše pokyny.

Neočekávejte, že já nebo kdokoli z Mistrů za vámi přijdu v plné velikosti a budu s vámi mluvit a dávat vám učení a odpovídat na vaše otázky. Nemáme fyzické tělo, takže jen zřídka plýtváme svou silou a energií, abychom se našim učedníkům zjevili v hustém
astrálním stavu. Chcete-li se u nás nechat učit, měli byste zdokonalit svou vnímavost do takové míry, která vám umožní být citliví k našim slovům, našim potřebám a požadavkům.

Rozvíjejte dar rozlišování. Mnoho astrálních obyvatel si z vás může dělat legraci a předstírat, že jsou Mistři. Mnozí z nich nejsou ani zdaleka přátelští a mnozí jsou prostě velmi zlomyslní a pomstychtiví.

Váš vlastní stav vědomí je pro vás nejlepším kritériem, když soudíte, s kým máte co do činění na vyšší úrovni. Víte, že podobné přitahuje podobné. Pokud nejste uvnitř vyrovnaní a harmoničtí, pokud v sobě chováte nějaké negativní pocity, které jsou lidem vlastní, pak jen
stěží přijmete komunikaci se skutečnými Nanebevzatými Mistry.

Věnujte tedy pozornost své úrovni vědomí během dne. Vaše vědomí je velmi proměnlivé. Dá se říci, že po celý den neustále kloužete ve svém vědomí na škále od nejnižší úrovně svého vědomí po nejvyšší. Vaše úroveň vědomí je ovlivněna vším, s čím se v životě setkáváte. Všichni lidé, kterých se dotýkáte aurami, filmy, které sledujete, hudba, kterou posloucháte. Doslova všechno ve vašem světě vás ovlivňuje. Proto bude vaší první prioritou udržet úroveň vědomí na co nejvyšší úrovni po většinu dne.

A během dne si vždy najděte čas, abyste se alespoň na několik minut vzdálili a analyzovali svůj stav mysli během dne. Všechny myšlenky, pocity a obrazy, které k vám přicházejí.

Neustále analyzujte svůj stav a opakovaně kontrolujte své pocity.

Jsme stále vedle vás a pouze úroveň vašich vibrací, úroveň vašeho vědomí vám nedovoluje nás vidět a slyšet.

A první věc, kterou musíte udělat, je naučit se cítit naši přítomnost, naše vibrace.

Naši nejlepší učedníci nikdy neopouštějí své hlídky. Jsou s námi neustále naladěni a jsou připraveni od nás přijímat potřebné instrukce 24 hodin denně.

Než se tedy urazíte na Mistry, že vám nevěnují náležitou pozornost a nezbytnou pomoc, pečlivě analyzujte svůj vnitřní stav. Chyběly vám naše pokyny a chyběla vám naše pomoc, protože jste byli příliš zaneprázdněni naříkáním nad svým těžkým životem a přílišnou pozorností k iluzi kolem vás?

Dnešní učení jsem vám poskytl v naději, že pochopíte naše potíže, které vznikají, když nás žádáte o pomoc a my vám ji poskytujeme, ale vy si jí jednoduše nevšímáte, protože jste příliš zaneprázdněni svými pozemskými problémy.JÁ JSEM El Morya.