Příšel čas nového Odchodu, který musíte udělat ve svém vědomí

01.04.2005 00:00

Mojžíš
1. dubna 2005

 

JÁ JSEM Mojžíš, přišel jsem prostřednictvím tohoto posla.

Příšel jsem!

Z doby těch údalostí, které jsou popsané v Bible jako Odchod židů z Egupta, utekly mnohé stovky tysíceletí. Ve skutečností jsem se vtěloval na Země s misi vyvest Patou Kořenovou árijskou Rasu ze světadílu Atlantidy do světadílu Eurasie, tehdy čerstvě vzniklý. Mnohem později tyto údalosti byli transformované v legendách apověstěch různých národů a došli do současných čtenářů v té podobě, jak jsou předstávené v Bible.

Ale tyto údalosti jsou mnohem vice starobylé.

Nacházeli jsme se na nevražicím kontinentu. Nepřetržitě šla valka mezi těmi kdo uchoval ve svém srdci oddánost Bohu, a těmi kdo, pamatujic si na svůj Zdroj, přesto se poddal pokušením iluzorníhp světa a použival své schopnosti pro získání přínosů v tomto světě.

Všechno bylo přesně tak, jak ve vaše dny.

Byli lidi, kteři v sobě zachovali iskru Božskosti, a byli ty kdo si rozhodl využívat Božskou energie pro zesilení své vlady a moci.

Všechno bylo přesně tak, jak dnes. Velmi nemnohé lidi, patřící k nové Rasě, vzroslé v hloubi staré Rasy atlantů, byli hotovy vzestoupit na další stupeň evoluce.

Vtělil jsem se na Zemi a přede mnou stál úkol oddělit tento vybraný národ, semeno budoucí Rasy, od uvizšé v hrichu Rasy atlantů, vyvest tento národ do Zaslíbené Země proto, aby ten kontinent, na ktrém vladl hrich, byl zničen vodou, zmizel ze povrchu zemského spolu se vzpurnými atlanty, které nechtěli sledovat Boží Vole.

Svolal jsem lidi, kteři mne pověřili, a povedl jsem je do nové Země an Východ.

Tyto lidi museli zapomenout na své bydlení v Zěmě hrichu. Dal jsem jim nový Zákon, zapsaný na kamenných deskách svědectví, Zákon který byl srozumitelný a stvrzoval základní principy, nezbytné pro vývoj nové lidské Rasy.

Jen že jak velký byl můj hněv, když jednou při návratu po komunikace s Bohem, spatříl jsem svůj národ tančicím před Zlatým byčkem a klanějicím se vnějšímu Bohu, odltemu ve formě, zamisto uctívání Boha uvnítř je.

Pocitil jsem tak silný hněv že jsem roztříštil desky, na kterých byl zápsan Zákon. A přikázal jsem potřestat vinných tak přísně, aby staletí potí si lidě pamatovali a vystříhali se následovat cestu klánění se vnejším Bohám.

Byl to mimořadně krutý trest[1], ale zoufál jsem. Nevěděl jsem jak jinak bylo možně působit na vědomí těchto napůl divokých lidí.

A byl to veký hrich z mé strany. Použil jsem silu a tou silou jsem se snažil donutit lidi aby věřili Bohu.

Nicmeně Zákon Karmy jsem neporušil. To byla jiná doba, a moje přání povzvysit vědomí těchto lidi do mé úrovně bylo upřemně. Nemnozí ví o to, že již ve stejném životě jsem byl za svůj přestupek potřestan. Byl jsem zabit svým vlastním lidem. Zákon karmy byl uspokojen.

A lidi dostali nejlepší poučení, které odpovídalo jejích tehdejší úovně vědomí.

Mnohé stovky tysecíletí poté ten boj na fizické rovině Země pokračuje. Lidi se zabijí navzajem, jak jinověrcy. Mnozí cití nenavist a nepřátelství ke každému, kdo má odlišné náboženské nebo mravné názory, dokonce kdo má jinou barvu kuže a jiné zvyky.

Celá historie rozvoje lidstva se seboj představuje nekonečné valky a boj za moc, kontrolu a bohatství tohot světa.

Nepřetržitá řáda vražd, násilí, valek, pohrom, utrpení.

Ve svém přání dat svému národu poučení jsem nebyl přiliš surový. Konál jsem v mezích toho vědomí, které měl můj národ. Proto řikám, že zákon karmy mnou nebyl porušen.

Pokud bych se snažil v té době učit můj lid tak, jak mnohé stovky tysecíletí poté učili Budcha, Ježiš, Zarathrustra, sotva bych našel alespoň několik lidí kdo by mne následoval.

Byla to krutá doba, a moje násili bylo zdůvodněno.

Ale teď příšel jiný ciklus. Vědomí lidstva znovu musí byt povzvyšeno na další stupeň vyvoje. A stejně jak v době vyměnění Čtvrté Rasy Pátou Rasou, jsou nekonečné valky a nepřátesltví.

Ale tyto valky dostali vice ničivý charakter. Objetemí poslední světové valky stali desitky milionů lidí. Diky moderním komunikacím do každého konfliktu jsou momentalně zatáhnuté všechny staty.

Svěr napodobá sudu střelného prachu, kdy stači jedná jiskra aby celá planeta byla roztrhaná na kousky.

V těchto podmínkách na první místo vyvstává zřeknutí se projevování násili v jaké koliv podobě. A předevšim se musite zřeknout násili ve svém vědomí.

Stejně jak noc je tmavá před rozbřeském, tak tyto poslední globalní valky s jejích mnohomilionovými objetmí musí odejít do nenávratna. Země není schopna vydržet již žadnou globalní valku. Proto jsem přišel abych vam dal toto Účení o nenasilí a nepoužití nasilí.

Byl úrčitý ciklus rozvoje lidstva, který trval mnohé stovky tysíc let, během kterého se připouštělo použití nasilí. A karmická zodpovědnost při vraždě při valkách a konfliktách nebyla tak těžká, jak těžká je ve vaši dny.

A musím vam řict, že v souladu s novou etapou kosmického vývoje pro vašu planetu přichazí perioda, kdy dostavate karmický dluh nejenom při skutečné fizické vraždě, ale i když chcete zničit své nepřítele jen ve svých myšlenkách.

Příšel čas nového Odchodu. Odchodu pro novou lidskou Rasu, která již přišla a pokračuje přicházet do vtělení na vyměnu staré Páté Kořenevé Rasě.

A příšel čas udlat Odhcod v vlastním vědomí, oddělit se ve vědomí od všecho starého, přežitého.

Pro lidi nové Rasy především bude charakteristickým odmitnití násilí v jaké koliv podobě. Neznamená to, že násilí v brzké době zmizí ze Země. Ne. Stejně jak byli třeba mnohé leta, aby vyrostli několik generaci lidí, kteří si nepamatovali na země hrichu Atlantidu při tom Odchodu, stejně tak bude třeba vyměna mnohých generaci lidí, než lidstvo bude schopno se zřicí násilí a pocita boje, předevšim ve svém vědomí.

Budou celé teritoria, obydlené lidmí s novým vědomím, a budou teritoria na kterých bude převládát staré vědomí a staré mýšlení.

Postupně teritoria, kde převládá staré mýšlení, bude jednu po druhé pokrývat voda. A vzniknou nová země, na kterých se budou sidlit lidí nové Rasy. A rozdilem těcho nových lidí od současné Rasy bude zatím pouze jedno – úplně nová úroveň vědomí teto Rasy a nepřijatelnost pro tuto Rasu jakého koliv pocita boje a násilí.

Příšel čas pro noví Odchod, který musite vykonat ve vlastním vědomí.

A toto nové vědomí vám dast možnost v brzké době zbavit se většiny vašich oddaností ke starému světu a vysvobodí vas z okov těla.

A nebude nutně trestat nikoho z těch, kdo trvá ve svém nechtění následovat tendencím (proudu) nové doby. Tyto lidi si same sobě odsuzují na trest, a Matka-Země se postárá o sebevyčištění od těchto lidí.

Jsem Mojížíš, a přišel jsem znovu
abych vam ukazak Cestu vašeho Odchodu.

 


[1]  Mojžíš mluví o této údalosti, popsané v Bibli, Exodus 32:

15. Mojžíš se obrátil a sestupoval z hory s dvěma deskami svědectví v ruce. Desky byly psány po obou stranách, byly popsané po líci i po rubu.

16. Ty desky byly dílo Boží, i písmo vyryté na deskách bylo Boží.

19. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod horou je roztříštil.

20. Pak vzal býčka, kterého udělali, spálil jej ohněm, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal Izraelcům pít.

26. Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Seběhli se k němu všichni Léviovci.

27. Řekl jim: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího."

28. Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů.

* * *