Přeji vám vítězství!

03.06.2005 21:21

 

Milovaný Lanello
3. června 2005


 

JÁ JSEM Lanello, přicházím k vám znovu prostřednictvím tohoto Posla. 

Dnes musíme znovu promluvit o vaší Cestě a o vaší službě. Pokaždé, když přicházíme dávat diktát, máme jeden jediný cíl – pozvednout vaše vědomí, obrátit vaše oči k Nebi, vytáhnout vás z vašeho obvyklého kruhu zájmů.

Tak málo v životě kolem vás je pravých hodnot naplněných Božskými vibracemi. Vše, co vás obklopuje, odpovídá úrovni masového vědomí lidí, a abyste se mohli vymanit z kruhu komunikace, který vás obklopuje, z informačního pole, které vás obklopuje, a obecně všeho, co je kolem vás, musíte a budete muset vynaložit značné úsilí.

Chcete-li z celého srdce změnit své vědomí a přiblížit ho Božskému vzoru, musíte se doslova přinutit vzdát se svého obvyklého způsobu života, svých standardů chování, svých zvyků.

Musíte se stát jinými lidmi. Můžete změnit vše ve svém prostředí, ale nejtěžší je změnit své vědomí.

Spousta moderních lidí se obklopuje zázraky moderní techniky, ultramoderními počítači, audio a video vybavením, ale jejich úroveň vědomí stále zůstává na úrovni vědomí divocha sedícího u ohně v jeskyni a požírajícího svůj díl masa za zvuků tamburíny a bubnu.

Můžete řídit nejmodernější auto, být oblečeni do nejmódnějších věcí, ale vaše vědomí bude stále na stejné úrovni jako u obyvatele jeskyně.

Proto je Cesta ve vaší době mnohem obtížnější jako nikdy předtím. Obklopuje vás příliš mnoho pokušení a je příliš obtížné udržet si vysokou duchovní úroveň, když jste uprostřed života ve vaší městské džungli.

Celá realita, která vás obklopuje, podléhá změnám. Člověk musí odhalit svůj Božský potenciál a přiblížit se přírodě. Život by měl být co nejjednodušší a bohatý na vnitřní obsah, a ne vnější zábavu, která, když se nad tím zamyslíte, je podobná zábavě divochů. A to, jak se moderní člověk někdy krášlí ozdobami, se velmi podobá způsobu, jakým se krášlí divoši.

Podle toho, jak se člověk obléká, jakou hudbu poslouchá, jaký způsob života preferuje, můžeme hodnotit úroveň jeho duchovních úspěchů, jeho duchovní pokrok či degradaci.

A podíváte-li se na lidskou společnost z našeho vzestoupeného stavu vědomí, první, co vás upoutá, je, že z hlediska úrovně svého rozvoje lidstvo v průměru nepřesahuje úroveň vývoje divochů.

A je pro vás velmi těžké odmítnout pozlátko zdání života, které vás obklopuje. Pokud pečlivě analyzujete vše, co vás ve vašem životě obklopuje, co děláte většinu dne, a pokud to děláte s otevřenou myslí, pak budete překvapeni, když zjistíte, že 90 procent času, který strávíte na Zemi, je promarněno z hlediska vašeho zdokonalování v Bohu.

A ve skutečnosti, abyste se zdokonalili v Bohu, nemusíte chodit do pouště nebo do hor za meditací.

Váš život v podmínkách vaší reality vám poskytuje ty nejlepší podmínky pro zdokonalování se v Bohu, pro rozvoj vašeho vědomí.

Jde o to mít správný pohled na vše, co se kolem vás a ve vás ve vašem životě děje. Vše je o tom, jak reagujete na vše, co se vám děje, jak vnímáte realitu kolem sebe.

Pokud by bylo vaším Božským plánem stanoveno, že budete udržovat rovnováhu na planetě Zemi tím, že budete neustále meditovat, pak byste se narodili někde v Tibetu nebo v Indii.

Narodili jste se však v Rusku, Americe nebo Evropě. A musíte splnit své poslání, svůj Božský plán právě tam, kde jste se narodili.

A váš Božský plán se v podstatě omezuje na jedinou věc – udržet úroveň vašeho vědomí na nejvyšší možné úrovni, snažit se dosáhnout úrovně Božského vědomí, aniž byste opustili sedlinu života.

Bude špatně, když doporučením obsaženým v těchto Poselstvích rozumíte tak, že byste se měli usadit někde v lese a meditovat. Ne! Musíte být uprostřed života, plnit své každodenní povinnosti doma i v práci a zároveň neustále udržovat své vědomí na nejvyšší možné úrovni.

Ve svém každodenním životě musíte dodržovat Božské normy chování a nejvyšší morální a duchovní standardy.

Znát přikázání a dodržovat přikázání jsou dvě velmi odlišné věci. Můžete si být velmi dobře vědomi všech norem chování a standardů chování, a dokonce si můžete být velmi dobře vědomi toho, jak se vaši přátelé a známí těmto normám chování vyhýbají, ale nějak si myslíte, že vy sami můžete tyto normy porušovat. Vaše tělesná mysl nemá problém přesvědčit vás, abyste dělali to, co se vám líbí, i když je to v rozporu s morálními a etickými normami, které považujete za naprosto správné a které jste ochotni dodržovat.

Musíte tedy sami sebe velmi pečlivě pozorovat a sledovat všechny okamžiky, ve kterých neustále sklouzáváte.

Víte, že byste neměli nikoho soudit, že byste neměli nikoho odsuzovat. Ale pozorujte sami sebe. Kolikrát za den jste hodnotili chování druhých, kolikrát jste zařadili lidi kolem sebe mezi padlé anděly a lidi, se kterými Bůh skoncoval.

Soudíte o druhých se záviděníhodnou lehkostí, ale proč je pro vás tak těžké objektivně zhodnotit své vlastní činy?

Není nic špatného na tom, že jste udělali chybu a dokonce se dopustili vážného hříchu. Nezáleží ani na tom, kolikrát ve svém životě jste se tohoto hříchu dopustili. Mnohem důležitější je, že jste dokázali překonat svůj nedostatek, povznést se nad něj.

Nevracejte se do své minulosti a nevychutnávejte si znovu a znovu podrobnosti o svých proviněních. Vaším úkolem je zhodnotit svou vlastnost, říci si, že tato vlastnost není božská, a navždy ji zahodit.

Toto je skutečné chování duchovního hledajícího! Nezáleží na tom, co si o vás myslí okolí. Důležité je, kdo skutečně jste.

Posuzujte se podle nejpřísnějších zákonů, pracujte na sobě, dokud nepřekonáte každý svůj nedostatek.

A vždy si pamatujte, že dokud jste ve vtělení, nemůžete být dokonalí.

Abyste mohli zůstat ve vtělení, musíte neustále přijímat určitý podíl negativní energie a přeměňovat ji v dokonalou Božskou energii svými činy, svými myšlenkami a svými pocity.

Pokud odpracujete svou osobní karmu, vezmete na sebe část karmy města, kde žijete, země, planety.

Neustále se nacházíte uprostřed nedokonalých energií a s pomocí svého vědomí, svého pochopení překonáváte všechny překážky a bariéry, a tak transformujete všechny negativní energie, které pronikají do vaší aury a hromadíte vaše zásluhy, vytváříte poklady vašeho kauzálního těla.

Ve svém vědomí si tak můžete neustále představovat obraz bojovníka, rytíře, který bojuje proti veškeré nedokonalosti světa. Vstřebáváte nedokonalost a překonáváte ji. Zmocníte se šípů namířených na vás a proměňujete je v okvětní lístky růží pomocí energie lásky, oddanosti. S pomocí své odvahy a cti. S pomocí kvalit, které jsou vlastní každému pravému bojovníkovi.

Každý takový bojovník Světla je schopen nést obrovský náklad planetární karmy.

Nikdy nezapomínejte, že transmutace karmy se nedosahuje pouze prostřednictvím odříkání vzyvání, modliteb a meditací. Službu vykonáváte neustále, když jste v centru dění, správně se rozhodujete a svým osobním příkladem ukazujete Cestu ostatním.

Modlitby a meditace jsou pomůckou, která vám pomůže udržet vědomí na vysoké úrovni, ale hlavní boj se odehrává ve vašem každodenním životě, uprostřed životních maličkostí a zmatků.

Kdysi dávno se karma rozpoutávala na bojištich, na bitevních polích. Nyní jste na stejném bojišti vy a prokazujete všechny zázraky statečnosti a hrdinství, bojujete se svými životními problémy a zmatky. Obětujete svůj blahobyt, obětujete svůj volný čas ve prospěch nastolení Božských vzorů ve vašem světě.

Přeji vám vítězství!

Vítězství nad svými nedostatky a vítězství v prosazování Božských principů v každodenním životě!


JÁ JSEM Lanello.
Vždy Vítězství!