Obracím se k těm z vás, kteří cítí osobní blízkost se mnou

21.03.2005 00:00

Ježíš
21. března 2005

 

JÁ JSEM Ježíš. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Od času mého vtělení na Zemi uplynulo okolo 2000 let. JÁ JSEM šťastný, že mohu využít tuto příležitost, abych vám přinesl nevelké Učení skrze tohoto posla.

Vy víte, že v době mého vtělení se mnoho lidí přicházelo podívat na zázraky, které jsem dělal, mnohem méně lidí si však přicházelo poslechnout mé učení, a jenom 12 nejbližších učedníků bylo schopno přijmout v té nebo jiné míře tajné znalosti, které jsem hlásal.

Tyto znalosti se dost odlišovaly od náboženských přesvědčení té doby.

Ale já jsem je vyučoval, protože jsem musel zasít semena Pravdy v srdcích alespoň pár svých stoupenců.

Co se stalo pak? Ty učedníky, kteří přijali mé učení nejvíce, začali pronásledovat, trestat.

A našli se i jiní lidé, pohotovější, kteří dokázali přizpůsobit mé učení svým ziskuchtivým zájmům a využívat těchto učení ku vlastnímu prospěchu, aniž by měli starost o to, že překrucují Boží Pravdu.

Existuje velký rozdíl mezi učením, které jsem přinesl do světa v čase mého vtělení, a tím učením, které se nyní hlásá v křesťanských chrámech. Nicméně nejpokročilejší duše v průběhu těchto 2000 let chápaly tento rozdíl a řídily se tím pochopením mých učení, které přicházelo z jejich srdcí, nikoliv z mrtvé litery zkreslených písemností.

Tito duchovní asketové měli určitou úroveň vnitřního kontaktu se mnou.

A já jsem vždy odpovídal jejich věřícím srdcím a poskytoval jim veškerou možnou pomoc v ponaučeních, která dostávali v Duchu.

A teď udržuji vnitřní spojení s mnoha jedinci, kteří se nachází ve vtělení.

Pro vás, kteří cítí toto zvláštní vnitřní spojení se mnou, udržované od života k životu, přináším toto poselství.

Nepotřebujete žádné vnější učení, abyste pocítili sladkost naší komunikace, mou Lásku. Vnější učení přináší vašemu vědomí jenom počáteční impulz, nasměrovávají jej. Bohužel, současná oficiální církev příliš nepodporuje vaší touhu získat mé bezprostřední sdělení.

Proto se obracím na ty z vás, kteří cítí zvláštní blízkost se mnou – vězte, že jsem otevřený ke kontaktu s vámi ve vašem srdci.

Přicházím ke každému, kdo mě volá a kdo připravil svůj chrám pro můj příchod.

Nemusíte se bát a nenechte se odradit, pokud se naše komunikace neuskuteční okamžitě. Potřebuji, aby vaše vibrace dosáhly určitého stupně čistoty, pak můžu být přítomen ve vás a komunikovat s vámi.

Vaše touha po naší komunikaci vytváří určitý magnet, a já budu mít příležitost sestoupit do vašeho srdce pro vnitřní komunikaci.

Pokud si pozorně pročtete i tu verzi Evangelia, která je nyní k dispozici, pak zjistíte, že jsem nikdy nevyzýval k dodržování vnějšího rituálu. Vyzýval jsem následovat Cestu, která leží ve vašich srdcích.

A učil jsem vás, abyste připravili svůj chrám pro příchod ženicha. Váš ženich je vaše Já Krista.

Když dosáhnete určitého stupně čistoty vašich nižších těl, vaší duše, dostanete možnost komunikovat s vaším Já Krista, s vyšší částí vás samotných, a skrze vaše Já Krista dostanete příležitost komunikovat se všemi Vzestoupenými Mistry.

Ve skutečnosti nepotřebujete žádného vnějšího posla pro to, aby došlo ke komunikaci mezi námi.

Dám vám svou podporu, i odpočinek, i útěchu. Toto vše najdete uvnitř sebe ve vašem srdci.

Přijdu ke všem, kteří na mne čekají, kterým se beze mne stýská. Slibuji vám, že přijdu ke každému z vás a přinesu právě to, po čem vaše srdce nejvíce prahne. Přinesu vám znalosti o vašem Počátku, o tom světě, odkud jste přišli a kam se snažíte vrátit. Připomenu vám vaši první lásku, přinesu vám znalosti o Cestě, která vás přivede Domů k vašemu Otci na Nebesích.

Nevěřte tomu, kdo vám řekne, že toto království je tu nebo tam. Nevěřte těm, kteří vás budou přesvědčovat k budování tohoto království ve vnějším světě, i kdyby se to Království nazývalo Království Boží na Zemi nebo Komunismus.

Není třeba jít na konec Světa do Indie, Ameriky nebo Tibetu, abyste toto Království našli.

Boží Království je stav vašeho vědomí. A když dosáhnete určité úrovně rozvoje svého vědomí, získáte přístup k tomuto Božímu Království.

Pro vás je obtížné toto pochopit, proto vás prosím – věřte mi.

Vezměte mě za ruku. Držte ji pevně a já vám ukážu cestu do tohoto Království, vchod do kterého se nachází uvnitř vašeho srdce.

Ale první, co musíte udělat sami ze své vůle, je zbavit se těch vlastností, které zatěžují vaše srdce a brání vám spatřit mne i tehdy, když přicházím a stojím přímo před vašima očima.

Vy mne nevidíte do té doby, dokud se neosvobodíte od zátěže, která leží na vašich ramenou. Je to břemeno, které se skládá z vašich závislostí na okolním světě.

Přináším vám cvičení, které, slibte mi, budete provádět každý den.

Každý den si představujte zářící oslepující Světlo přímo před sebou. Máte touhu splynout s tímto Světlem, stát se s ním jedním. Ale to Světlo vás pálí a vy se k němu nemůžete přiblížit.

Protože ve vás je něco, co nepochází ze Světla, co vám brání získat stav, který je vlastní vaší skutečné podstatě Světla, Ohně, Plamene.

Přemýšlejte, co vám brání? Co ve vás nepochází ze Světla? Nesnažte se zbavit všech svých nedokonalostí najednou. Najděte jednu vlastnost ve vás samotných, která, podle vašeho názoru, vám nejvíce brání projevit vaší skutečnou podstatu. Pokud nevíte, jaká je to vlastnost, modlete se ke mně, proste mě a já vám našeptám, jaká je to vlastnost. Ta se projeví ve vašem životě a vy si budete přát zbavit se jí.

Musíte chtít zbavit se té vlastnosti nebo škodlivého návyku tak silně, že mne budete ve svých modlitbách neustále prosit, abych vás této vlastnosti zbavil, abych vám pomohl tuto vaší nedokonalost překonat.

Můžete jenom prosit, můžete se modlit. A přijde den, kdy se zcela zbavíte této vlastnosti nebo zvyku. Pak začnete s další nedokonalostí.

Odevzdávejte mi všechny své nedokonalosti. Proste mne, vezmu si je všechny.

A nebude už nic ve vás samotných, co vám bude překážet vidět mne, když budu stát před vámi. Zůstane jenom vzít vás za ruku a provést tím tajným vchodem do Božího Království, které je skryto v tajném příbytku vašeho srdce.

Ale do té doby se budeme setkávat. Já k vám budu přicházet znovu a znovu, dokud mne neuslyšíte a dokud nepocítíte mou Lásku.

JÁ JSEM Ježíš, váš přítel a bratr na Cestě.

* * *

Poselství Milovaného Ježíše je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu

Kniha obsahuje Poselství Milovaného Ježíše, která přinášejí hluboká Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

 

Ježíš 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.21.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net