Chci se přiblížit a obejmout každou ze 144 000 Kristových bytostí Země, které jsou nyní na planetě vtělené

11.06.2005 16:16

 

Milovaný Lanello

11. června 2005 

 

JÁ JSEM Lanello, znovu jsem přišel. Возлюбленный Ланелло

Stav světa kolem vás se nenápadně změnil. Málokdo si všiml důležitých změn, které se odehrály za každodenním shonem. Události nespěchají s manifestací, ale začátek byl dán a proces se nevyhnutelně začal rozvíjet.

Kdyby lidé více důvěřovali své Vyšší části, museli by si přiznat, že existuje určitý časový rámec, je určitý plán, podle kterého se vše vyvíjí a na kterém je založeno celé Stvoření. Proto ti, kteří nyní dosáhli určité úrovně vědomí, odpovídající Božskému plánu pro současnou etapu vývoje na Zemi, budou moci pustit se do uvědomění těch znalostí, učení a pojmů, které se jim zpřístupní díky kosmické příležitosti, jež se jim otevřela. Ti, kteří se nedokázali se svým vědomím dostat do tohoto úzkého přiděleného koridoru, se budou muset spokojit s bídnou existencí podobnou existenci slepého krtka pod zemí.

Všechny příležitosti a všechny dveře se otevírají uvnitř vás. Pouze úroveň vašeho vědomí určuje váš stupeň v Božské hierarchii a míru služby, kterou vám Bůh může poskytnout k realizaci.

Vše na tomto světě podléhá svým vlastním vývojovým cyklům. A koukejte, abyste se v jednom okamžiku svého pobytu na planetě nenarodili někde mezi australskými domorodci, kteří loví s oštěpy a ani si nedokážou udělat představu o světě, kterou mají lidé, žijící s nimi zároveň někde v Evropě nebo Americe.  

Bylo by nerozumné, kdybyste soudili a nestarali se o ty jedince, kteří nedokázali překročit potřebný práh ve svém vědomí. Jsou ze své podstaty nešťastní a připomínají žáky druhé třídy, kteří si konečně uvědomili, že kvůli své lenosti udělali velkou hloupost, a jsou nuceni opustit svou známou třídu a ocitnout se mezi mladšími hochy, kteří je vnímají jako mentálně zaostalé a méněcenné. 

Mnozí si však vzhledem ke svému stupni vývoje do konce života neuvědomí, jakou příležitost měli a o co přišli.

Evoluce se protahuje na miliony let a poskytuje příležitost k rozvoji i těm nejpomalejším a nejlínějším. Přichází však okamžik, kdy ani velmi humánní Kosmický Zákon již není schopen poskytnout příležitost k rozvoji, protože skončily lhůty a změnily se cykly.

Cítím lítost z toho, že příliš malé množství duší vstoupilo do nové fáze vývoje vědomí. Nicméně i tento počet duší však zcela postačuje k tomu, aby se změny na Zemi urychlily a plánované transformace byly úspěšně zahájeny a dokončeny.

S radostí pozoruji duše, které jsou v inkarnaci a které dokázaly najít sílu a snahu zvítězit nad sebou samými, nad svým egem a pozvednout se na další úroveň.

A předvídám, že mezi těmito dušemi budou brzy navázány vztahy přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci, ať už se tyto duše nacházejí kdekoli na Zeměkouli. Ve skutečnosti jste přítomni zrodu nové rasy lidí, která se doslova dnes v noci zrodila v hlubinách staré Páté Kořenové Rasy. Lidé provedli přechod ve svém vědomí, přechod na novou úroveň. A velmi brzy se vnitřní změny projeví na fyzické úrovni.

Nejdůležitější bylo překonat tu část sebe sama, která vás poutala k Zemi a k tradičním vztahům, které v současné době  mezi lidmi převládají.

A první, co pocítíte, je, že se změní vztahy mezi lidmi. Mezi lidmi, kteří se povznesli na novou úroveň. Poznáte to, i když nemáte velký dar rozlišování. Bude pro vás snazší domlouvat mezi sebou. Budete cítit, že děláte společné dílo, a je jedno, jakou část společného díla děláte. Veškerá práce na budování Nového Světa je úctyhodná. I když jen zatloukávate hřebíky. Budete cítit Lásku, nemotivovanou Lásku ke všem lidem, s nimiž vykonáváte společné dílo. Budete mít uspokojení ze služby každému členu svého společenství. Lidé, kteří dosáhli nového stupně ve svém vědomí, si budou navzájem nejbližšími příbuznými. Ve svém srdci budete cítit každého, komu se podařilo získat toto velké vítězství nad sebou samým. Pocítíte to díky takovým vlastnostem, jako je nesobeckost, touha pomáhat a dávat, a díky dokonalé bezpodmínečné Lásce, která doslova prostupuje vaše bytosti.

Každé dílo, které začnete dělat společně, je předurčeno k úspěchu. Protože to nejste vy, kdo koná dílo, ale Bůh, kterému dovolíte, aby ho konal skrze vás.

Vaše Vyšší část se díky stupni, kterého jste dosáhli, bude moci podílet na všech vašich záležitostech, na všech vašich činnostech na fyzické úrovni. A všechny vaše snahy budou úspěšné, protože Bůh, kterému dovolíte, aby skrze vás jednal, nemůže být poražen. Dokud jste s Bohem, jste předurčeni k vítězství!

A dovolte mi, abych vám poblahopřál k Vítězství! Nikdy nezapomínejte, že toto vítězství, ačkoli jste ho dosáhli svými úspěchy, stále patří Bohu. Protože všechno na tomto světě patří Bohu. A vy získáváte stále větší možnosti služby, když jste schopni obětovat vše pro Boha. Bůh je žárlivý. Vyžaduje celého člověka. A čím více ze svého neskutečného já se dokážete vzdát, tím více a více se stáváte Bohem. Tím větší bude přítomnost vaší Božské části ve vás.

Lidé, kteří dosáhli nového stupně vědomí, budou díky vlastnostem získaným na tomto stupni úspěšnější ve všech svých záležitostech a počinech. Protože to, co v nich dříve bránilo jejich úspěšné práci, nyní neexistuje nebo vytváří mnohem méně překážek v jejich životě a činnosti. Vaše pýcha a všechny vaše nedostatky již nebudou mít žádný vliv na vaše práce a na vše, co děláte. Pocítíte, že existují lidé, celé kolektivy, se kterými vám je lehko a klidně.

Proces vytváření takových kolektivů, komunit bude probíhat zcela přirozeně. Víte, že podobné přitahuje podobné.

A to, co není schopno odolat vašim vibracím, se od vás postupně vzdálí. Země je velmi pohostinná planeta. A poskytla přístřeší mnoha evolucím, které se nacházejí na velmi odlišných stupních vývoje.

Ale pokaždé, když značný počet lidí dosáhne úrovně Kristova vědomí, má to zcela blahodárný vliv na celou planetu. Všichni lidé jsou totiž na jemnohmotné úrovni velmi úzce propojeni.

Vědomí Krista, které jste získali, je proto neocenitelným přínosem pro celou planetu.

Nedokážu ovládnout svou radost a emoce. Chci se přiblížit a obejmout každou ze 144 000 Kristových bytostí Země, které jsou nyní inkarnovány na planetě Zemi.

Toto je vaše vítězství! Ale je to také naše vítězství. Protože Vzestoupení Mistři neúnavně pracovali na tom, aby se vaše vítězství na fyzické úrovni stalo skutečností.

Blahopřeji vám! A utírám si slzy radosti z tváří.

 

JÁ JSEM Lanello.