Doporučení, která bych vám rád poskytl

17.05.2005 09:00

 

Sanat Kumara
17. května 2005JÁ JSEM Sanat Kumara, který přišel prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám dal malé Učení o vašich vztazích s Bohem, s Mistry, s vaší Nejvyšší částí. Když se nacházíte uprostřed životního shonu, je pro vás někdy těžké naladit se na Božskou atmosféru, vidět za vším tím shonem, za scénou světa kolem vás, to věčné a nepomíjející, co je neustále přítomné, ale skryté před vašima očima.

Proto je tak důležité být naladěn na Božství. Buďte schopni pozorovat dění kolem sebe jako přes plátno, jako byste byli přítomni v divadle a lidé kolem vás byli herci. Když se zamyslíte nad smyslem svého života, zjistíte, že jste na tento svět přišli, abyste hráli určitou roli. V průběhu života se vaše role mohou měnit. Během dne můžete hrát různé role. Ale pocit hry by vás nikdy neměl opustit. Protože Bůh stvořil tento svět jako obrovské jeviště, na kterém můžete hrát své role a zároveň se vzdělávat.

Pokud si dokážete ve své mysli uchovat po dlouhou dobu obraz jeviště, na kterém hrajete své role, pak brzy pochopíte, že celá tato velkolepá podívaná má svého Režiséra. A cílem tohoto Režiséra není donutit vás hrát podle předem napsaného scénáře. Ne, v rámci Jeho celkového záměru máte příležitost projevit svou vlastní kreativitu. Můžete se ujmout nových rolí nebo změnit role, které jste hráli dříve.

A přijde okamžik, kdy vás omrzí vlastní improvizace a obrátíte se přímo na Režiséra a vstoupíte s ním do tvůrčího vztahu. Budete se snažit pochopit Jeho záměr, a čím hlouběji pochopíte záměr Stvořitele, tím více vaše činy budou odpovídat Jeho záměru.

A vás přestane bavit hrát ty role, které jste dříve hráli s takovým potěšením, protože obraz záměru pro tento Vesmír, který se před vámi otevře, vás bude fascinovat a upoutá veškerou vaši pozornost. Čím více do vás bude tento záměr pronikat, tím důležitější roli budete hrát.

Snažte se ve svém životě nepřekračovat rámec hry. Neberte příliš vážně vše, co vás obklopuje. Vždy si pamatujte, že iluze, která vás obklopuje, je dočasná a je vytvořena pouze do doby, než vaše vědomí bude schopno nahlédnout za tuto iluzi a rozeznat skutečný Božský svět a skutečný život za ním.


Váš vnitřní stav určuje životní situace, ve kterých se nacházíte. Dokud budete iluzi kolem sebe považovat za realitu, nebudete schopni se s ní rozloučit. Pamatujte, že vše v tomto světě je přitahováno vibracemi. A ve skutečnosti svým vědomím přitahujete ty situace, do kterých se ve svém životě dostáváte. Bude však pro vás velmi těžké zbavit se iluze ve vašem vědomí. Přinejmenším to bude nějakou dobu trvat. Jde o to, že vaše nižší těla obsahují energetické záznamy o situacích, kdy jste jednali proti Boží vůli. Tyto záznamy zde nebyly shromážděny během jediné inkarnace. Proto dokud nebudou tyto záznamy transformovány v souladu s Božskými standardy, v souladu se záměrem Stvořitele pro váš životní proud, budete se dostávat do takových životních situací, které vám poskytnou nejlepší příležitost odpracovat si své negativní záznamy neboli karmu.

Jednoduchá znalost zákonů karmy a Božských zákonů tohoto Vesmíru vám značně zkrátí cestu na Zemi. Lidstvo však ve své většině dává přednost zkoumání množství jiných informací a čistě lidských zákonů. Jinými slovy, lidstvo se nechalo natolik unést svou hrou, že si přestalo uvědomovat, že je to jen hra. Přicházíme znovu a znovu, abychom vám připomněli skutečný svět, vaše poslání a vaši cestu. Jen málokdo je schopen odpoutat svou pozornost od iluzí a věnovat pozornost našim slovům a našemu Učení.

Nikam však nespěcháme. Lidstvo má čas na svůj rozvoj. A dříve nebo později všichni absolvují školu Země. Alespoň ti z vás, kteří budou schopni se dále učit.

A kdyby nedošlo ke změně vesmírných cyklů a k nutnosti tyto cykly sledovat, neobtěžovali bychom vás čtením našich Poselství a nevyrušovali bychom vás z vaší iluze.

Představte si herce, kteří jsou do své role natolik vtaženi, že pokračují v hraní i po skončení představení. Lidstvo se nyní podobá těmto aktérům.

Abyste se něco naučili, musíte si neustále udržovat dětský stav vědomí, stav hry. Nesmíte však dovolit, aby iluze zcela ovládla vaše vědomí, ani když jste v samém víru života.

Toto jsou doporučení, která bych vám rád poskytl.

Podle zákona vesmírných cyklů musí vaše vědomí v blízké budoucnosti projít značnými změnami. A tyto změny již pravděpodobně pociťujete. Není možné si jich nevšimnout. Vibrace Země se zvyšují. A ti z vás, jejichž vědomí není připraveno přejít na nový stupeň evolučního vývoje, se cítí být mimo. Uměle se snaží snížit své vibrace a používají k tomu prostředky, které jim dříve přinášely pocit potěšení. Lidstvo za dobu své existence vyvinulo celý arzenál prostředků, které zcela blokují vyšší schopnosti. Alkohol, drogy, tabák, sex, hazardní hry.

Pokračování v používání těchto prostředků vás však již nebude uspokojovat.

Životodárné Božské vysoké vibrace, které postupně přicházejí na Zemi, budou mít na člověka stále větší vliv a snižování vibrací vás bude stále více vyřazovat z celkového vibračního pozadí. Budete se muset vzdát všeho, co neodpovídá Božímu záměru. Samozřejmě, proces zvyšování vibrací je postupný. A okamžitě opustit své staré návyky lidstvo nemůže. Ale každý, kdo v sobě bude cítit vnitřní nutkání a touhu se rozejít se svými starými zvyky a náklonnostmi, dostane naši pomoc a podporu.

A budete překvapeni, jak snadno se dokážete rozloučit se svými zvyky.

Napište dopis mně nebo některému z Mistrů, s nimiž cítíte zvláštní blízkost. Vyjmenujte všechny návyky a závislosti, kterých se chcete zbavit.

Požádejte anděly ochrany, aby tento dopis doručili na místo určení, a tento dopis spalte.

Od této chvíle bude vaší povinností denně potvrzovat svůj záměr zbavit se špatných návyků a připoutaností.

Můžete si udělat kopii svého dopisu Mistrům a denně pronášet svou prosbu před modlitebním rituálem.

Uplyne několik měsíců a vy se zbavíte svých návyků a náklonností.

Vše, co potřebujete, je vaše posílená touha, milovaní. Jste-li zatíženi příliš mnoha návyky, můžete požádat, abyste se zbavili nejprve jednoho, pak dalšího, až se zbavíte všech návyků.

Nezapomínejte, že kromě špatných návyků existují i stabilní stavy vašeho vědomí, které vám brání přijímat Božské vibrace. Může to být sklíčenost, sebelítost, odsouzení, závist atd. Stejně tak se můžete chtít zbavit vnitřních energií a překážek, které brání vašemu rozvoji.

Všechno se dá změnit, milovaní. A Nebesa jsou připravena poskytnout vám veškerou pomoc, kterou potřebujete.

Musíte však udělat první krok a projevit touhu zbavit se svých nedostatků.

Takže, uvědomujete si, že je ve vás nějaká negativní vlastnost nebo špatný návyk.

Pak vyjádříte své přání zbavit se této vady, která brání vašemu rozvoji.

Poté potvrzujete svůj záměr zbavit se své vady během časového intervalu, který je nutný k transformaci těch energií ve vaší auře, které se podílejí na projevení této vady.

Chci vám popřát hodně úspěchů v práci na sobě a na svých nedostatcích.

Nehledejte však na sobě příliš mnoho chyb. Tímto způsobem kultivujete své chyby.

Pokud budete neustále zaměřovat svou pozornost na krásné vzory, přírodu, hudbu, umění a distancovat se od toho, co je nedokonalé, k nahrazení negativních energií dojde přirozeně a bez většího úsilí z vaší strany.


JÁ JSEM Sanat Kumara.