Učení o karmě chudoby a bohatství

26.05.2005 11:10

Pán Súrja

26. května 2005

 

JÁ JSEM Súrja, znovu jsem přišel z Velkého Centrálního Slunce, abych se s vámi setkal prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám přinesl důležité Učení o karmě a její přeměně.  

Pokud budete nahlížet na Zemi z pohledu Velkých Bytostí Světla, které pobývají na věčnosti, potom celá planeta a všechno co vás obklopuje, i vaše čtyři nižší těla, neznázorňují nic jiného než karmu. Božská energie odčerpávaná jednotlivcům, kteří na sebe přijímají převtělení a podstupují v tomto kosmickém cyklu přebývání na nižších kompaktních úrovních tohoto vesmíru, tak tato Božská energie se při průchodu a lámání přes poznání jednotlivců, kteří se nachází ve stavu převtělení, kumuluje a vytváří materiální svět, který vás obklopuje.

Tento svět se postupně inkarnuje z neprojeveného stavu a vytváří pro vás gigantickou scénu. A vy se objevujete na této scéně a přecházíte z jednoho převtělení do druhého, abyste hráli svou roli.

Proto je možné říci, že celý okolní svět, který vás obklopuje, představuje karmu nebo nakumulovanou energii z vašich nesprávných skutků, myšlenek a pocitů.

Nicméně na základě své životní zkušenosti, kterou jste získali v tomto životě, můžete pochopit, že se stěží můžete něčemu naučit, pokud nebudete ve vašem životě skutečně něco dělat. Když se nacházíte ve stavu převtělení, tak se postupně učíte a postupně získáváte životní zkušenost. Nemůžete to nedělat, protože se nacházíte v materiálním světě proto, abyste prošli procesem učení z toho důvodu, abyste získali potřebnou zkušenost.

А když vaše vědomí dosáhne potřebné úrovně, potom můžete s pomocí svého vědomí řídit dění okolního světa. Můžete přetvářet okolní svět s tím, že budete uvolňovat Božskou energii skrze svou existenci, a pokud vaše vědomí bude mít dostatečně vysokou úroveň, tak vaše vibrace budou rovněž dostatečně vysoké. Když budete vkládat své vibrace do okolního světa, můžete přetvářet fyzický svět a všechno více a více přibližovat k Božskému obrazu.

A v tomto spočívá gigantická síla, vůle Pána. Protože Pán je přítomen v každém z vás, zpočátku vytváří iluzi, potom ji opouští. To je jako když dítě staví hrad z písku a pak ho rozboří a staví nový a lepší. A pokaždé je jeho dílo dokonalejší a stále  více se přibližuje k dokonalosti a pokaždé je lepší než předchozí dílo.

Podobáte se bohům, i vy máte ve svém životě možnost tvořit a vytvářet dokonalé obrazy.

Někteří jedinci dávají přednost své vlastní cestě a budují svůj život a okolní dění podle šablon, které jsou na hony vzdáleny dokonalosti. Bůh vám dovolí experimentovat. A vy sami se můžete dříve nebo později přesvědčit, že to co vytvoříte jako krásné a harmonizované se ukládá do dokonalých rámů, a to co je ubohé a ohyzdné se musí přetvořit.   

Pokud se tedy ve svém životě míníte řídit nízkými cíli a ne božími ukazateli, tak to můžete dělat.  

Nacházíte se ve vašem světě proto, abyste se učili odlišovat Božské obrazy od jejich ubohých kopií. I vy se musíte naučit dělat rozdíly v libovolné oblasti vašeho života. V podmínkách duálního světa se všechno jeví jako dvojaké, dokonce i to, co se zdá dobré, se může ukázat jako špatné, a to co se zdá špatné může se projevit jako neocenitelná pomoc pro rozvoj vaší duše.   

Proto se doporučuje, abyste při posuzování nikdy nepoužívali svou tělesnou mysl. Nejbědnější žebrák (podle měřítek vašeho svědomí) se ve skutečnosti může projevit jako duchovní boháč, který disponuje nedocenitelným bohatstvím svého kauzálního těla. A tento jedinec se specielně převtělil, aby získal zkušenost bídné existence, protože veškerá jeho královská převtělení mu v minulosti neumožnila získat podobnou zkušenost. Přijmout do svého vědomí bídnou existenci a smířit se s ní vyžaduje vysokou duchovní úroveň. A mnohé vysoké duše tak při převtělení pochopily, nakolik je taková zkušenost cenná a dobrovolně se vzdali svého majetku a svého společenského statutu a staly se žebráky. Znáte mnoho takových příkladů z historie. Připomínám alespoň Františka z Assisi a Gautamu Buddhu.     

Kdybyste v lese potkali sedícího Gautamu v období jeho zkoušky, určitě byste si pomysleli, že to je bezvýznamný žebrák, který si nezaslouží vaši pozornost. To by byla chyba a přišli byste tak o možnost kontaktu s největším a starověkým duchem.

Proto je pro vás velmi důležitý dar rozlišování.

A další příklad. Znáte lidi, kteří mají velké bohatství. A víte také, že mnozí z nich získali toto bohatství jako největší zkoušku? A víte také, jak je pro ně složité nést břímě jejich bohatství?

Ale mohu vám říci, že jak mezi velmi bohatými lidmi, tak i mezi velmi chudými lidmi jsou velké duše a také duše, které se po dlouhou dobu odchylují od Božské cesty, která je pro každou duši  naplánovaná.  

Kontrasty vašeho světa a propast, která odděluje bohaté a chudé, vypovídají o nerovnováze karmy vašeho světa. A ve stejnou chvíli právě tento fakt vytváří velmi příznivé podmínky pro rozvoj vaší duše.  

Ano, milované, vaše karma, pokud se vám toto tvrzení nebude zdát divným, vytváří pro vaše duše velmi dobré podmínky rozvíjení se.

Karma pro vás představuje trenéra, který na vás neustále klade požadavky a nepovoluje odpočinek. Tímto způsobem se postupně dostáváte do dobré formy a jste připraveni k neustálému překonávání sebe sama a vytváření Božských vlastností.

Velké bohatství a velká bída jsou důsledkem velké karmy. Stává se i to, že člověk si sám vytvořil tuto karmu, stává se i to, že jedinec vzal tuto karmu na sebe dobrovolně, aby ji v tomto převtělení odpracoval a tím tak odlehčil karmu lidstva.

Je třeba rozlišovat.

Nejlepším vztahem k bohatství i chudobě bude pro vás stejně vyrovnaný, klidný vztah i k přepychu a bídě.

Nejdůležitější je stav vašeho rozumu. A pokud stejným způsobem přijímáte jak chudobu, tak  i bohatství, vypovídá to o tom, že nejste oddaní vnějším jevům. Musíte v sobě rozvíjet nezaujaté vztahy k lidem v okolí.  

Ani bohatství, ani chudoba nesvědčí o rozvoji duše, ale váš vztah k bohatství a chudobě svědčí o úrovni vašich duchovních úspěchů.

Když se bude většina lidstva ve svém vědomí chovat k chudobě a bohatství správně, bude to znakem toho, že lidstvo odpracovalo tento druh světové karmy. A na zemi už nebudou ani bohatí ani chudí. 

Upřímně řečeno, proto bohatství jedněch a chudoba druhých jsou jednoduše jedním z důsledků vašeho nedokonalého vědomí. Když ve vašem vědomí překonáte tuto nedokonalost, nebudete se už ve svém životě setkávat ani s největší bídou, ani s nadměrným bohatstvím.

Proto ani boj s bohatými, ani boj s chudými nemá žádný smysl.

Jediný smysl má váš boj s vaším nedokonalým vědomím, které odmítá chudobu a zaměřuje se na bohatství.

Pokud vědomí většiny lidstva vytvoří správný vztah k chudobě a bohatství, nebudou více existovat ani bohatí ani chudí.  

Kořenem vaší bídy i kořenem vašeho bohatství je karma vaší zbytečné oddanosti k věcem tohoto světa. Můžete na sebe dobrovolně vzít tuto karmu z důvodu jejího odpracování nebo ji vytvořit nesprávným použitím Božské energie v předchozích převtěleních.

A všechno, co vás obklopuje je důsledkem vaší karmy a karmy lidstva. Jakákoliv vlastnost, jakýkoliv projev tohoto světa, jakýkoliv cit i jakákoliv myšlenka. Toto všechno vytváří takový základ a takovou scénu, která vaší duši dovoluje projít proces nejkvalitnějšího učení a rozvoje.

Může se vám zdát, že váš život je úplně bezvýchodný. Ale snad vás hodně potěší, když vám řeknu, že mnohé Bytosti Světla vám závidí, že máte takové bezvadné podmínky pro rozvoj své duše. A mnozí z nich by si s vámi vyměnili místa, kdyby jim to Božský Zákon umožnil.

Proto je vaším úkolem přijmout širší pohled na rozvoj vaší duše a rozvoj lidstva vůbec i na rozvoj celého vesmíru.

Budu rád, pokud moje dnešní beseda ovlivní změnu vašeho vědomí tím správným směrem.

 

JÁ JSEM Súrja a posílám vám svůj pozdrav z Velkého Centrálního Slunce.