Úspěchy vašeho ducha je to, co s vámi zůstane

18.06.2005 14:41

 

JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM
18. června 2005Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬJÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM. JÁ JSEM v tobě a JÁ JSEM všude. Všude JÁ JSEM.

JSEM přítomen v každé živé bytosti. JÁ JSEM TO, z čeho je celý Vesmír stvořen. To všechno JÁ JSEM.

Až se tvé vědomí bude moci odtrhnout od pozemských měřítek, budeš schopen pojmout poznání, které zahrnuje všechny projevy. Takže teď, dokud je tvé vědomí omezené, ti dávám jen to, co může přispět k růstu tvého vědomí a k překonání omezení.

Vytvoření tohoto Vesmíru nebylo nikdy podřízeno omezenému rozumu, ale pouze omezený rozum mohl vytvořit tuto část Vesmíru, která má omezení prostoru a času.

Pokud se pokusíte pověsit růži ve vzduchu, ona spadne. Pokud růži položíte na zem, bude ležet.

Každý přírodní živel tedy odpovídá svému účelu. A každá věc se používá podle svého účelu.

Hustý svět má své zákony. Není možné aplikovat zákony Vyššího Světa na hustý svět. Bude to podobné růži, kterou budete chtít pověsit ve vzduchu.
Nižší světy se však řídí zákony Vyšších Světů. A pokud růže rozkvetla, musí uvadnout. Váš svět je podobný této růži.

Vytváříte svůj svět a také jej budete ničit. Nejdříve vytvoříte to, co odpovídá vašemu nerozvinutému vědomí, a pak svinete iluzi skrze své vědomí. A jak dosahujete více a více nových úrovní v poznání světa, dostáváte se blíže a blíže k poznání Pravdy a váš svět se postupně přibližuje k Božskému světu podle svých vibrací.

Pokaždé, když přijde fáze, vytvoří se jiskry. Každá z těchto jisker, neboli monád, slouží jako zárodek budoucí bytosti. Každá bytost prochází ve svém vývoji mnoha stádii a postupně se zhutňuje a zdokonaluje.

Nejprve jste byli neprojeveným minerálem, pak jste se stali kamenem. Stali jste se rostlinou a stali jste se nižším zvířetem.

Měnili jste svá nižší těla, ale vaše nesmrtelná částice zůstávala.

Uběhly eony let, než jste získali lidská těla, která se málo podobají vašim současným tělům.

Pak jste získali fyzické tělo, rozum. A nyní stojíte ve fázi svého vývoje, kdy se musíte vzdát fyzického těla díky povznesení svého vědomí.

Byli jste vším, prošli jste všemi fázemi vývoje, než jste dosáhli lidského stádia vývoje. A v každé fázi vývoje jste v sobě měli částici mě.
JÁ JSEM vždy s vámi po celou dobu vaší cesty.

Jsem podobný krystalu, který se ponoří do roztoku a postupně si z něj bere vše, co potřebuje ke svému růstu.

Zpočátku jste byli jen Božskou jiskrou a neměli jste formy. Trvalo miliardy let, než jste dosáhli lidského stádia evoluce. A bude trvat miliardy miliard let, než dosáhnete fáze vývoje nejvyšších bytostí tohoto Vesmíru.

Jak často o těchto věcech ve svém životě přemýšlíte?

Váš život je tak plný událostí, že nemáte čas se zastavit a přemýšlet. A dokud nebudete schopni přemýšlet nad otázkami vesmíru, nebudete schopni získat znalosti o uspořádání vesmíru.

Аbyste získali, musíte usilovat.

Pokud v sobě nemáte aspiraci, nemůžete z prostoru přimagnetizovat potřebné znalosti.

Proces vývoje vědomí je velmi postupný. Jste podobní dětem a vyžadujete péči a tuto péči získáváte od neviditelných Bytostí Světla, kterým říkáte Andělé, nebo Vzestoupení Mistři nebo Bohové. Vždy ve vašem vědomí víte, že existuje někdo, kdo se o vás stará a sleduje váš vývoj. Ale jako všechny děti máte rádi své hry. Hrajete a ani neslyšíte, jak vás rodiče volají domů, protože je čas.

Volání Božského světa není slyšet fyzickým sluchem. Slunce, které na jaře vysílá své paprsky na Zemi, nekřičí na trávu, aby se začala prodírat zemí. Ale přijde čas a klíčky vyrazí zpod země.

Stejně jako paprsky slunce dostáváte neviditelné paprsky, které probouzejí vaše vědomí a způsobují, že vaše vědomí rozkvétá jako květiny na jaře.
Je to volání tohoto světa, do kterého musíte vzklíčit. Prorůst svým vědomím.

A teď jste jako zárodky budoucí bytosti. A stejně jako motýl není podobný kukle, stejně tak ani vy ve své nové kvalitě nebudete vypadat tak, jak vypadáte dnes.

Vaše vědomí má schopnost se rozšiřovat a získávat schopnost umísťovat v sobě nové znalosti a nové představy. Ale pokud nebudete usilovat o nové znalosti  a uzavřete se před jemnými energiemi, které prostupují Zemi, pak nemůžete vzklíčit.

Mnoho semen zahyne dříve, než se dostanou na zemský povrch. Život však pokračuje a energie těchto semen se nadále podílí na budování světa.
Vaše věčná část nemůže být zničena, ale může ztratit vaši individualitu, vaše zkušenosti, které jste získávali miliony a miliardy let, kdy jste byli kamenem a stali se rostlinou, nižším živočichem, vyšším živočichem a stali se lidmi.

Vaše vědomí a vaše individuální zkušenosti jsou pro vás nejdůležitější. To je to, co s vámi zůstane, jakmile skončí vaše lidská evoluce, a to je to, co s vámi přejde do Vyšších Světů a pomůže vám existovat v těchto světech. Když vaše vědomí přerůstá svět a formu, ve které dočasně zůstáváte, starostlivé ruce vás přesadí do jiných těl, která budou obývat jiné světy.

Je to podobné, jako když pečující majitel přesadí květinu, která přerostla svůj bývalý květináč, do většího květináče, aby mohla pokračovat v růstu.
Svým vědomím pronikáte do všech nových a nových světů. A pokaždé máte možnost získat přesně ten svět, který odpovídá úrovni vašeho vědomí.

Nyní jste ve svém světě. A vy zůstanete ve svém světě po dlouhou dobu, dokud nepřerostete svůj svět a nezačnete ve svém vědomí aspirovat do Vyšších Světů.

Není však správné být utlačován nekonečným řetězcem světů, které se chystáte navštívit. Musíte se naučit zažívat radost z bytí v každém ze světů. A tato radost není jako radost z uspokojení vašich tužeb a vášní. Existuje jiný druh radosti. Božská radost, radost bez příčiny. Radost ze svítícího slunce, radost ze života, dýchání. Radost z šumění potoka, ze šustění trávy, z pohledu na mraky.

Jste mnohem větší než formy, které nyní nosíte. A přijde čas, kdy tyto formy změníte. Ale vaše Radost a jiné pocity, které jsou věčné, půjdou s vámi do nových světů a budou ve vás žít po celou dobu. A jedním z nejdůležitějších pocitů je pocit Lásky, který získává více a více jemných kvalit a projevů, jak vaše vědomí stoupá.

Existují vlastnosti a příznaky, které jsou vlastní všem světům. A jednou z těchto vlastností je kvalita Lásky, pocit Lásky.

To, co je před vámi skryto za předměty, které vás obklopují, co není viditelné z hlediska času a prostoru, ve kterém se nyní nacházíte, bude odhaleno s obnovenou silou, až budete schopni pozvednout své vědomí a vymanit se mimo váš svět.

Mir. Harmonie. Krása. Mnoho vlastností, které se vám nyní nezdají cenné, ale které mají hodnotu ve vyšších světech stejnou jako ve vašem světě mají zlato a diamanty.

Vlastnosti Ducha, práce vašeho Ducha jsou to, co s vámi zůstane.

Zapomenete na svou profesi. Nebudete ji potřebovat v jiném světě. Zapomenete na své návyky, budou vám připadat zbytečné. Ale zachováte si vlastnosti, které mají trvalou hodnotu ve všech světech.

Udělejte si tedy čas a zamyslete se nad tím, jaké vlastnosti vám mohou být ve Vyšších Světech užitečné. Rozvíjejte v sobě tyto vlastnosti a nedovolte, aby shon kolem vás tyto vlastnosti přehlušil.

JÁ JSEM TO, CO JÁ JSEM.