Poselství lidstvu Země

01.06.2005 15:15

Milovaný Alfa
1. června 2005


 JÁ JSEM Alfa, který přišel s Poselstvím pro lidstvo Země.


JÁ JSEM přišel předat důležité Poselství, které vám umožní udržet zaměření vaší aspirace v tomto okamžiku. Soustřeďte se na své srdce – jen vy a vaše srdce, milovaní.

Ve vašem světě není nic jiného. Ve vašem srdci je jediný vchod do Božské reality.

Vše, co vás obklopuje ve vašem fyzickém světě, je pouze to, co vám pomáhá rozvíjet se, růst, překonávat sami sebe a zvyšovat vaše vědomí, vaše úspěchy.

Jste poutníci, kteří jsou neustále v pohybu. I když jste v klidu, překonáváte ve svém světě obrovské vzdálenosti, urazíte tisíce a miliony kilometrů spolu s vaší planetou, vaší sluneční soustavou a vaší galaxií.

Toto je vnější vesmír. A je tu další vesmír, vnitřní, vstup do tohoto Vesmíru se nachází uvnitř vás, ve vašem srdci.

Vaším dalším krokem by mělo být objevení tohoto vstupu do jiného světa, Božského Světa. Světa mimo čas a prostor. Světa vševědoucnosti a vší dokonalosti. Svět, odkud vše pochází a kam se vše vrací. Váš Svět, váš Domov, vaše Skutečná Realita, odkud jste přišli do fyzického světa a vytvořili svůj fyzický svět.

Miliony bytostí Světla pracovaly a pracují na stvoření projeveného Vesmíru – vnějšího světa. A každý z vás pracuje na jeho vytvoření, ať už si to uvědomujete nebo ne. Dítě si možná neuvědomuje strukturu světa a celou jeho složitost, ale narodilo se a žije v tomto projeveném světě.

Poté dítě dospívá, získává vědomosti a vědomě se podílí na budování světa a na jeho činnosti.

Jste děti. Na své úrovni vědomí se nemůžete vědomě podílet na vytváření světů a na udržování pořádku a čistoty v těchto světech. Přišel však čas, kdy musíte dospět.

Vaší závěrečnou zkouškou pro vstup do světa dospělých je najít vstup ve svém srdci, najít vstup do skutečného světa Boha.

Upřímně doufám, že všichni, kdo čtete tyto řádky, budete schopni složit závěrečnou zkoušku, zkoušku, která vám dává právo stát se spolutvůrci s Bohem a vědomě uskutečňovat Boží plán pro tento Vesmír. Musíte projít úzkými tajnými dveřmi ukrytými ve vašem srdci, v jeho tajném místě.

A kdokoli vás volá do svůdných dálek vesmíru, abyste pochopili vzdálené světy, které jsou mimo vás, nevěřte mu. Všechny světy, přístup do vzdálených světů a jiných světů, jsou ve vašem srdci. Klíčem ke dveřím, které jsou ve vašem srdci, je Láska.

A tyto dveře otevřete pomocí svého vědomí, svého Božského vědomí.

Vaše vnější vědomí a vaše vnější mysl vám budou bránit. A posílat vám do cesty další a další překážky.

Nyní však víte, kde se nacházejí tajné dveře do světa, odkud jste přišli a kam se musíte vrátit. Snažte se ve svých životních zkouškách neztratit klíč od těchto dveří. A pokuste se ze svého vědomí odstranit vše, co vám brání protlačit se těmito úzkými dveřmi.

Ve vašem světě není nic, co by se vám ve skutečném Božím světě hodilo, kromě vašich neocenitelných zkušeností, které jste již získali a ještě získáte během svého putování prostorem a časem.

A jestli si vzpomenete, proč jsem vás poslal do vašeho světa, poslal jsem vás pro poklad. A tím pokladem je vaše kauzální tělo. Je to největší poklad, neocenitelný poklad, váš poklad, který se nebojí rzi ani molů.

Mnozí z vás již našli svůj poklad, pro který jsem vás poslal do vašeho světa. A teď se musíte vrátit domů. Vzpomeňte si, kdo jste a proč jste se šli toulat po svém světě.

Nastal čas probudit se do Vyšší reality. Termín se přiblížil a nastal čas.

Byla vám dána Cesta. Znáte Cestu. Máte vše, co potřebujete k návratu Domů. Volám vás, děti moje.

Chybíte mi. Slyšíte mě?

A pokud někdo z vás při svém putování nenašel poklady, nezoufejte. Přijmu vás bez vašich pokladů. Jen pojďte Domů. Najděte tajné dveře ve svém srdci.

Čekám na vás, děti moje.

JÁ JSEM Alfa, váš Otec v Nebesích.