Čas se změnil

04.03.2005 00:00

Sanat Kumara. 4. března 2005

 

JÁ JSEM Sanat Kumara a přicházím v tento den, abych svět informoval o nové možnosti, nové dispenzaci, kterou se Nebesa rozhodla poskytnout prostřednictvím našeho nového ruského posla Taťány.

Pro mnohé bude takový obrat událostí překvapením. A mnozí budou mít při čtení tohoto Poselství rozporuplné pocity.

Ale nikoho nenutíme věřit nebo nevěřit tomu, co bude řečeno. Naším úkolem je poskytnout tyto vědomosti a je na vaší svobodné vůli, zda je přijmete nebo ne.

Doba se změnila a nastoupil Nový Věk. Světy se přiblížily jeden k druhému. A to, co se ještě před pár lety, dokonce i v minulém roce, zdálo být nesplnitelným snem, se nyní stává skutečností. Získáváme možnost hovořit prostřednictvím mnohých a tuto možnost využíváme.

Situace na Zemi se stále stupňuje. Zvyšuje se úroveň vibrací planety. Na Zemi přicházejí nové energie. A většina lidstva cítí tyto energie v podobě nemožnosti a nesmyslnosti dále bloudit ve tmě těmi cestami, kterými lidstvo kráčelo dlouhá a dlouhá tisíciletí.

Projevuje se to jako pocit nespokojenosti, upřímné touhy a očekávání něčeho, co se každou chvíli musí stát. Nejcitlivější lidé ztratili zájem o své všední záležitosti. Zdá se, že nic z toho, co bylo dříve důležité a bylo smyslem jejich života, dnes již nemá sebemenšího významu. Všechno, čím se zabývali dříve – nesmyslné trávení času s kamarády, sledování nekonečných seriálů, honba za novými tretkami – jakoby ztratilo jakýkoliv význam. Všechno to připomíná sváteční pozlátko, které zůstalo na místě včerejší oslavy. Dnes už to všechno postrádá smysl.

Nejcitlivější lidé ve svém srdci pociťují příchod Nového Světa, toho, jenž musí přijít místo starého a odumírajícího. A ať se lidské vědomí snaží sebevíce zachovat navyklé životní zásady, které byly starou tradicí, ať již náboženskou, společenskou nebo rodinnou, bude to všechno smeteno větrem nastávajících změn. Nemá smysl se těmto změnám bránit. Protože všechno na tomto světě je podřízeno Božským cyklům. A ve skutečnosti je svobodná vůle omezena časovými a prostorovými hranicemi.

Lidské smrtelné vědomí, ohraničené materiálním světem, předpokládá, že všechno v tomto světě je podřízeno vůli člověka či vůli lidských vůdců.

Ne! Je čas kameny rozhazovat. Je čas kameny sbírat.

Když se rakovinný nádor usadí v lidském organismu, tak se zdravý organismus začíná zbavovat nemocných buněk. A stejná zákonitost existuje i v tomto Vesmíru.

Jestliže se jakákoliv lidská civilizace soustřeďuje pouze na uspokojování osobních zájmů, když přemýšlí jen o získávání potěšení tohoto světa, musí být taková civilizace zničena, stejně tak, jako rakovinný nádor musí být odstraněn chirurgickou cestou.

A odpor je v tomto případě nesmyslný. To, co nemůže přijmout Nové Vědomí, principy Všeobecného Blaha, Dobra, Spolupráce, Božského vedení, bude smeteno z povrchu Země, stejně tak jako nedávné zemětřesení a tsunami zahubily několik set tisíc lidí během několika hodin.

Přestaňte se zaměřovat na získávání požitků na tomto světě. Existují mnohem významnější požitky, které jsou dostupné těm, kteří otevřou svá srdce a rozum pro vibrace Vyšších Světů.

Není nic mimo vás, co byste potřebovali. Veškeré Božské vědomosti a dokonalost leží uvnitř vás. Hledejte tento poklad ve svém srdci, hledejte tuto bránu k nesmírnému bohatství, které je uvnitř vás.

Ale za vstup bude třeba zaplatit. Cena vstupu – vaše ego. Musíte se rozloučit s pomíjivou částí svého „já“, se všemi nahromaděnými elektronovými vazbami, které vás, doslova jako lany, připoutávají k Zemi, k hmotné rovině této planety.

A ta touha, kterou mnozí z vás cítí již nyní, je jistým znakem toho, že vás již unavily požitky zdejšího světa a jste připraveni na styk se světy jemnohmotnými.

Všechno, co potřebujete, je prostě udělat volbu a krok do nekonečnosti, odmítnout včerejší sváteční pozlátko a učinit krok směrem k realitě. Zpočátku jeden, poté druhý. A jít dále, bez zastávek, k vašemu reálnému Bytí, k tomu, kým ve skutečnosti jste.

Neexistuje nic mimo vás samých, co by vám bránilo v posunu k vyšší realitě. Bráníte si pouze vy sami.

Skutečně si nemůžete poradit se svým dvojníkem, bloudícím v tomto nereálném světě tisíce a tisíce vtělení?

Nemáte jinou Cestu. Buď musíte udělat jakýkoli krok k nepomíjivé skutečnosti, nebo přestat existovat jako jednotlivci. Zdravý organismus se sám zbavuje rakovinných buněk uvnitř něj. Obrazně řečeno, vy všichni se nacházíte v břiše Boha, a myslíte si, že vám Bůh umožní existovat podle vašich zákonů. Ne, říkám. Jednoduše se osvobodí od všeho, co neodpovídá Jeho Vůli a Jeho Zákonu.

Zamyslete se nad tím, co jsem vám řekl. A doufám v naše budoucí setkání prostřednictvím tohoto posla nebo kohokoliv jiného, kdo připraví svůj chrám, aby mě přijal jako svého hosta.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.04.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net