Připravte se na východ Slunce Znalosti, Slunce Víry, Slunce Božského Vědomí nad zemí Ruska

16.06.2005 23:23

Milovaný Babadží

16. června 2005

 

БабаджиJÁ JSEM Babadží, který k vám znovu přišel.

Přišel jsem pro ponaučení, a to, co vám chci sdělit, bude důležité pro váš duchovní rozvoj. Dnes musím mluvit o těch proroctvích a těch předpovědích, které jsou mnohým známy, ale ve vašem světě nebyly dostatečně rozšířeny.

Když jsem byl v inkarnaci, místo, kde jsem dával své Učení, se jmenovalo Haidakhan. Z celého světa přijížděli lidé proto, aby mohli být účastni na mých daršanech. Dával jsem jim milost ze svého srdce. Nasytil jsem jejich bytosti Světlem. A dokonce i ti, kteří nikdy neměli žádnou představu, jak se chovat k Učiteli, cítili zbožnou úctu během mé přítomnosti a komunikace s nimi.

Bůh má mnoho tajemství, která není možné odhalit vašemu vědomí, protože vaše vědomí nemá  dostatečný stupeň čistoty, neposkvrněného vnímání. Některá z těchto tajemství jsem dával svým nejbližším učedníkům.

A aby bylo možné odhalit tato tajemství širšímu publiku, ještě nenastal čas. Ale vždy byste měli vědět, že Bůh má pro vás stále mnoho skrytých  tajemství.

A poučení, které bych vám chtěl dát, se týká vašeho cítění Boha, vašeho Božského pocitu. Nikdy si nemyslete, že jste již pochopili všechna Božská tajemství. Nikdy si nemyslete, že ty názory a přesvědčení, které jsou nyní přítomné ve vaší hlavě, ve vašem vnějším vědomí, jsou neomylné a jediné pravdivé. Chápu, že je pro vás důležité mít v hlavě určitá dogmata, abyste omezili své vnímání a lépe viděli předměty kolem sebe. Je to podobné, jako když si na určitou oblast posvítíte baterkou a věci, které osvětlíte, vidíte a získáte o nich víceméně jasnou představu.

Nikdy byste však neměli posuzovat celé Stvoření podle osvětleného prostoru, který je vaše vědomí schopno osvětlit.

Moudrý člověk si vždy pamatuje, že za oblastí, která je osvětlena jeho vnějším vědomím, existuje obrovská oblast toho, co ještě není schopen vnímat.

Vaší hlavní chybou, která způsobuje většinu problémů ve vašem světě, je to, že se mezi sebou dohadujete, že vaše baterka osvětluje všechny věci mnohem správněji. A pouze světlo vaší baterky by mělo řídit životy všech lidí na Zemi.

Můžete se mezi sebou dokonce hádat až do ochraptění a přesvědčovat se navzájem, že celý svět potřebuje používat vaše baterky a pak bude šťastný.

Vždy si musíte pamatovat, že přijde svítání a slunce osvětlí všechny věci jasným Světlem dne. A světlo vašich baterek bude na jasném slunci sotva viditelné. A ty předměty, které jste ve tmě osvětlili baterkou, získávají v jasném Slunci úplně jiné tvary. Stojí za to, abyste si navzájem dokazovali správnost svých přesvědčení, až přijde den a slunce vaší Božské přítomnosti bude jasně zářit na všechny věci, a budete schopni poznat Božskou Pravdu ne svou omezenou lidskou myslí, ale s myslí Vzestoupené Bytosti Světla.

Moudrý člověk se nikdy nebude hádat se světonázorovým systémem, který si ostatní lidé vyvinuli. Je velmi nezdravé přijít do cizí země s vlastními tradicemi a začít přesvědčovat její obyvatele, že všichni žijí nesprávně a mají mylnou představu o Bohu.

Všichni misionáři za všech okolností tím hřešili. Přijížděli do cizí země a snažili se v této zemi vštípit své tradice víry.

Existuje pouze jedna Božská Pravda, která stojí za všemi náboženstvími světa. A moudří lidé se vždy snaží poznat tuto největší Pravdu a nevnucovat světu své chápání Božské Pravdy.

Pokud si vy, každý z vás, budete stát za svým přesvědčením a budete dokazovat, že jen ono je správné a že na světě není nic pravdivějšího a správnějšího, omezíte tím svůj pokrok a začnete v sobě pěstovat nebožské vlastnosti, jako je duchovní pýcha a modlářství.

Proto vás vyzývám, abyste se neustále snažili udržet své vědomí na úrovni vysokých Božských vibrací. V tomto stavu se stáváte laskavější a tolerantnější. Celá vaše bytost vyzařuje lásku, srdečnost, radost, usmíření.

Umějte rozlišovat v sobě tyto stavy svého vědomí. A usilujte o tyto stavy svého vědomí. Pouze když jste v tomto stavu vědomí, stanete se schopnými vnímat Božskou Pravdu.

Nyní bych vám rád řekl něco o zemi Ruska.

Existují proroctví, a tato proroctví jsou v Indii poměrně široce známá, že Rusko se musí znovuzrodit, Rusko se musí stát zemí, která bude založena na nových principech, na principech pravé Víry. Dějiny Ruska a zejména nedávné dějiny daly lidem této země lekce nepřipoutanosti k jakémukoli světonázorovému systému. Jako by vědomí lidí této země specificky ovlivňovaly úplně jiné ideologie a názory.

Pro vědomí člověka, nacházejícího se ve vtělení, je jakákoli rychlá změna ideologických postojů vnímání reality podobná tornádu nebo smršti. A pro člověka, zejména pro jeho spodní těla, včetně toho fyzického, taková změna ideologie představuje velkou hrozbu a je příčinou stresu.

Pro vývoj lidské duše však takové otřesy hrají nesmírně důležitou roli. Člověk, který prožívá takový stres spojený s kolapsem jeho předchozího vidění světa, získává rozšířenější vědomí a je schopen se na svět dívat šířeji.

V tomto smyslu je Rusko ve srovnání s jakoukoli jinou zemí světa příznivější. Samozřejmě, Indie a Tibet  jsou země s bohatými duchovními tradicemi. Avšak právě proto, že tyto tradice sahají mnoho tisíc let zpět, brání rozvoji vědomí lidí.

Co je dobré na fyzické úrovni, není vždy stejně prospěšné pro rozvoj duše.

Lidé, kteří celou tu dobu žili na území Ruska a žijí nyní, navzdory všem potížím, obdrželi nejvyšší   zasvěcení, srovnatelná s těmi, která největší adepti minulosti dávali svým učednikům.

A podle počtu lidí, kteří dosáhli Kristova vědomí, Rusko zaujímá přední místo ve světě.

Proto bude Rusko zemí, kam budou přijíždět lidé z celého světa a absolvovat jejich školení. Bohatství, které má Rusko, není v zemi. To není zlato, to není ropa. Bohatství Ruska má mnohem vyšší hodnotu a je soustředěno v myslích nejlepších představitelů národů obývajících tuto zemi.

A stejně jako je spousta odpadních hornin, mezi nimiž lze najít nugety zlata, je stejně tak mnoho  lidí, kteří z nějakého důvodu nemohli překonat své vědomí a podstoupit zasvěcení. Ale ti lidé, kteří to dokázali, si skutečně zasloužili ty nejlepší duchovní odměny a dostalo se jim uznání od Nanebevzatých Zástupů.

Celých těch posledních sto let probíhalo tavení v Božské peci. A nyní máme možnost pozorovat čisté zlato Božského vědomí v podobě svatozáře, obklopujících hlavy světlonošů Ruska.

Všechno, co se stalo v Rusku a co se týče zasvěcení mnoha synů a dcer této země, bylo předpovězeno. A toto proroctví se skrývá i v samotných zeměpisných názvech, které na území této země existují.

Řeky Om a Tara, symbolizující jednotu mužského a ženského principu Božského, tečou v místě, kde začne obrození Ruska. Nejprve se objeví lidé s úrovní vědomí Krista a Buddhy. Zaslouží si toto své vědomí tím, že procházejí obtížnými zasvěceními a zkouškami. Potom se prostřednictvím vědomí těchto lidí okolní svět mění a získává kvality bližší Božskému světu.

Nyní jsou tito lidé, tyto nugety, skryty pod silnou vrstvou odpadni horniny. A nezkušené oko tyto nugety Ducha stěží rozpozná. Pokud však zlato v odpadní hornině nemůžete rozeznat, neznamená to, že v ní žádné zlato není. Jen jste ještě nedosáhli úrovně rozlišování, která vám umožní rozeznat tyto nugety Ducha.

Proto bylo vyřčeno proroctví. A proroctví musí být splněno.

A i když vynaložíte své veškeré úsilí, abyste zajistili, že slunce nevyjde a osvětlíte svým Světlem temná zákoutí vašeho vědomí, slunce stejně vyjde.

Proto se připravte  na východ Slunce Poznání, Slunce Víry, Slunce Božského Vědomí nad zemí Ruska.

.

JÁ JSEM Babadží.