Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi

07.04.2005 00:00

Milovaný Cyklopea
7. dubna 2005

 

JÁ JSEM Cyklopea. JÁ JSEM dnes přišel prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM Elohim Cyklopea. JÁ JSEM přišel, abych vám předal Boží Vizi pro situaci na planetě pro nejbližší dobu.

Já jsem stvořitel světa tvarů a byl jsem ten, kdo uskutečňoval Boží Vizi při tvorbě projeveného světa tvarů.

Veškeré projevení bylo vytvořeno za mojí účasti. Zúčastnil jsem se všech stádií projevení hmotného Vesmíru. A jsem ten, kdo střeží ve svém vědomí Boží Vizi a plán Boha pro tento Vesmír.

A nyní přistoupím k vyložení této Vize.

Projevený svět tvaru ve vší své rozmanitosti je nezbytnou součástí tvoření, kdy vibrace Božské původní Energie, která je základem tohoto Vesmíru, se snižují na minimum, nejnižší frekvenci spektra, která je přípustná pro tento Vesmír.

Nyní se nacházíte na nejnižším bodu projeveného světa. Vaše vibrace jsou na nejnižším bodu. A tomuto bodu odpovídá váš projevený svět.

Nacházíte se v tomto světě, protože vaše vibrace odpovídají vibracím okolního světa. Proto vše, co vás obklopuje, se vám jeví reálné. Můžete to vidět, můžete se toho dotknout. Je to váš svět.

Avšak svět, který vás obklopuje, je jako ta část ledovce, která je nad hladinou vody. A vaše fyzické tělo je jen nepatrnou částí vás samých, tou částí, jejíž vibrace odpovídají nejnižší frekvenci projevení Božské Energie.

Ale vaše jemnohmotná těla, která obklopují vaše fyzické tělo a nejsou dostupná pro váš fyzický zrak, mají vyšší frekvenci vibrací. A tyto jemnohmotné struktury ve velké míře určují vaše projevení ve fyzickém světě.

Tato jemnohmotná těla, vaše jemné energetické struktury jsou mezi sebou propojeny a jsou propojeny i s vaším fyzickým tělem přes systém energetických center neboli čaker.

Vy víte, že podél páteře je umístěno sedm hlavních energetických center, spojených s vaším emocionálním, mentálním a éterickým tělem. Ve skutečnosti je množství energetických center, umístěných podél páteře, mnohem vyšší. A jsou jiná energetická centra, umístěná v jiných částech vašeho těla. Přes tato centra je vaše fyzické tělo vyživováno Božskou Energií.

Nebude pro vás žádným tajemstvím, pokud řeknu, že většina vtěleného lidstva postrádá spojení mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem, protože jejich energetická centra nefungují. Hlavní příčinou tohoto je vaše karma, hustá jako melasa, která zalepila vaše energetická centra a brání v propouštění Božské Energie. V nejlepším případě mají lidé otevřené nebo částečně otevřené jenom nižší čakry, které jim občas dovolují pocítit vibrace Božské Energie při prožívání potěšení z přírody, z hudby nebo z církevní mše.

Avšak většina lidstva nemá možnost přijímat Božskou Energii přímo, prostřednictvím svých čaker.

Ale vy víte, že celý tento svět je Božskou Energií, vibrující na různých frekvencích. A ve skutečnosti v tomto Vesmíru neexistuje nic kromě Božské Energie.

Proto, pokud člověk nemá možnost dostávat Božskou Energii přes své čakry, fakticky se odděluje od Boha a od Božské Reality. Odsuzuje sám sebe k smrti, protože ztrácí vazbu s Božskou Realitou.

Proto, milovaní, existence fyzického těla bez propojení s jemnohmotnými rovinami projevení Božské Reality vás odsuzuje k smrti na konci cyklu vašeho fyzického života.

A ve skutečnosti je pro vás tato volba, kterou každý z vás dělá v tomto pro planetu složitém období, otázkou života a smrti.

Doufám, že jsem vám dostatečně jasně vysvětlil podstatu probíhajících procesů.

Pokud odmítáte Božskou Realitu, pokud volíte oddělené bytí ve fyzickém, iluzorním světě, tak se doslova odsuzujete k smrti.

Proto pro vás dnes vyvstává otázka – jaký svět volíte. Iluzorní svět, který vás obklopuje, nebo svět Božský. Pomíjivé nebo věčné.

A ty duše, které volí existenci ve fyzickém světě, volí tento svět, odsuzují svoji jemnohmotnou nesmrtelnou část k nebytí.

Nemůže existovat pouze ta část ledovce, která je nad vodou.

Buď je celý ledovec, nebo není žádný.

Doufám, že jsem dostatečně jasně vyložil svou myšlenku.

Pokud nedáte možnost Bohu, aby se přes vás projevoval, tak jaký význam pro Boha máte?

Vy všichni jste součástí jediného organismu Boha, a pokud se zdravý organismus nebude zbavovat mrtvých, odumřelých buněk, pak takový organismus odsuzuje sám sebe k smrti.

Vy si také nevšímáte, jak se váš organismus každou minutu zbavuje odumřelých buněk a všeho toho, co v něm není životaschopné.

V tomto případě je analogie mezi vaším organismem a Vesmírem přesná.

Sami volíte: zaměřujete vaše vědomí na iluzi nebo na reálný Božský Svět.

V poselstvích, předaných přes tohoto posla, se již mnohokrát opakovalo, že došlo ke změně cyklů. Započal cyklus smršťování iluzorního světa. Započal cyklus zvyšování vibrací fyzického světa, cyklus přechodu Božského projevení na jemnější rovinu.

Nikdo z vás nemůže říct, že o tom neslyšel. Měli jste příležitost udělat vědomou volbu svým vnějším vědomím. A v současnosti už většina obyvatel Země tuto volbu udělala.

V nejbližší době bude proto probíhat zesílená diferenciace mezi lidmi, kteří si vybrali Boha a mezi lidmi, kteří si vybrali iluzorní svět.

Budete pozorovat projevy doposud skrytých schopností a duchovních darů u jedněch a zjevnou degradaci u druhých.

Lidé, kteří se odtrhnou od Božské Energie, se nebudou v brzké době schopni projevovat v tomto světě, protože budou připraveni o zdroje energie. Nebudou již moci více brát tuto energii u ostatních a vlastní energii nemají.

Lidé, kteří si vybrali Boha, naopak dostanou přístup k Božské Energii a budou moci tuto energii projevovat přes svou bytost a konat dílo Boha ve hmotném světě.

Milovaní, vy nemůžete smlouvat s Bohem. Nemůžete více vydávat energii modlitby, abyste získali blahobyt ve fyzickém světě. Dražba skončila.

A doporučuji těm z vás, kdo doposud neudělali vědomou volbu ve prospěch Boha, pospíšit si s touto volbou.

Nechť mrtví pohřbívají mrtvé. Máme před sebou grandiózní možnosti pro uskutečnění plánů Boha pro planetu Zemi. A ať vás nepřivádí do rozpaků zjevná nespravedlnost a všemožná zneužívání, které kolem sebe vidíte. Před rozbřeskem je noc temná.

A svítat už brzy začne a po několika lidských pokoleních pocítíte, jak se planeta změní.

Nedal jsem vám žádné nové znalosti. Všechno toto jste už mnohokrát slyšeli z jiných zdrojů. Možná jsem jenom trochu pozměnil váš úhel pohledu. A budu rád, když vám tento úhel pohledu pomůže najít Božskou Vizi na to, co se odehrává kolem vás ve fyzickém světě, a dá vám Božskou Vizi těchto grandiózních perspektiv, které tuto planetu v budoucnu čekají.

 

JÁ JSEM Cyklopea.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.07.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net