Umějte rozeznat kořen Pravdy

17.03.2005 00:00

Gautama Buddha
17. března 2005

 

JÁ JSEM Buddha Gautama. JÁ JSEM znovu přišel. Času je málo a já vám chci říct samotnou podstatu.

Nenechte se odradit slovesnou obálkou, ve které jsou oblečena naše poselství. Slova jsou oděvem Pravdy, stejně jako listy jsou oděvem stromů. Když přijde podzim, listy opadají, aby se na jaře znovu objevily.

Stejně tak i slova. Pravda se obléká do slov a vy se kocháte touto Pravdou. Pak přichází čas, kdy slova uvadnou jako podzimní listy, ale jen proto, aby se při následujícím kosmickém cyklu objevila nová Pravda.

Proto nemá smysl vázat se na slova, do kterých je Pravda oblečena. Naučte se za různými učeními a náboženskými systémy rozeznat Jedinou Pravdu. Ale nevažte se na slova.

Vaše náklonnost k tomu či jinému systému je podobná vázanosti na loňské listí.

Umějte rozeznat kořen Pravdy.

Dnes Pravda přichází prostřednictvím tohoto posla. My nevíme, co bude dál. Svět, ve kterém žijete, je přiliš nepředvídatelný. Proto vám dáváme směr v podobě energie, magnetu, který vám v budoucnu pomůže nacházet zrnka Pravdy, roztroušená v různých Učeních a náboženstvích.

Nezapomeňte na to, že Pravda je jediná, ale její chápání ve vědomí lidí je rozličné a je určeno úrovní rozvoje lidí.

Stejně tak, jako stromy na podzim ztrácejí listy, ztrácíte svá fyzická těla, ale jen proto, abyste znovu přišli do tohoto světa, znovu se narodili a dostali nové tělo. Moudrý člověk, když prožívá tento život, myslí na svůj život budoucí. Chápe, že každá jeho volba, jednání, čin, myšlenka, pocit určují jeho budoucnost v tomto životě a určují také okolnosti jeho dalšího života.

Pro váš rozvoj by bylo velmi užitečné, kdybyste se v každém okamžiku svého života zamysleli nad tím, jak se to, co děláte, projeví ve vašem budoucím životě. Nesnažte se získat odměnu za své dobré činy v tomto životě. Snažte se získat odměnu v životě budoucím. Je to ten nejmenší úkol, který je před vámi.

Ale ti z vás, kteří mají širší vědomí, chápou, že jste nedílnou součástí Boha, že tvoříte tělo Boha stejně jako všechny živé bytosti na Zemi. Proto pro vás přestává mít smysl i odměna v dalším životě.

Vidíte svůj cíl v pomoci všem živým bytostem, protože jste zároveň každou z těchto bytostí. A když tvoříte jediný organismus se vším Stvořením, už nemůžete prohlašovat, že ten orgán nebo systém organismu, ke kterému patříte, je ten nejhlavnější.

Pokud srdce nebo ledviny ve vašem těle začnou prohlašovat, že jsou nejhlavnější a že by si zasloužily zvláštní přístup, tak se to projeví na celém organismu. Celý organismus se bude cítit nemocným.

A oddělení vás samotných od ostatních živých bytostí ve vesmíru existuje jenom ve vašem vědomí a je charakteristické jenom pro tuto etapu evolučního rozvoje.

A čím více je vědomí člověka rozvinuté, tím méně vidí rozporů v různých náboženských systémech, tím větší jednotu cítí s každou živou bytostí.

Zkuste hledat rozpory a jen to špatné ve všem, co je kolem vás. Přesně tak se chová takzvané egoistické, na sebe soustředěné vědomí. Tím ponížíte své vibrace do takové míry, že přitáhnete z vnějšího světa do svého života ty nejhorší projevy. Budete nešťastní. A lidé kolem vás budou také nešťastní.

Pokud se zamyslíte, tak většina lidí se chová přesně tak. Všímají si především nedostatků ve všem kolem sebe. A je to samozřejmé, protože jejich vědomí je tak nedokonalé, že vidí kolem sebe jenom chyby. Proto tito lidé jsou, svým způsobem, generátory nedokonalosti, generátory iluze. Jsou obrovskými generátory iluze. Prostě rekordmany v tvorbě nedokonalých myšlenek a pocitů, nedokonalých emocí a činů.

Ale jednou tomu musí přijít konec.

A protože ve vašem světě funguje zákon svobodné vůle, jenom vy sami si můžete zvolit, že změníte tuto situaci. Jenom vy sami se můžete pokusit změnit sebe a svůj postoj k okolnímu světu.

Vyžeňte ze své hlavy a srdce vše, co rozděluje, vše, co vás nutí odsuzovat ostatní, hledat ve všem rozpory a nedokonalosti. Vyžeňte ze své hlavy nekonečné hledání někoho zvnějšku, kdo vám, z vašeho úhlu pohledu, vadí.

Mohou to být vaši sousedé, příznivci jiného světonázorového systému, padlí andělé, celosvětové zlo.

Ano, nedokonalosti je ve vašem světě nadbytek. Ale když se trvale soustředíte na nedokonalosti, tak dobrovolně zaléváte svojí Božskou energií plevel lidského nedokonalého vědomí.

Dívejte se, co zaléváte, jak plýtváte energií danou Bohem.

Neustále udržujte úroveň svých vibrací na nejvyšší úrovni pro vás dostupné. Ve skutečnosti je velmi těžké stále uchovávat své vědomí v čistotě, když se nacházíte uprostřed nedokonalosti. Ale pro vás je to nezbytné. Používejte vše, co vám pomáhá zvýšit vědomí.

Poezie. Hudba. Příroda. Hry s dětmi. Květiny.

Zalévejte energií vaší pozornosti jenom dokonalé vzory.

Neznamená to, že se musíte izolovat od světa. Žijte ve světě, nacházejte se v nedokonalém projevení, ale nenechte tuto nedokonalost ovládnout vás, vaše vědomí, vaši duši.

Když se začínáte soustřeďovat na dokonalé Božské projevy, zvedáte své vibrace. Stáváte se šťastným člověkem. Ale nezapomeňte, že vaší povinností je také pomáhat všem živým bytostem. Zákon tohoto vesmíru je takový, že vyšší slouží nižšímu.

Ten, kdo má dostatečně rozšířené vědomí, je povinen pomáhat svým mladším bratrům a sestrám.

A v tom jsme pro vás příkladem. Podívejte se, kolik energie a úsilí vynakládáme na to, abychom vám pomohli rozevřít lotos vašeho pochopení Božské Pravdy.

Neříkám nic z toho, co byste nevěděli již dříve. Zůstává vám jen málo – v životě postupovat v souladu s obdrženými znalostmi.

JÁ JSEM váš bratr Gautama.

* * *

Poselství Gautamy Buddhy publikováno knize "GAUTAMA BUDDHA"

Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jáko část Učení Nanebevzatých Mistrů, předaných skrze Posla Tat´ánu N. Mikušinu. Zde je několik Učení: o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, o vzájemné spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva, o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, o rozlišování, о vědomí Buddhy.

 

O Gautamovi Buddhovi

Zdroj -  https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.15.htm 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net