Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce

07.06.2005 16:16

Milovaný Kuthumi
7. června 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi, který k vám opět přišel. 

JÁ JSEM přišel, abych pokračoval ve vaší výuce. A jak víte, snažíme se udělat vše pro to, aby všechny znalosti, které během těchto diktátů získáte, byly pro vás snadno vstřebatelné a nezpůsobovaly vám žádné podráždění.

Proces vaší výuky se podobá krmení malých dětí. Pečlivě vybíráme jídlo a dbáme na to, abyste se nepřejedli a zároveň nezůstali hladoví.

Péče o učedníky je nejdůležitějším úkolem Mistra. Někdy však naši péči o vaše duše vnímáte jako trest nebo útok na vaši nezávislost.

Když se totiž pevně vydáte na Cestu, začnete se na rozdíl od očekávaného pohodlí a pocitu milosti a harmonie, které vás neustále provázejí, setkávat s naprosto nepochopitelnými věcmi, které vyžadují z naší strany další objasnění. Jakmile vidíme, že je učedník připraven a jeho touha následovat Cestu dosáhla určitého stupně, bereme ho pod svou posílenou péči. A od této chvíle už učedník nemůže říci, že plně disponuje svobodnou vůlí. Zde, milovaní, je velmi jemný bod. Máte svobodnou vůli, ale na vaší Cestě nastane určitá fáze, kdy jste nuceni obětovat svou svobodnou vůli, abyste mohli pokračovat v Cestě. Představte si, že jdete do hor a dosáhli jste velmi nebezpečného úseku Cesty. Před vámi jsou strmé útesy a propasti. Stále se můžete pohybovat na vlastní pěst, ale z vaší strany je rozumnější svěřit se zkušenému instruktorovi, průvodci, který bude řídit váš další postup. A vy se svěřujete do vůle tohoto instruktora. A vy se musíte řídit jeho pokyny a doporučeními. Pozorně sleduje váš pohyb a radí vám, kam máte umístit nohu a kde změnit směr pohybu, abyste rychleji dosáhli cíle - vrcholu Božského vědomí. 

Takového instruktora, průvodce, můžete potkat na fyzické úrovni. Měli bychom vás však upozornit, že je velmi obtížné potkat na fyzické úrovni velmi čisté průvodce, Učitele, kterým byste se mohli zcela svěřit. Jen málokdo vám může dát podrobné pokyny o vaší Cestě, když se blížíte k vrcholu. A je zde úplná analogie s horolezeckými instruktory, kteří jsou schopni vylézt na nejvyšší vrchol světa - Džomolungmu. V současnosti žijí na Zemi miliardy lidí a jen několik z nich je schopno vystoupit na vrchol Džomolungmy. 

A rozlišit své průvodce mezi těmito miliardami lidí je velmi obtížné. Mnoho lidí vám bude tvrdit, že oni jsou ti praví instruktoři-průvodci, a nabídnou vám, abyste se u nich nechali za velké peníze vyškolit. A mnozí z nich od vás budou požadovat, abyste zcela podřídili svou svobodnou vůli vůli těchto samozvaných učitelů. 

Znovu opakuji: na Cestě skutečně existuje fáze, kdy se musíte částečně nebo zcela vzdát své svobodné vůle a podřídit ji Učiteli. Této pravdy využívá velké množství podvodníků, falešných učitelů, aby získali k dispozici světlé duše a využili jejich světlo. 

Jaké je východisko? Jako vždy východisko spočívá ve vašem rozlišování. Ve vaší schopnosti rozlišovat světlo od tmy. Hlavní vlastností, kterou na své Cestě potřebujete, je vlastnost rozlišování. Potřebujete disciplínu, oddanost, snahu a vytrvalost, ale především potřebujete rozlišování. Když totiž vstoupíte na nebezpečnou část Cesty a před vámi a kolem vás jsou jen holé skály, váš život zcela závisí na člověku, kterému svěříte svou svobodnou vůli.

Proto vás předem varujeme před touto nebezpečnou částí Cesty, i když pro mnohé z vás je tato obtížná část ještě dost vzdálená.
Jak tedy máte rozlišovat? Myslím, že není zbytečné opakovat, že skutečný Učitel nikdy nebude přítomen tam, kde se shromažďují davy lidí. Skutečný Učitel nikdy neposkytuje své učení za peníze. A skutečný Učitel nikdy nebude hýčkat vaši pýchu a vaše ego. Jeho úkolem je právě rozbít vaši pýchu a ego.

Avšak vždy můžete najít rozpor mezi vlastnostmi, které jsem uvedl. Můžete například říci, že Ježíš předával své učení davům lidí. Můžete říci, že Ježíš přijímal dary a žil z darů.

V tom spočívá obtížnost vašeho bytí ve fyzickém světě. Vždy existuje pravidlo a vždy existuje výjimka z pravidla. Proto je Cesta tak obtížná a proto si zatím jen málokdo může dovolit ji následovat. 

Můžeme vám nabídnout, abyste navázali spojení přímo se Vzestoupenými Mistry. A my vám dáváme tyto naše diktáty, abychom vám usnadnili navázání tohoto spojení. Víte však, že úroveň vašich vibrací je určena úrovní vašeho vědomí. A protože podobné přitahuje podobné, můžete se velmi jednoduše dostat do kontaktu s ne zrovna nejsvětlejšími silami, které se nacházejí na astrální úrovni, pokud vám úroveň vašich vibrací nedovolí stoupat do éterických oktáv Světla.

Nakonec o všem rozhodujete vy sami. A ve vesmíru není jediná bytost, která by prošla vaší Cestou místo vás. Můžete požádat o pomoc, můžete spoléhat na pomoc. Ale kráčet budete sami, a rozhodovat se budete sami. Naším úkolem je co nejvíce vám usnadnit a zabezpečit Сestu. A vždy si pamatujte, že váš hlavní nepřítel a zlý protivník je ukryt uvnitř vás a je jím vaše tělesná mysl, vaše ego.

Vše, co vám umožňuje zbavit se svého ega, je pro vás dobré; vše, co vaše ego posiluje a upevňuje, není Božské. Proto se žáci, kteří již dosáhli velmi vysokých úspěchů, někdy raději vyhýbají dalšímu postupu, když se blíží k části Cesty, která vyžaduje úplné odevzdání se vůli Učitele. V mysli učedníka těžko rezonuje představa, že Učitel je schopen způsobit učedníkovi bolest. Učitel vidí vaše nedostatky a někdy, aby vám pomohl zbavit se nedostatků, vás podrobí velmi bolestivé zkoušce. A vaše ego vnímá tento test jako urážku nebo hrozbu. 

Pokud jdete k chirurgovi a ten vám nabídne velmi závažnou operaci, můžete s ní svobodně souhlasit nebo ji odmítnout. Můžete důvěřovat autoritě chirurga nebo operaci odmítnout. Rozhodnutí je na vás.

Ale jakmile se dostanete na operační stůl a plně se svěříte do rukou chirurga, nic už nezáleží na vás. Už jste se rozhodli.

Totéž se stane, když důvěřujete Učiteli a ten vám provede velmi bolestivou operaci, aby odstranil vaše ego. A vědomě se pouštíte do této operace, protože chápete, že váš další vývoj a život je nemožný, pokud se nyní nezbavíte svého ega.

Existuje úsek Cesty, který nemůžete překonat sami, bez průvodce. Jakmile se k této části přiblížíte, objeví se Učitel. To se odráží v moudrosti: "Je-li žák připraven, objeví se Učitel."

Vaším úkolem je rozlišovat. A místo toho, abyste stoupali vzhůru, nesjíždějte po kluzké cestě. Navíc nemůžete vždy rozlišit směr svého pohybu na Cestě.

Všechna doporučení vám byla předána. Byli jste varováni před všemi překážkami. Snažte se však na své Cestě stále udržovat svou Víru a Lásku. Také vám přeji, aby vás na vaší Cestě stále provázela Božská Moudrost.

 

JÁ JSEM Kuthumi.