Znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy

13.06.2005 20:14

Milovaná Matka Marie
13. června 2005


JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přišla prostřednictvím tohoto posla.

 Z dnešního setkání mám velkou radost. Obzvlášť mě těší naše dnešní setkání, protože od chvíle, co jsem za vámi přišla naposled, se toho hodně změnilo. A děkuji všem těm, kteří po celou dobu, která uplynula od našeho setkání, veškerý svůj volný čas věnovali čtení Růženců.

Slíbila jsem, že přijdu a dám vám růži. Mnoho z vás jsem doslova posypala růžemi. A pokud by jste si všimli toho, co se děje kolem vás, očima vaší duše, pak byste mohli vidět, že celá místnost, ve které čtete Růžence, je doslova posetá růžemi.

Děkuji vám. A velmi si vážím každého, kdo zareagoval na mou prosbu. Veškerá energie, kterou jste mi nezištně dávali, byla mnou zaměřena na vytvoření podmínek ve vašem životě, které by vám umožnily dosáhnout většího porozumění a většího povědomí o událostech, které se dějí.

Moje Láska k vám neustále proudila při čtení vašich Růženců. A já cítila vaši Lásku. Nemůžete si představit tu blaženost, kterou zažívám, když dostávám vaši Lásku do svého srdce. Vaše Láska proniká závojem a proudí jako blažené kadidlo a obklopuje mě. Vždy mohu rozlišit, čí srdce mi tuto Lásku posílá, a vždy mohu poslat své požehnání vašemu srdci, vašemu životnímu proudu.

Buďte požehnána všechna ta oddaná a soucitná srdce, která najdou čas zastavit se uprostřed shonu dne a dát mi svou Lásku a energii Růžence. Nezastavme tento proud Lásky a tuto vzájemnou výměnu energií mezi našimi oktávami.

Představte si, že každá vaše modlitba obrácená ke mně, stále více a více ztenčuje závoj mezi našimi světy. A na světě jsou oblasti, kde síla vašich modliteb umožnila komunikaci mezi našimi světy natolik, že můžete cítit mé doteky a vůni růží, kterými vás zasypávám.

Milovaní, nezastavujte své modlitby.

Stále potřebuji vaši Lásku a vaše modlitby. Víte, že se na Zemi odehrály důležité události a já ráda přivítám ty z vás, kteří dosáhli další fáze ve vývoji vašeho vědomí. A jsem ráda, že mnoho z těch, kteří věnovali svůj čas čtení Růženců, dokázalo vystoupit na tento stupeň. Mé modlitby, které jsem v té době pronesla za vás, za vaše blízké, také přinesly své účinky.

Nyní obracím svou pozornost na zemi Matky - Rusko. Víte, že Rusko je tou zemí, které poskytuji svou zvláštní záštitu. A moje přítomnost nad Ruskem může být posílena pouze v tom případě, pokud co nejvíce synů a dcer této země mě bude poskytovat  svou pozornost a dávat mi energii Růženců.

Víte, že v pravoslaví není tradice čtení Růženců. Proto ti z vás, kteří striktně dodržují pravoslavné tradice, nemusí číst Růžence, ale stačí se podívat na můj obraz a poslat mi vaši Lásku a vždycky to budu cítit.

Není žádných omezení v Božském světě. Všechna omezení jste si vymysleli sami vytvořením tradic. Proto vás žádám, abyste mi posílali vaši Lásku.

Vzpomínáte si na Serafima Sarovského? Vzpomínáte si na jeho službu mně před obrazem vyobrazeným na ikoně „Dojetí“? Ani nečetl modlitby, ale jeho oči byly plné slz a on byl v naprosto blaženém stavu Lásky ke mně. Serafim Sarovsky byl jedním z nejvěrnějších mých služebníků. A stále si vzpomínám na ty chvíle komunikace s ním, které jsme spolu trávili v lese.

Neumíte si představit, jaký je to nepopsatelný zázrak, který nám Pán dává. S pomocí naší Lásky jsme schopni rozpustit všechny překážky, které leží mezi našimi světy. A není nic vznešenějšího, příjemnějšího a blaženějšího, než komunikace, kterou si můžeme navzájem darovat.

Stojíme na opačných stranách hranice, která odděluje naše světy. Samotná hranice se však pod vlivem všepohlcující síly Lásky stále ztenčuje a ztenčuje. Milovaní, neexistují žádné překážky pro sílu Lásky.

Láska dokáže tvořit zázraky jak ve vašem světě, tak v našem světě. A Láska je tou  silou, která má možnost pronikat přes závoj.

Až budete mít chvilku a budete se moci vzdálit od vašeho shonu a stát před mým obrazem, prosím, nemyslete si, že jsem někde daleko. Slyším upřímné volání vašeho srdce. A jsem tam, kde jste vy. Slyším každé vaše slovo, které mi říkáte. Nezávisle na tom, zda tato slova vyslovujete ve svém srdci nebo je vyslovujete nahlas.

 A pokud zadržíte dech a podíváte se blíže, můžete dokonce rozeznat moji přítomnost vedle vás v podobě lehkého, sotva rozeznatelného mraku, nebo ucítíte jemnou vůni růží, nebo ucítíte můj dotek.

Ráda pozoruji vaše tváře během vaší modlitby. A někdy si dovolím přiblížit se při vašem čtení Růženců a pohladit vás nebo políbit.

Vy, mnozí, vnímáte mé doteky a dokonce se mě snažíte zahnat jako otravnou mouchu. Kéž byste ve svém vědomí připustili myšlenku, že to nebyla moucha, ale přišla vás políbit sama Matka Marie. Cítili byste se velmi trapně a směšně.

Naše světy jsou mnohem blíže k sobě, než si dokážete představit. A již nyní během modliteb můžete cítit mou přítomnost. Pro lidi na Zemi neexistuje bližší Mistr než já. Reaguji doslova na všechny vaše požadavky. A je mi velmi líto, že někdy je vaše karma tak těžká, že vám nemohu poskytnout pomoc, o kterou žádáte. Pro Boha však není nic nemožného. A až si uvědomíte své minulé chyby na nové úrovni, možná se změní rozhodnutí Karmické Rady a já vám budu moci pomoci.

Jsem velmi ráda, že poprvé za posledních 100 let mám příležitost být stále častěji na  Zemi Ruska. Mojí zemi, které poskytuji svou zvláštní záštitu. Proto neztrácejte naději. Všechny vaše modlitby jsou vyslyšeny, pomoc spěchá na zemi Ruska. A tato pomoc podle kosmických měřítek přijde ve velmi krátkém čase. Všechno se změní. A znovuzrození Ruska, jako země Matky, nastane velmi brzy.

Do té doby, prosím, nezastavujte kolo modlitby. A pokud nemůžete vzhledem ke své práci věnovat hodně času modlitbám, myslím, že budete mít vždy čas a příležitost vrhnout pohled uprostřed shonu dne  na můj obraz nebo ikonu a poslat mi svou Lásku.

Bude to trvat jen pár vteřin. Ale pokud mi během dne můžete poslat vaši Lásku jen několikrát denně, nahradí to pro vás čtení Růženců a modliteb.

Vždy mějte u sebe můj obraz. Noste můj obraz s sebou v tašce, v kabelce. Vždy si pamatujte, že tam, kde je můj fokus ve fyzickém světě, tam mohu nastavit svou přítomnost díky energii Lásky, kterou mi posíláte.

Buďte trpěliví, milovaní. Čekání již nebude dlouhé. Vydejte se za úsvitu a zažijte sladkou chvíli, kdy se slunce ještě neobjevilo za obzorem, ale všechno kolem již předvídá tento okamžik východu slunce. Nyní je svět v tomto bodě očekávání východu slunce. Slunce Víry, Slunce Lásky, Slunce Naděje.

A rozkvět vašeho vědomí je stejně nevyhnutelný jako úsvit Slunce, který předvídá vaše bytost.

JÁ JSEM Matka Marie,
vždy milující a očekavající naše setkání.

 

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie