V Apokalypse jsem popsal dva cykly. Cyklus sestoupení do hmoty a cyklus vzestoupení z hmoty

04.04.2005 00:00

Svatý Ján
4. dubna 2005

 

JÁ JSEM Svatý Jan. Musíte na mě pamatovat. Jsem známý jako autor Apokalypsy, Zjevení Janova.

Napsal jsem to, co jsem obdržel jako zjevení během mých duchovních vhledů na ostrově Patmos.

Napsal jsem to ve formě, která mi umožnila sdělit podstatu Zjevení a současně tuto podstatu zastřít.

Mnozí lidé se snažili pochopit význam mého Zjevení, ale nebylo jim dáno. Ne proto, že by to nebylo napsáno, ale proto, že to nebylo pochopeno.

Použil jsem mnoho symbolů a mnoho významů jednoho symbolu. Použil jsem slova, které mají několik významů. Použil jsem obrazy, které mají negativní smysl, ale přesto jsou pozitivní. Použil jsem chronologii, kterou není možno interpretovat pomocí pozemského letopočtu.

Protože jsem mluvil o události, která nepatří do tohoto tisíciletí, ani do minulého tisíciletí a ani do budoucího tisíciletí. Mluvil jsem o události, která se děje během celé doby existence lidstva na Zemi. Tisíc let a milion let mají pro člověka stejnou hodnotu, pokud porovnáme tento tisíc a tento milion s necelou stovkou let lidského života.

Mluvil jsem o období rozvoje lidstva a měl jsem na mysli celý cyklus existence člověka ve fyzickém těle.

Drak a zvíře mají v mé alegorii různé významy. Drak má smysl Dobra a zvíře má smysl zla. Drak sestoupil z Nebes na Zem a zuřivě pronásleduje ženu, která počala dítě mužského pohlaví.

Žena je lidstvo. Drak je Božská moudrost, sestoupená do člověka. Dítě je plod této moudrosti, Vyšší JÁ člověka, které bude ukryto po dobu mnoha tisíc let a více. Vnímejte to jako miliony let existence pozemského lidstva. A mezitím běsní zvíře. Zvíře, které představuje vášně člověka, jeho ego.

Zvíře má být svrženo, stejně jako byl na počátku času svržen Drak z Nebes a sestoupil do hmoty, matky, ženy.

V Apokalypse jsem popsal dva cykly. Cyklus sestoupení do hmoty a cyklus vzestoupení z hmoty.

Během přebývání ve hmotě probíhá ještě sedm cyklů, které jsou ohlášeny zvuky andělských trub.

Každý cyklus přináší utrpení a neštěstí, skrze které lidstvo prochází, aby se osvobodilo od zvířete, živočicha, který splynul s člověkem a brání projevení Božské podstaty člověka.

A všechna trápení a neštěstí, jimiž lidstvo prochází, jsou nezbytná pro pochopení jeho Božské podstaty, osvobození se od zvířete tělesných vášní a tělesné mysli a povznesení jeho vědomí na úroveň Božské Moudrosti, která je symbolizována sestoupením města rozloženého do čtverce na konci cyklu.

Sedm cyklů znamená sedm lidských Ras a sedm hlav draka znamená sedm lidských Ras.

A po uplynutí těchto sedmi cyklů musí být člověk očištěn od živočišného vědomí a stát se Božským člověkem.

Dal jsem alegorii, znamenající sestoupení Vyšších Duchů do hmoty a alegorii vzestoupení těchto Duchů z hmoty, spolu se vzestoupením vědomí celého lidstva. Je mi moc líto toho, že použité obrazy a symboly byly nepochopeny a zkresleny.

Pokud si přečtete toto moje poselství spolu s poselstvím Mojžíše a Zarathustry, otevře se vám smysl starověké Pravdy. Otevře se těm z vás, kteří chtějí poznat Pravdu a těm z vás, kteří jsou připraveni tuto Pravdu pochopit.

Uběhne mnoho let, než tato Pravda ovládne rozum mnoha lidí. A uběhne mnoho let, než se vědomí mnohých stane průzračným jako křišťál a bude schopno propustit skrze sebe Božskou Pravdu v celé úplnosti.

Dnes je vaše vědomí podobné kalnému sklu, díváte se skrze ně a nemůžete rozpoznat Pravdu navzdory všem vašim snahám. Někdo vidí jen vnější obrysy Pravdy, ale někdo nevidí vůbec nic a musí se spoléhat na názor těch, kteří vidí alespoň něco.

A ještě se stává, že člověk, který sám nic nevidí, nemůže uvěřit tomu, že někdo jiný něco vidí, a obviňuje ho ze lži nebo mu závidí.

Ještě dlouho bude zvíře lidské nevědomosti vládnout rozumu lidí. A mnozí lidé připomínají zvířata a neslyší hlas Rozumu v sobě ani v jiných, a jen trápení, neštěstí a utrpení jsou schopny naučit tyto lidi být lidmi. Oni sami si k sobě přitahují tato neštěstí, tím, co dělají, svými činy vůči ostatním, přírodě a samotné Matce Zemi.

Hrozná doba, ve které žijete. Nejtemnější vášně běsní v lidech. A nechtějí slyšet hlas Rozumu a nechtějí se vrátit na Cestu poznání Božské Pravdy.

A všechno bude tak, jak jsem napsal. Žádný z těch kalichů hořkosti lidi nemine.

Tak bylo a tak bude.

Ale dříve či později cykly skončí a člověk se zbaví své živočišné, zvířecí podstaty a bude odměněn přebýváním v království Božím, které si zasloužil a kterého nevyhnutelně dosáhne ve vlastním vědomí.

Bude tak, jak jsem napsal. Přečti si to.

Dnes jsem vám dal klíče, nutné k pochopení mého Zjevení.

A řekl jsem vám přesně tolik, kolik jsem měl říci. Těm, kdo rozumí, jsem řekl příliš mnoho, a těm, kteří nejsou schopni pochopit, jsem neřekl nic.

JÁ JSEM Svatý Jan a dnes jsem byl s vámi.

* * *

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.04.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net