Učení o energii Boží Matky

12.05.2005 18:42

Milovaný Pavel Benátsky

12. května 2005

 

JÁ JSEM Pavel Benátsky, přicházející k vám.

JÁ JSEM Vladyka Třetího Paprsku, Paprsku Lásky. Snad ani není možné najít na Zemi na jiných paprscích tolik zkreslení, s kolika se potkáváme na Paprsku Lásky. A to je zcela pochopitelné. Jestli by byly duálním stavem světa zkreslené všechny jiné Boží vlastnosti, ale povedlo by se uchránit ve své původní podobě pouze jednu vlastnost Boží Lásky, pak by celý svět přijal jiný obrys. Láska. Vlastnost Lásky, pravé Lásky, Boží Lásky - to je to, co teď katastrofálně chybí vašemu světu.

Přišel jsem upevnit Lásku. Přišel jsem vám dát Lásku.

Světy jsou vytvářeny Láskou, a světy se rozpadají v důsledku nedostatečné vlastnosti Lásky. Proto nastal čas důkladně se zamýšlet o Lásce a jejích projevech ve vašem životě.

Ve skutečnosti většina lidí má zcela zablokovánu srdeční čakru, která je zodpovědná za převedení energie Lásky do vašeho fyzického světa. Proto vy cítíte nedostatek Lásky a pokoušíte se kompenzovat tento nedostatek zvláštními praktikami, aktivizujíce ryze fyziologický instinkt. Věřte mi, že většina zkreslení Boží energie ve vašem světě souvisí s nesprávným využíváním energie Boží Matky, nebo jinak řečeno, vaší sexuální energie.

Bůh vám dal Posvátný oheň, Plamen posvátného ohně, který vás dělá podobných Bohům. A věřte mi, tento plamen a tato energie vám nebyly dány proto, aby jste je používali pro vaše potěšení. Čím více bezhlavě použijete svůj Posvátný oheň, tím větší karmu vytváříte. Vaše prostředky masové informace a stereotypy chování ve vaší společnosti, dokonce způsoby oblékání a počínání aktivizují nesprávné používání vaší sexuální energie.

Až za nějaký ten čas budete schopni pochopit pravý účel Bohem darovaného Posvátného ohně.

Ale teď je nevyhnutelné, abyste pochopili, že pokaždé, kdy nepoužijete tento svůj dar v souladu s Božím účelem, vytváříte karmu. Vytváříte karmu, protože utrácíte Boží energii pro získání prázdných, čistě živočišných potěšení. Vlastně, zvířata v tomto ohledu jednají mnohem rozumněji nežli vy. Alespoň jejich využívání sexuální energie probíhá v rámci ročních cyklů v příslušných ročních obdobích.

Během sexuálního aktu dochází k obrovskému uvolnění Boží energie. Toto uvolnění Boží energie se dá porovnat se zrodem nové hvězdy. A víte, že kam je nasměrována vaše pozornost, tam proudí i vaše energie. A pokud v momentě uvolnění Boží energie přemýšlíte o získání potěšení pro sebe, nebo pro svého partnera, potom nevyužíváte svou sexuální energii podle účelů. Pro mnohé z vás se mohou má slova zdát jakožto přesahující rámec toho vědomí, který mají. Jsem si zcela vědom toho, že má slova pro mnohé budou znít divně. Nicméně, musím vás informovat o nejelementárnějších základech Boží etiky, s kterými jsou seznámeni dokonce zvířata, ale které z nějakého důvodu zapomnělo lidstvo.

Všechno v tomto světě přísluší Bohu. A vy jste částicemi Boha. Proto všechno, co děláte, jakékoliv vaše činy, musí být v souladu s Božím zákonem a tvořit se v rámci tohoto zákona. Pokud něco děláte bez Boží vůle, pak tímto porušujete zákon vesmíru a vytváříte karmu.

Proto, jakkoli by se vám zdály divné mé instrukce a doporučení, prosím vás, ze začátku jich alespoň prostě vyslyšte.

Před tím, jak přistoupíte k sexuálnímu aktu, prosím postarejte se o to, aby vaše skutky byly v souladu s Boží vůlí. Musíte být v zákonném manželském svazku s vaším sexuálním partnerem. Nesmíte vstupovat do jakýchkoliv sexuálních vztahů s příležitostnými partnery a lidmi stejného pohlaví jako vy.

Proč je nevyhnutelný stálý partner, s kterým jsou vaše vztahy uzákoněné?

Jdé tom, že během plnění vašeho manželského karmického dluhu nastává přímá výměna energií mezi vámi a vaším choti. Pokud během obyčejné komunikace s lidmi si neustále obměňujete energii, pak vaše výměna energie během sexuálních vztahů se mnohonásobně zvyšuje. Ve skutečnosti se obměňujete všemi svými energiemi i dobrými, i zlými. Berete na sebe vzájemnou karmu a dělíte se svými úspěchy s vašimi sexuálními partnery. A pokud se nacházíte v zákonném manželství, pak ve společném životě máte možnost odpracovat karmu ne jenom svou, ale i svého choti, pokud karma vašeho choti převažuje vaši karmu.

Teď si představte, že vstupujete do sexuálních vztahů s řadou partnerů. A představte si, že mnozí z nich mají procenta odpracované karmy mnohem méně, nežli vy. A jejich karmické dluhy mohou být mnohem těžší než vaše. Je možné, že přišli na tento svět odpracovat karmu vraždy, nebo karmu zrady a jiné nejhroznější formy karmy. A tak vy, zcela bezhlavě vstupujíc s nimi do sexuálních vztahů, odebíráte část jejich karmy na sebe. A pokud při tom jste v zákonném manželství, to pak přenášíte tuto karmu na vaši rodinu. A pak se divíte, proč u vás vznikají všechny vaše životní problémy?

Sexuální energie má takovou povahu, jako energie, která je využívána pro tvorbu, budování ve vašem světě. A když vy utrácíte svůj sexuální potenciál pro potěšení, pak tím samým se zbavujete tvůrčí energie, vy sami omezujete svůj rozvoj. Ve skutečnosti většina obyvatelstva již ve svých zralých letech je natolik zpustošená následkem zneužívání sexuální energie, že skutečně není schopna vyšší tvůrčí činnosti. Je náprostě neschopná nejen stát spolutvůrcemi s Bohem, ale uskutečňovat i obyčejnou tvůrčí práci pro váš svět.

Cílem mé dnešní přednášky bylo zadat vám velmi důležitou otázku. A dělám to otevřeně a pokud možno upřímně, protože, opakuji ještě jednou, že velká část lidstvem zkreslené energie se úmyslně  překrucuje právě prostřednictvím zneužívání energie Boží Matky.

Každý akt manželských vzájemných vztahů musíte uskutečňovat ve jménu Boha. Obraťte se s modlitbou k Bohu a zasvěťte Posvátný oheň, který se uvolňuje při vašem sexuálním kontaktu, Bohu. Pamatujte si, kam je nasměrována vaše pozornost, tam proudí vaše energie. A pokud vy během uvolnění vašeho Posvátného ohně zasvětíte toto uvolnění Bohu, pak rovněž nasměrujete celou uvolňující energii do vyšších sfér Světla. A tato energie se potom k vám vrátí v podobě požehnání pro vás a vaše děti.

Snážte se používat Energii Boží Matky pouze k početí dětí. A pokud pro vás bude zpočátku těžké vzít na sebe takové omezení, se postarejte omezit  množství vašich kontaktů o jednou-dvakrát za týden.

Nezapomínejte aspoň v mysli, nasměrovat všechnu uvolňující energii Bohu. Poproste Boha, aby tato energie byla nasměrována na požehnání vás, vašich dětí a celé vaši rodiny.

Vždy si pamatujte, že jakýkoliv váš skutek na fyzickém plánu může být využit jak pro dobro, tak i pro zlo. A v každou minutu, i v každé sekundě vašeho pobytu ve fyzickém světě dostáváte Boží energii a nasměrováváte ji buď na vytváření iluzí, kdy sestupuje do tohoto světa a násobíte iluzi, nebo nasměrováváte vaši energii do Božího světa, znásobujete vaše hodnoty na Nebesích a vytváříte dobrou karmu a znásobujete vaše zásluhy.

Ale nejdůležitějším ve vašem životě bude to, jak budete využívat vaši sexuální energii.

Chtěl bych, abyste se pečlivě seznámili s dnešní přednáškou a pokusili se uplatňovat všechna mnou daná doporučení ve vašem životě.

 

JÁ JSEM Pavel Benátsky.

 

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.12.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net