Učení o Božských zázracích

17.04.2006 19:19


Milovaný Súrja
17. dubna 2006


JÁ JSEM Súrja, který k vám dnes přišel z Velkého Centrálního Slunce. Jsem šťastný, že vás mohu přivítat, a jsem rád, že se s vámi opět setkávám.

Nyní se na chvíli odpoutáme od vašich pozemských problémů a přeneseme se v prostoru a čase ke mně, na místo ve vesmíru, kde rád pobývám.

Nedokážete si ani představit tuto blaženost a tento klid, které jsou tomuto místu vlastní. Toto místo je kolébkou všeho, co v tomto vesmíru existuje.

Jak často mnozí z vás pociťují touhu po tomto místě. Někdy vás ovládne touha, sklíčenost, vaše srdce se sevře a Vy si nedokážete vysvětlit příčinu svého stavu. Protože příčinu hledáte kolem sebe. Ale ve skutečnosti je příčina uvnitř vás. Protože v tuto chvíli vaše duše pociťuje touhu po světě, který opustila před miliony let, ale vzpomínky na něj jsou stále uchovány ve vašich srdcích.

Vrchol blaženosti, nekonečný klid a všeobjímající štěstí je stav, ve kterém přebývám a v němž jste žili až do svého příchodu do hustého světa. A pokud byste se alespoň na pár minut dokázali vymanit ze shonu, který vás obklopuje, a ponořit se do tohoto stavu blaženosti, není známo, zda byste v sobě našli sílu vrátit se zpět do svého světa. Proto jsou tyto stavy dostupné pouze v určité fázi vašeho duchovního vývoje. A vy všichni máte možnost těchto stavů dosáhnout. Možná ne v tomto životě, ale v následujících, ale každý z vás jistě zažije tuto blaženost a s ničím nesrovnatelný klid. Je to, jako byste se vrátili do domu svého otce a už nemusíte odcházet.

Nyní je čas, kdy si musíte začít vzpomínat na místo, odkud přišly vaše duše. Jednoduše to potřebujete, abyste zahájili Cestu Domů k prvotnímu míru a blaženosti.

Přišel jsem vám znovu připomenout místo, odkud jste přišli a kam byste se měli vrátit. Je pro vás těžké slyšet mě v tom shonu, v jakém jste teď, uprostřed každodenního shonu a starostí.

Avšak já přicházím a odvádím vás od vašich starostí a shonu. Máte právo mě smetnout jako otravnou mouchu. A můžete to udělat, je to vaše právo. Jsem si však jist, že mnozí z vás najdou příležitost poslechnout si má slova a význam, který se za mými slovy skrývá.

Přišel jsem po překonání obrovské vzdálenosti. A tato vzdálenost není ani v hmotném vesmíru. Je to cesta, která leží uvnitř vás a která vás odděluje od Nejvyšší Reality. A stejně jako je pro vás z vašeho vtěleného stavu obtížné pochopit, o jaké Skutečnosti mluvím, stejně tak je pro mě obtížné sestoupit na úroveň, kdy mě můžete slyšet, a to i s pomocí speciálně připraveného posla, který je ve vtělení blízko vás.

Přicházíme do jejího chrámu a máme možnost předat svá Poselství. A to je zázrak, který se děje doslova před vašima očima, protože máte možnost seznámit se s našimi Poselstvími v ten samý den, kdy je předáváme. Každý Boží zázrak se děje tak přirozeně, že si tento zázrak ani neuvědomujete. A to je charakteristický rys těch zázraků, které přicházejí od Boha. Každý zázrak, který se rodí z lidského vědomí, se nemůže stát tak přirozeně a vyžaduje značné úsilí pro svou přípravu. Znáte mnoho učení, která vás učí, jak dělat zázraky. A mnozí z vás se o tyto zázraky snaží, ať už se jim ve vašem jazyce říká magie nebo jakkoli jinak. Když se však setkáte s Božským zázrakem, první, co vás zarazí, je, že se tento zázrak děje tak přirozeně, že si teprve po nějaké době začnete uvědomovat, že jste se setkali s něčím neobvyklým a hodným vaší pozornosti. Ale zázrak se již stal. A tento Božský zázrak se stal bez účasti vašeho vědomí.

Když tedy pocítíte touhu setkat se ve svém životě se zázrakem, není na této vaší touze nic špatného. A když budete hledat zázraky kolem sebe, najdete je. Zázraky, stejně jako vše, co vás ve vašem světě obklopuje, však mají dvojí povahu. Existují zázraky, které zjevuje Duch Svatý, a ty jsou skutečně zázraky Páně. A existují zázraky zjevené lidským vědomím a s pomocí lidského vědomí. A tyto zázraky pocházejí od člověka, nikoli od Boha. Učte se tedy rozlišovat. A rozlišujte. Na tomto vašem přání není nic odsouzeníhodného. Když však tomuto svému snažení věnujete příliš mnoho času, získáte z iluze kolem sebe zdání zázraků, ale Bůh a Božské síly nemají s těmito zázraky nic společného. Musíte tedy usilovat o Boha, o Božskou Pravdu, a ne jen myslet na zázraky. Protože teprve když se ve svém vědomí přiblížíte k Božské Pravdě, začnete se ve svém životě setkávat se zázraky.

Věřte mi, že Bůh vám ukáže své zázraky v pravý čas, aniž byste o to museli žádat. Pokrok směrem k Božské Pravdě vás totiž nevyhnutelně přivede k přijetí zázraků, pokud se jen pozorně rozhlédnete kolem sebe.

Božská znamení Pravdy, zjevená v podobě zázraků, jsou nevyhnutelná na cestě těch, kdo upřímně usilují o Boha, a ne o laciné zázraky od lidí.

Nyní vás nechám o samotě s vaším uvažováním o zázracích a Božském světě. Boží zázrak je vždy připraven se projevit, ale jen oči člověka, který je jako dítě, mohou tyto zázraky vidět. Zanechte své dospělácké hry a starosti. Dovolte si alespoň na pár minut denně vrátit se do dětství, kdy jste očekávali zázrak a Bůh pro vás zjevoval zázraky v podobě východu a západu slunce, v podobě sněhu, deště, duhy.

Všechny tyto zázraky jste viděli svou dětskou myslí a považovali je za Boží zázraky. Proč tyto zázraky nevidíte nyní? A co vám brání vidět tyto zázraky všude kolem sebe?

Souhlasím s tím, že máte ve svém životě mnoho starostí a mnoho povinností, které na vás leží. Pokud se však na svůj život podíváte s otevřenou myslí, uvědomíte si, že pro vás není nic důležitějšího než vidět ve svém životě Boží zázraky. A pokud budete neustále vidět Božské zázraky v životě kolem sebe, váš život začne procházet významnými změnami. A budete překvapeni, kolik času budete mít na pozorování Božích zázraků.

Překonal jsem obrovskou vzdálenost, abych vám připomněl, že byste měli očekávat zázraky, a pak se kolem vás mohou dít zázraky.

Abych vám to připomněl, stálo za to překonat mou Cestu k vám, do vašich srdcí.

JÁ JSEM Súrja,
přebývající uvnitř vašich srdcí.