Poučení o tom, jak se máte chovat ke všemu, co vás obklopuje v hustém světě i v jemnějších světech

20.04.2006 19:19


El Morya
20. dubna 2006


Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya Khan, který k vám opět přišel prostřednictvím svého posla.

Stejně jako dříve jsem k vám přišel promluvit a dát vám pokyny týkající se vašeho života a vašeho místa ve vesmíru.

Podobně jako děti, které přicházejí na tento svět, aby ho poznaly, i vy začínáte poznávat svět, jenže svět, který je zatím mimo vnímání vašich fyzických smyslů.

Tento svět však existuje a představuje Vyšší realitu, v níž se časem narodíte a budete žít.

Před vtělením, když se vaše duše nacházela v jemnohmotném světě, jste obdrželi školení a instrukce o tom, co vás čeká, až přejdete do hustého, fyzického světa. Nyní vám přicházím dát pokyny o tom, co vás čeká, až přejdete do jemnohmotného světa.

Protože čím více jste připraveni na přechod do jemného světa, tím méně úsilí bude vaše duše potřebovat k adaptaci v našem světě. Mluvíme pro každého, ale ne každý může vnímat informace obsažené v diktátech a zejména číst informace napsané mezi řádky. To je rozdíl mezi diktáty, když přicházejí z Vyšších oktáv, a těmi sděleními, která dostáváte z nižší úrovně astrálních a mentálních rovin. Vícerozměrnost a mnohotvárnost sdělení. Informace jsou vypočítány tak, aby byly srozumitelné každému, bez ohledu na úroveň jeho vědomí. Za obecnými frázemi se však skrývá cosi, co se stává jasným jen těm, kdo jsou schopni vidět mezi řádky a slyšet hlas uprostřed ticha.

Informace jsou určeny pro každého, ale ne každý je schopen vše vstřebat.

Nenechte se znepokojovat tím, že mnoho věcí uniká vašemu vnějšímu vědomí. Na vaší Cestě přijde fáze, kdy si náhle začnete uvědomovat to, co jste si dříve uvědomit nemohli. Znalosti vám začnou přicházet do hlavy a nebudete vědět, odkud jste to najednou začali vědět.  Budete se snažit vzpomenout si na zdroj těchto informací a nebudete schopni si na ně vzpomenout. Jednoho dne si však vzpomenete, že jste četli tyto diktáty Nanebevzatých Mistrů a nevědomky přijali informace obsažené mezi řádky.

Čtením těchto diktátů se napojíte na určitý informační a energetický egregor a budete schopni spontánně přecházet do různých vrstev jemnohmotného světa a přijímat informace přímo z vyšších oktáv. Získáváte školení ve snech a získáváte školení v podobě vhledů a pochopení, spontánně přecházíte do vysoké éterické úrovně.

Ne všechno je tedy tak jednoduché, jak se na první pohled zdá...

Musím však předcházet vašim obavám. Bez vašeho souhlasu nedojde k žádnému předání informací ani k propojení se zdrojem informací. Můžete číst tato Poselství a přitom nedůvěřovat zdroji, pochybovat, a tím mezi nás a sebe stavíte nepřekonatelnou energetickou bariéru.

A teprve když se vaše duše raduje a jásá při čtení našich Poselství a celou svou bytostí vyjadřujete připravenost k dalšímu vzdělání a k dalšímu vnímání informací, vědomostí a energie, teprve v takovém případě před vámi Nebesa otevřou své možnosti a vy získáte přístup do našich knihoven, našich tříd a databází.

Je to jako získat heslo pro přístup k určitým informacím. A toto heslo získáte pouze tehdy, když vyjádříte ochotu s námi spolupracovat a přijímat naše informace. My však z naší strany vyhodnocujeme úroveň vašeho vědomí a vy získáváte přístup k těm energiím a informacím, které jste schopni vstřebat. Pečlivě dbáme na to, aby dávka energie, kterou dostáváte, nepřekročila hranici, která by mohla způsobit poškození vašeho zdraví nebo vašich jemnohmotných těl.

Proto je proces pronikání světů a proces spolupráce světů pod pečlivou kontrolou. Osoba se zištnými motivy nemůže získat přístup k informacím, které by mohla využít v neprospěch kohokoli. A kritériem jsou vždy vaše vibrace. Vy, každý z vás, nesete jedinečné spektrum vibrací. Jste jedinečným projevem Božského Plamene. A stupeň vašich úspěchů se nesmazatelně podepisuje na vašem Plameni, na vašich vibracích. Proto vás můžeme vždy rozlišit podle vašich Plamenů, podle vašich vibrací a následně podle úrovně vašeho vědomí.

Neměli byste se obávat, že nedostáváte žádné informace přímo od nás. Proces vysílání a přijímání informací z jemnohmotné roviny je proces, který byl vypracován po staletí. Dostanete tolik informací, kolik budete potřebovat a tehdy, až nastane ten správný čas.

Musíte však být ve stavu neustálého očekávání. Pokud nebudete usilovat a neprojevíte svou připravenost, energie nebude schopna proniknout do vaší aury a vy se izolujete od informací přicházejících z jemné úrovně.

Na jedné straně byste neměli být znepokojeni tím, že nedostáváte informace, na druhé straně byste měli projevovat stálou ochotu přijímat informace přesně ve chvíli, kdy k vám mají přijít.

Spojení těchto dvou zdánlivě neslučitelných vlastností se stává naléhavou nutností.

Informace získáte, když se osvobodíte od čistě sobecké touhy něco vlastnit. Informace k vám přicházejí do té míry, do jaké jste schopni osvobodit se od nereálné části sebe sama, a tím zvýšit své vibrace do té míry, že jste schopni dosáhnout oktáv, v nichž se vám tyto informace stávají dostupné.

Nemůže existovat standardní přístup pro všechny. Každý má svůj vlastní jedinečný projev Božství ve fyzickém světě. A nejdůležitější vlastností bude vaše schopnost být prodchnutý Láskou ke Stvořitelovu záměru a nikdy nepřestat žasnout nad rozmanitostí projevů Božství, které kolem vás existují. Neuzavírat se do sebe a svých problémů, ale pozorovat rozmanitost a pestrost Božských projevů. Umět vidět Božské zázraky a těšit se z nich. Proto bylo řečeno, že dokud se nestanete jako malé děti, nebudete moci vstoupit do Nebeského Království.

Dnes jsem vám dal pokyny, jak byste měli vnímat své kontakty mezi sebou navzájem a s Božskou Skutečností a jak byste se měli vztahovat ke všemu, co vás obklopuje ve vašem hustém světě a v jemnějších světech.

Doufám, že pokyny, které jste obdrželi, přispějí k vašemu rozvoji a obohatí vás.

A nyní je čas připomenout vám dispensaci 23. dne každého měsíce, kterou jsem uvedl v předchozích diktátech[1]. Nyní musím konstatovat, že tato dispensace se stává dostupnou a je praktikována mnoha skupinami a jednotlivci. Proto bylo rozhodnuto, že účinnost této dispense bude znásobena nejen počtem lidí, kteří se této dispense účastní, ale účinnost této dispense bude znásobena o další řád pro každého, kdo počínaje 23. dubnem 2006 nevynechá ani jeden třiadvacátý den tohoto roku.

Gratuluji vám, protože tato nová Božská Milost byla k dispozici díky vašim úspěchům na cestě.

JÁ JSEM El Morya Khan,
a skláním se před Božím Světlem ve vás.

________________________________________

[1] Diktáty Milovaného El Morya ze dne 7. ledna 2006  a  27. června 2005