Přináším vám dvě zprávy. Jedna je smutná a druhá radostná

07.01.2006 12:12


Milovaný El Morya

7. ledna 2006


Возлюбленный Эль МорияJÁ JSEM El Morya, který znovu přišel prostřednictvím svého posla.

Stejně jako minule, když jsme dávali předchozí cyklus diktátů prostřednictvím tohoto posla [1], přišel jsem vám oznámit konec cyklu diktátů.

To neznamená, že ukončíme naši práci prostřednictvím tohoto posla nebo prostřednictvím kohokoli jiného, kdo připravil svůj chrám, aby se stal čistou nádobou a abychom přes ni mohli pracovat.

Prostě určitá etapa je ukončena, cyklus skončil a nové cykly jsou před námi.

Doufám, že diktáty, které jste tentokrát obdrželi, budou užitečné pro váš rozvoj a váš postup po Cestě.

Zůstala jedna nedokončená a nesplněná věc, kterou vám chci oznámit.

Týká se to nových informací o dispensaci 23. dne.

Pamatujete si, že jsem vám ve svém diktátu ze dne 27. června 2005 udělil dispensaci týkající se 23. dne každého měsíce a tato dispensace byla platná až do konce loňského roku.

Nyní je roční cyklus u konce, ale musím vám oznámit, že dispensace pokračuje ještě další rok. Podařilo se mi přesvědčit Karmickou Radu a získat její spolupráci na prodloužení této dispensace. Protože energie, kterou jsme obdrželi během této dispensace v minulém roce, byla uznána za uspokojivou.

Jsme rádi, že jste tuto příležitost využili. Mnozí z vás. A doufám, že se k této dispensaci letos připojí i noví světlonoši.

Nezapomeňte, že každý 23. den každého měsíce až do konce tohoto roku máte možnost přeměnit karmu následujícího měsíce. A vaše úsilí bude znásobeno tolikrát, kolik světlonošů se v tento den zúčastní této akce, kterou vám udělilo Nebe.

Nebudu vám opakovat všechny podmínky této dispensace. Řeknu jen, že všechny podmínky, které jsem stanovil v předchozím Poselství o působení této dispensace, stále platí.

Je to velká milost, kterou vám Nebe uděluje. A já doufám, že tento rok bude rokem velkých úspěchů v duchovní oblasti na planetě Zemi.

Všichni v to doufáme.

Upřímně řečeno, tento cyklus diktátů se nám nechce ukončovat.

Zákon nám však neumožňuje vynakládat více energie, než je povoleno.

Proto doufáme, že další příležitost je hned za rohem a že přijde ještě letos.

To je pro dnešek vše. Přináším vám dvě zprávy. Jedna je smutná a druhá radostná. Smutná zpráva je spojena s ukončením cyklu diktátů a radostná zpráva je spojena s pokračováním dispensace 23. dne.

Vše musí být vyvážené a přiměřené.

Loučím se s vámi a těším se na další setkání.

JÁ JSEM El Morya.

_______________________________________________________

[1] Jde o cyklus diktátů od 4.března do 30. června 2005. Pak, na konci cyklu, ve svém diktátu  "Gratuluji vám k úspěšné realizaci tohoto důležitého experimentu s cílem zakotvit velmi důležité a včasné informace do fyzické roviny" ze dne 30. června 2005 , Milovaný  El Moria také oznámil konec cyklu diktátů.