Beseda o Cestě Zasvěcení

19.04.2006 20:20


Pán Maitréja
19. dubna 2006


JÁ JSEM Maitréja, který k vám opět přišel prostřednictvím svého posla. JÁ JSEM přišel s novými pokyny, které vám chci dnes předat.

Jako vždy jsem velmi rád, že se s vámi setkávám. A bez ohledu na to, jak je to pro nás obtížné a kolik úsilí vynakládáme na navázání našeho spojení, veškeré naše úsilí se vyplatí díky změnám ve vašem vědomí, které od vás očekáváme a které se již začaly dít.

Dnes jsem tedy stejně jako dříve přišel, abych vám opět předal určité znalosti a informace týkající se vaší Cesty Zasvěcení. A tato Cesta, k jejímuž následování vás vybízím, se liší od mnoha věcí, s nimiž se setkáváte ve svém každodenním životě. A tato Cesta se liší od učení, s nímž se setkáváte ve svém životě.

Především vám musím říci, že Zasvěcení, kterými ve svém životě procházíte, se realizují až poté, co dosáhnete určité úrovně svého vědomí. Do té doby jste jako teenageři, kteří se potácejí a šplouchají ve vodách života, kteří si neuvědomují dospělost a neuvědomují si složitost života a budoucí životní cestu.

V životě každé bytosti nastane okamžik, kdy si uvědomí své spojení s Nejvyšším a začne vědomě následovat Cestu Zasvěcení. Stav společnosti v posledních staletích, zejména na Západě, znemožnil vědomé následování Cesty Zasvěcení. Lidé zapomněli na Školy Mystérií a na vědomosti, které se v těchto Školách předávaly.

Proto je naším úkolem a úkolem našeho posla připomenout vám Cestu Zasvěcení a obnovit tradice prastaré Cesty Zasvěcení. Charakteristickým rysem našich nových činností bude to, že se vám budeme snažit předat potřebné znalosti týkající se Cesty Zasvěcení, ale každý z vás bude procházet svým zasvěcením individuálně, aniž by byl vytržen z běžného života.

Doufáme, že se tato nová příležitost může v současné době na Západě prosadit. A vy nebudete muset hledat zámořské učitele a jezdit za nimi až na konec světa.

Znovu vám opakuji, že to, co se vám děje, je přesně to, co dovolíte ve svém vědomí. A protože přišla nová doba a nové možnosti, nemusíte jít na konec světa, abyste vstoupili do mé Školy Mystérií. Stane se přesně to, co ve svém vědomí dovolíte. A pokud ve svém vědomí dovolíte, abyste mohli komunikovat se mnou a dalšími Mistry Moudrosti, pak se to dříve či později ve vašem životě stane. Přijdu k vám přímo nebo k vám přijdu prostřednictvím vašich nepřátel, vašich přátel a vašich blízkých a dám vám lekce, které potřebujete. Vše je zjednodušeno. Úroveň vědomí, které dosáhli ti nejlepší z lidstva, vám umožňuje komunikovat s námi i v rámci velkých měst. Vše, co potřebujete, je maximální izolace od vnějších zvuků a podnětů. Musíte se naučit naslouchat svým pocitům. Musíte rozpoznávat vibrace. Musíte naslouchat myšlenkám, které přicházejí do vaší hlavy, a rozlišovat mezi myšlenkami, které já vám posílám, a myšlenkami, které se rodí ve vaší hlavě nebo které přicházejí do vaší hlavy z mentální roviny.

Vaše návštěva mých kurzů se odehrává uvnitř vás v době, kdy jste na klidném odlehlém místě, kde vás nikdo neruší. Jediné, co nám brání v komunikaci s vámi, je úroveň vašich vibrací. Proto když jste schopni prostřednictvím modlitby nebo meditace zvýšit své vibrace na úroveň, kdy vás neruší žádné lidské myšlenky ani emoce, pak mohu přijít přímo k vám a komunikovat s vámi.

Dostáváte to, o co usilujete. Nebuďte v rozpacích, když se vám to nepodaří napoprvé ani napodruhé.

Vaše touha by vás neměla opustit. Někdy může trvat i velmi dlouho, než se nám podaří navázat vnitřní spojení. Jakmile však budete schopni komunikovat přímo se mnou, bude to signál, že jste vstoupili do mé Školy a složili všechny potřebné vstupní zkoušky. Jakmile však vstoupíte do mé Školy, váš život se z hlediska běžné lidské logiky začne hroutit. Protože jediný rozdíl mezi zasvěcencem a obyčejným člověkem je úroveň vědomí. A čím hlubší je vaše uvědomění, že vše kolem vás je iluze, tím vyššího stupně zasvěcení dosahujete.

Úroveň vašeho vědomí je to, co mě zajímá. A abyste dosáhli nové úrovně vědomí, jsem připraven podrobit vás těm nejtěžším zkouškám. Všechny zkoušky jsou zaměřeny na to, abyste se zbavili veškeré připoutanosti k hmotnému světu kolem vás. Když dobrovolně a s mou pomocí ztratíte svou připoutanost k hmotnému světu, stanete se zasvěcenci, kterým mohu odhalit prastaré znalosti o uspořádání vesmíru.

Pokud nemáte patřičný stupeň zasvěcení, ať se snažíte sebevíc, nebudete schopni pochopit ani velmi jednoduché znalosti. Uslyšíte sice slova, ale ta se nedostanou do vašeho vědomí. Ve vašem světě je obsaženo velké množství vědomostí a informací. Avšak pouze ti, kteří mají rozšířené vědomí, jsou schopni tyto informace využít. Je to podobné, jako když dáte počítač opici. Úroveň jejího vědomí jí nedovolí používat tuto věc k zamýšlenému účelu. Bohužel, když vám dáváme naše informace a pozorujeme, jak tyto informace používáte, většina z vás připomíná tyto opice.

Celý svět je doslova napěchován informacemi a znalostmi. Ale jen málo lidí dokáže tyto znalosti využít. Protože jen málo lidí v této nebo svých minulých inkarnacích prošlo potřebnými zasvěceními a dosáhlo určitého stupně rozvoje vědomí. A stupeň vašich zasvěcení je určován pouze vašimi osobními úspěchy. Zasvěcení si nemůžete koupit. A není možné, aby někdo jiný prošel vašimi zasvěceními za vás nebo místo vás.

Existují však lidé, kteří prošli zasvěcením a kteří jsou pro vás guru, lidé, kteří mohou dát správný směr vektoru vašich aspirací.

Když je učedník připraven, učitel se objeví. Proto jen ti z vás, kteří jsou vnitřně připraveni, budou schopni získat potřebné znalosti a najít a rozpoznat ty milníky na Cestě Zasvěcení, které vás přivedou na správnou Cestu.

Proto vás jako vždy vyzývám, abyste se ponořili do svého nitra a pozorovali sami sebe. Protože jsou to pouze vaše nedokonalosti a připoutanosti, které vás oddělují od poznání a brání vám stát se mými učedníky.

Rád jsem se s vámi dnes setkal. A řekl jsem vám o nové příležitosti, která čeká na ty z vás, kteří jsou připraveni a odhodláni.

JÁ JSEM Maitréja.