Učení o Cestě Učednictví

22.04.2006 18:18

 

Pán Šiva
22. dubna 2006JÁ JSEM Šiva, který k vám opět přišel!

JÁ JSEM přišel a jako vždy vám přicházím poskytnout informace, které potřebujete, které potřebuje vaše vnější vědomí a které potřebují vaše jemnohmotná těla.

Od doby naší předchozí komunikace došlo k několika důležitým událostem. Výsledek těchto událostí lze ve stručnosti vyjádřit jako souhlas Nebes se stávající situací na Zemi. A jestliže jsme dříve, ve dnech zimního slunovratu, kdy jsme předávali předchozí cyklus diktátů[1], vyjadřovali nespokojenost se stávající situací na Zemi, nyní neúnavně opakujeme, že Nebesa vyjadřují svůj souhlas a radost ze změn, které na Zemi probíhají.

Situace se mění, a i když to ještě není viditelné a většina lidstva si toho nevšimla, ti, kteří jsou schopni vnímat jemné energie, si změn všímají a sledují je ve svém vědomí.

Stejně jako minule, jsem přišel přednést krátké Učení týkající se Cesty učednictví. A naléhavá potřeba tohoto Učení je stále zřejmější. Jakmile je totiž lidstvo na  Zemi  příliš  vtaženo do  iluzí, ztratí se spojení s Hierarchií a naším Učením, které jsme po mnoho staletí předávali prostřednictvím různých vtělených Učitelů a poslů.

Proto musíme pokaždé znovu a znovu navazovat spojení prostřednictvím průvodce, kterého dostáváme v hustém světě. V tuto chvíli hovoříme o naší poselkyni Taťjaně. Vidíte, že tohoto průvodce používáme i nadále. A pokračování naší práce je podmíněno tím, že když obdržíme jakéhokoli hodnotného průvodce, snažíme se ho plně využít. Nebereme v úvahu stav fyzického těla člověka, a dokonce ani jeho vnitřní stav. Tehdy, když jde o předání informací a předání Zákona k jeho naplnění ve fyzickém světě, nás nic nezastaví.

A když jsme obdrželi tohoto průvodce, pokusíme se ho využít nejen k předávání našich Poselství, ale také k vytvoření naší základny, pevnosti, základu, ohniska Světla na fyzické úrovni. Když na fyzické rovině získáme něco, co nám umožní ukotvit naše ohnisko Světla, umožní nám to využít těla Posla k předávání našich informací a k ovlivňování zvyšování vibrací mnoha lidí. Je to podobný proces, jaký nastane, když hodíte kámen do klidných vod rybníka. Vlny z vhozeného kamene se šíří po celém rybníku. A každý předmět, který vstoupí do sféry šíření vln, začne pociťovat vibrace.

Proces předávání znalostí tedy není nutně spojen s předáváním informací prostřednictvím Slova. Existuje určitý zákon, který umožňuje přenos informací z aury Gurua do aury žáka. To vyžaduje navázání vztahu mezi Guruem a žákem, který je založen na naprosté bezpodmínečné Lásce a spolupráci. Když se aury Gurua a žáka dostanou do kontaktu, v tu chvíli se na základě naprostého a bezpodmínečného pocitu Lásky přenáší momentum Guruových úspěchů na jeho žáky.

Snažíme se vytvořit takové podmínky, abychom byli schopni využít potenciál naší poselkyně v plné síle, a to nejen předávat skrze ni informace v podobě Slova, ale také předávat skrze její průvodce informace pro naše ostatní žáky, a tím urychlit jejich rozvoj.

Potřebujeme jen vytvořit velmi komfortní podmínky v jakémkoli koutě planety Země, kam mohou lidé přijet a nějakou dobu tam pobývat. Můžete tomu říkat ášram, komunita nebo školící středisko. Podstatou tohoto místa je však sloužit jako ohnisko na fyzické úrovni, kde bychom mohli ukotvit své energie a předávat své vibrace. Jediným požadavkem na toto místo z naší strany je, aby bylo co nejdále od obydlených oblastí a aby se nenacházelo v blízkosti míst, kde se vyskytují lidé, kteří nemají dostatečnou úroveň vibrací, aby se u těchto lidí nevyvolal předčasný stav testu. Každý člověk, který se dostane do sféry našeho ohniska Světla, zažívá zvýšení úrovně vibrací. A vy víte, že jakmile obdržíte další porci Světla, začne toto Světlo vytlačovat z vaší aury veškeré projevy nedokonalosti. Proto nepřipravený člověk, který nevstoupil do vztahu Guru-žák s naším poslem, bude zažívat různé nepříjemné stavy a poslouží jako příčina zvýšeného napětí.

Proto, čím odlehlejší, klidnější a pohodlnější bude místo našeho budoucího ohniska, tím lepších výsledků budeme schopni dosáhnout. Obracím se na ty, kteří mají k dispozici informace o takových místech, kde bychom mohli uspořádat náš ášram. Neváhejte o tom informovat našeho posla nebo se obraťte na mne osobně se svým apelativním dopisem.

To je velmi důležitý krok. A abychom naše místo do jisté míry zabezpečili před negativními vlivy a případnými majetkovými spory, informoval jsem našeho posla o podmínkách, za kterých by měl tento ášram existovat.

Znovu opakuji, že existuje určitý Zákon, podle kterého vykonáváme svou práci na fyzické úrovni. A tento Zákon předpokládá přítomnost žáků v auře Učitele, aby se urychlil proces pokroku na Cestě.

Ti z vás, kteří se zúčastnili akcí, jež jsme pořádali s naším poslem, mohli sami pocítit, jak moc se po těchto akcích urychlil proces změny vědomí.

V pořádání našich akcí budeme pokračovat. A myslím, že každý, kdo se jich bude chtít zúčastnit, je časem bude moci navštívit.

V blízké budoucnosti bude Tat´janě svěřena další odpovědnost za vytvoření a upevnění našeho ohniska Světla. Proto vás žádám, abyste jí poskytli veškerou potřebnou pomoc a podporu, ať už bude jakákoli. Někdy stačí jen mentálně vyjádřit svou podporu, poslat Lásku a vděčnost za službu. A poryv vašeho srdce dokáže neutralizovat dopad obrovského množství negativní energie, která je automaticky přitahována k našemu poslovi, protože stojí na vrcholu hory a všechny větry a bouře zasahují především jeho.

V dnešním rozhovoru jsem řekl vše, co jsem chtěl říci. Doufám, že se mohu spolehnout na vás a vaši pomoc v našem úsilí.


JÁ JSEM Šiva.

___________________________________________

[1] Cyklus diktátů od 12. prosince 2005 do 7. ledna 2006