Ve svém vědomí musíte být připraveni na neustálé změny

11.04.2006 18:18

 

Pán Maitréja
11. dubna 2006


JÁ JSEM Maitréja, který k vám znovu přišel.

Od tohoto dne a v blízké budoucnosti se ve vašich životech stane něco podivuhodného. Už nebudete moci žít podle těch zákonů a stereotypů, které vám byly vlastní dříve. Zákony fyzického světa se mění a již byly změněny. Proto ti z vás, kteří si myslí, že se na planetě nic nemění a nic se neděje, se budou muset v blízké budoucnosti přesvědčit o opaku. Na planetě dochází ke změnám a planeta se mění podle plánů Boha.

A čím více budou někteří z vás lpět na starém a přežitém, tím bolestnější pro ně bude proces změn.

Ve svém vědomí musíte být připraveni na neustálé změny, na neustálé proměny. Neexistuje nic, co by se v blízké budoucnosti nezměnilo. A především vaše vědomí prochází grandiózními změnami. A pokud se na svůj život podíváte nezaujatě, s překvapením zjistíte, kolik se toho již změnilo a stále mění.

Změny, ke kterým ve světě dochází, jsou tak významné, že zatímco dříve by tyto změny trvaly stovky nebo dokonce tisíce let, nyní se proces změn urychlil na několik let. A tento proces probíhá bez ohledu na vůli těch, kteří chtějí nadále existovat ve starém rámci, ať už se to týká náboženského rámce, morálních vztahů ve společnosti nebo jiných oblastí lidské činnosti.

Přicházíme vám tedy znovu oznámit změny, které se odehrávají a které již proběhly.

Cyklus diktátů, které jsme prostřednictvím našeho Posla poskytli, začal teprve před více než rokem. A pokud se ti z vás, kteří tyto diktáty pozorně četli a znovu pročítali, podívají na svůj život a na život kolem sebe, všimnou si změn. A nejen to, všimnete si, že mnohá ustanovení našich diktátů, která se vám ještě před rokem zdála důležitá a aktuální, jsou nyní zastaralá.

Ještě nikdy v historii vývoje lidstva na planetě Zemi neprobíhaly změny v lidském vědomí takovým tempem.

Odpor sil, které iluzi obhajují, je také pochopitelný. Působí prostřednictvím každého, kdo má nedokonalosti a rozhodne se v sobě propadnout vlivu těchto sil. Proto vás znovu vyzýváme, abyste pečlivě analyzovali své činy, své motivy a své reakce na činy druhých.

Skutečnost je taková, že návrat karmy se také urychluje. A jestliže dříve jste mohli čelit následkům svých špatných činů až v příští inkarnaci a reptat, proč jste se narodili do tak nespravedlivých podmínek, nyní máte možnost čelit následkům svých špatných rozhodnutí do roka a v některých případech doslova druhý den. Vidíte tedy, jak zákon příčiny a následku působí na vás, na vaše blízké i na lidi ve vašem okolí. Stačí se jen podívat na to, co se vám děje, ze správného úhlu a s otevřenou myslí.

Každý má možnost seznámit se se zákonem karmy v praxi. Není již možné vyčítat Bohu, že se někteří jedinci nechovají správně a jim se "nic neděje". Podívejte se pozorně a uvidíte, co se stane těm, kteří nerespektují Boží Zákon a považují se za pána tohoto vesmíru.

Existuje Zákon vesmíru a ve vesmíru panuje určitý řád. A já vám s radostí oznamuji, že v souladu s vesmírnými termíny bude na planetě Zemi v blízké budoucnosti nastolen pořádek. V životě lidí se bude stále více projevovat Božský Zákon. A bude stále obtížnější se tímto Zákonem neřídit.

Je to jako řítit se proti proudu rozbouřené horské řeky. Ať se snažíte sebevíc, proud vás strhne. Protože bojovat s Bohem je zbytečné. Musíte se podřídit Božskému Zákonu, který působí v tomto vesmíru.

Pečlivě sledujeme, aby nárůst vibrací na planetě nebyl doprovázen příliš velkými kataklyzmaty. A zatím se nám to daří. Proces změny však bude úspěšnější, pokud ve svém vědomí odstraníte všechny překážky, které vám brání ve změně a které vám brání jít cestou proměny.

Pokaždé, když přicházíme a připomínáme vám změny a proměny, kterými planeta prochází, vždy se najde určitý počet skeptiků, kteří tvrdí, že se v jejich životě nic nemění a že nic nezaznamenávají. No, můžeme být jen rádi, že změny přicházejí tak hladce a jemně, že si jich mnozí z vás ani nevšimnou nebo se snaží předstírat, že si jich nevšímají.

A nyní bych vám rád řekl ještě jednu důležitou věc. A ta se týká vašeho pokroku na Cestě Zasvěcení. Ať už chcete, nebo ne, váš osobní pokrok je možný pouze tehdy, když přijmete určité závazky před Nanebevzatými Mistry a přijmete ty Zákony, které ve vesmíru existují.

Existuje Zákon, který není na planetě příliš známý, ale tento Zákon působí neúprosně, stejně jako Zákon Karmy. Tento Zákon je spojen s tím, že váš postup na duchovní Cestě, poté co jste prošli určitou její částí, je spojen s tím, že se musíte dobrovolně podřídit Nejvyššímu Zákonu, existujícímu v tomto vesmíru, a postavit se na stupně Hierarchie.

Jakmile se postavíte na stupně Hierarchie, všechny Vznešené Zástupy nad vámi převezmou záštitu a poskytnou vám pomoc. Přitom se od vás vyžaduje jediné - poslušnost Zákonu, pokora, podřízenost a disciplína učedníka.

Souhlasíte s tím, že když vstoupíte do určité instituce, jste nuceni dodržovat pravidla, která v této instituci existují. Proč si myslíte, že můžete ovládnout Božskou vědu, aniž byste se podřídili určitým pravidlům a dodržovali Zákon?

Dnes vás tedy opouštím a dávám vám čas, abyste se zamysleli nad tím, jak silná je vaše touha následovat Cestu učednictví.

A kolik byste byli schopni ve svém životě obětovat, abyste získali přístup k Božské Moudrosti.JÁ JSEM Maitréja,
a uvidíme se na Cestě Zasvěcení.