Učení o mimozemských civilizacích

21.04.2006 21:21


Milovaný Zarathuštra
21. dubna 2006


Возлюбленный ЗаратустраJÁ JSEM Zarathuštra, opět k vám přicházím prostřednictvím našeho posla. JÁ JSEM přišel, abych vám předal ještě jedno malé Učení, které, jak doufám, bude pro vás v této fázi vašeho evolučního vývoje velmi užitečné.

Protože vaše civilizace nyní zahájila vzestupný cyklus, vstoupila do vzestupné spirály, musíte veškeré učení, které bylo známo již v dřívějších dobách, vnímat novým způsobem. A ať už se vám dostává jakéhokoli nového učení z jiných zdrojů a kanálů, musím podat malé vysvětlení spojené s tím, že ve vesmíru existuje mnoho různých hierarchií, které jdou svou vlastní cestou. A mnohé z těchto hierarchií jsou příbuzné hierarchii, jejíž jsem součástí a kterou na Zemi zastupuje náš posel. Jiné hierarchie jsou trochu na jiných úrovních vývoje, mají jinou strukturu a plní jiné úkoly.

Mezi těmito hierarchiemi jsou takové, s nimiž spolupracujeme, ale jsou i jiné hierarchie, s nimiž neuzavíráme žádné dohody. Fungují podle svých vlastních zákonů. Nyní je pro vás obtížné si tuto situaci uvědomit, protože vše, co jsme vám až dosud řekli, souviselo s tím, co jsme řekli o jediném Zákonu, existujícím v tomto vesmíru a o podřízenosti nižšího vyššímu.

Nyní dostáváte tyto informace, které se trochu liší od těch, které jste dostávali dříve. Nicméně vás musím upozornit, že skutečně vše v tomto vesmíru podléhá Velkému Zákonu, který v tomto vesmíru existuje. Tento Zákon však sám působí selektivně a v různých místech vesmíru se láme různě. Je to stejné, jako když na Zemi existují různé státy, a přestože v každém státě platí fyzikální a matematické zákony, zároveň má každý stát svůj vlastní zákon, podle kterého je stát uspořádán a podle kterého tento stát jedná. A stejně tak, jako mnohé státy mohou existovat ve vzájemném nepřátelství, existují i jiné státy, které jsou vůči sobě přátelské a jejichž vývoj je po mnoho staletí založen na přátelství a spolupráci.

Když se vrátíme k našemu vesmíru, musíte si uvědomit, že vše, co existuje ve vesmíru, je mnohem rozmanitější než vše, co existuje na planetě Zemi. A když ve svém vědomí překročíte hranice jedné planety, uvědomíte si, že ve vesmíru existují i jiné civilizace, které mohou být vybudovány na zásadně odlišném základě. A přestože v těchto civilizacích působí obecný Zákon existující v tomto vesmíru, přesto mají jiné principy vývoje, a dokonce i podstata bytostí obývajících jiné systémy světů může být značně odlišná od té vaší.

Ve vývoji každé civilizace nastane okamžik, kdy se dostane do interakce s jinými civilizacemi, obývajícími vesmír. Tento proces se podobá fázi, kdy nějaký kmen existuje v míru a najednou v určité fázi svého vývoje zjistí, že nedaleko od něj existuje jiný kmen, který má své vlastní zvyky a zákony.

Když přijedete do jiné země, zajímá vás všechno: zákony a zvyky této země, způsob chování lidí, jejich představy o okolní realitě. Když se setkáte s jinými civilizacemi z jiných světových systémů, je tu také vzájemný zájem. Vše se děje na určitém stupni vývoje jakékoliv civilizace.

Účelem mého dnešního poučení bude, abyste pochopili, že v průběhu historie vývoje planety Země vždy existující civilizace na Zemi čelily jiným, rozvinutějším civilizacím. A přestože ve vesmíru platí a je dodržován zákon, že žádná civilizace nemůže ublížit jiné civilizaci, vždy se vyskytly případy, kdy byl tento zákon porušen. Existují však vyšší bytosti, které mají schopnost zasáhnout a regulovat všechny vzniklé spory.

Nyní, když lidstvo jako celek dosahuje nové úrovně svého vývoje, bude se velmi mnoho civilizací z těch planetárních systémů, které daleko předstihly civilizaci existující na planetě Zemi, ale mají trochu jiný směr vývoje než Země, snažit o interakci s obyvateli Země. Proto byste měli být připraveni na případná překvapení, která se mohou ve vašem životě odehrát. Nicméně i v této situaci, stejně jako v každé jiné, platí zákon přitažlivosti pomocí vibrací. Pokud se zajímáte o cizí civilizace a ve vašem vědomí zabírají příliš mnoho místa, je velmi pravděpodobné, že se s představiteli těchto civilizací setkáte. Pokud se však otázkami spojenými s cizími civilizacemi nezabýváte, můžete projít kolem jakéhokoli mimozemského objektu a ani si ho nevšimnete.

Není třeba se ničeho obávat. Vždy byste však měli mít na paměti, že ne všechny mimozemské civilizace projevují vůči obyvatelům Země přátelské city. A pokud máte pochybnosti o nějaké situaci a nevíte, jak na ni reagovat, nezapomeňte, že existují Vyšší síly, které jsou povolány vám ve všech takových situacích pomáhat a chránit vás. Ne všechno, co ve vesmíru existuje, může být pochopeno a přístupné vašemu vnějšímu vědomí. Bude však lepší, když budete na všechny nepředvídané situace a setkání připraveni. Proto jsem dnes považoval za svou povinnost poskytnout vám toto malé Učení o mimozemských civilizacích.

Všechny náboženské systémy minulosti se zpravidla stavěly k invazím mimozemských civilizací nepřátelsky a prohlašovaly je za démony a ďábly. Ve stávajících náboženských rámcích a omezeních nebylo možné k těmto ne vždy pochopitelným jevům přistupovat jinak. I v současnosti mnoho náboženských systémů učí, že všechny invaze mimozemšťanů jsou invazí ďábla a jeho přisluhovačů.

Znovu opakuji, že na určitém stupni vývoje lidstva se takové kontakty stávají nevyhnutelnými. A protože mnohé mimozemské civilizace jsou příliš odlišné od civilizace, existující na planetě Zemi, může je vaše vědomí vnímat jako nepřátelské.

Vstupujete na novou úroveň vývoje svého vědomí, a proto nemůžeme v našich pokynech obejít otázku postoje k mimozemským civilizacím. Měli byste mít stále na paměti, že Nanebevzatí Mistři jsou vám svou úrovní vývoje a svými vibracemi nejbližšími bytostmi v tomto vesmíru. A nejen to, mnoho částic Nanebevzatých Mistrů je v inkarnaci, a proto je mnoho Nanebevzatých Mistrů mezi vámi. Částice Nanebevzatých Mistrů máte ve složení svého Vyššího Já. Proto vám doporučuji, abyste nevěnovali příliš velkou pozornost mimozemským civilizacím a spojení s nimi, dokud vaše vědomí není dostatečně připraveno. Až vaše vědomí získá více informací o těchto civilizacích, pak budete schopni správně vyhodnotit vzniklé situace a správně se rozhodovat v obtížných situacích.

A nyní vám dám ještě jednu radu. Jakmile se setkáte s nějakou situací, která vás mate, okamžitě vzývejte ty Nanebevzaté Mistry, které znáte. Volejte Ježíše, Proroka Mohameda, Archanděla Michaela, Bohyni Svobody, Sanat Kumaru, mě nebo jiné Mistry a požádejte je o pomoc a podporu v situaci, které čelíte.

Své vzývání můžete vyslovit nahlas nebo sami pro sebe, můžete také své obavy vyjádřit písemně a dopis s žádostí spálit. Vždy vězte, že na každé vaše volání bude reagováno. A nikdy, za žádných okolností, nemějte strach, ať už se nacházíte v jakékoli situaci. Vibrace strachu paralyzují vaši vůli a spojení s Vyšší částí vás samých.

Dnes jsem vám poskytl náznaky Učení o postoji k mimozemským civilizacím a doufám, že vám tyto pokyny pomohou ve vašem životě v této fázi.

JÁ JSEM Zarathuštra, s Láskou k vám.