Když se na fyzické úrovni objeví číše, kterou můžeme naplnit Světlem, vždy tak učiníme

23.01.2006 18:18


Milovaný Šiva
23. ledna 2006


JÁ JSEM Šiva, který znovu přišel prostřednictvím svého posla.

Šiva JÁ JSEM! Přišel jsem. A to znamená,  že mám přání promlouvat k vám Slovem a přinášet vám vědění a informace, které potřebujete.

To znamená, že pokračujeme v práci prostřednictvím našeho posla, a ona plní požadavky, které jsme na ni v této fázi kladli.

Teď, když jsem přišel a pronesl tento krátký úvod, bych rád přešel přímo k účelu své dnešní návštěvy.

A můj cíl souvisí s nadcházející událostí, která byla oznámena na fyzické úrovni, ale nebyla námi oznámena prostřednictvím diktátů.

Mám na mysli seminář, který se bude konat v březnu tohoto roku v Moskvě[1].

Víte, že tento seminář se koná z iniciativy lidí. Skupiny lidí, kteří vyjádřili své přání sloužit jako číše na fyzické úrovni, do níž my, Mistři, můžeme vlévat své Světlo a svou energii.

Víte, že když se na fyzické úrovni objeví číše, kterou můžeme naplnit Světlem, vždy tak učiníme.

Váš fyzický svět se však vyznačuje nepředvídatelností a dualitou. Proto je pro nás velmi obtížné předpovídat cokoli i několik dní dopředu. A přesto. Přišel jsem a jsem oprávněn prohlásit, že tento seminář se bude konat pod mým osobním vedením a pod mou osobní záštitou, kterou tomuto semináři již nyní poskytuji.

Jistě vás překvapí, že Šiva, božstvo uctívané v hinduismu, poskytuje záštitu semináři, který se má konat v Rusku, v zemi, kde hinduismus není legalizovaným náboženstvím.

Musím vás však upozornit, že se nemůžeme přizpůsobovat konkrétní náboženské situaci v dané zemi. Ve všech svých aktivitách se řídíme především zájmy Nebes. A v tomto případě přijdu do Ruska prostřednictvím svého posla Taťány. A přijdu s určitým záměrem, který vám musím nyní oznámit.

Hodlám udělit požehnání čakry třetího oka všem účastníkům semináře, kteří považují za nutné toto požehnání podstoupit. Co je to za požehnání a proč ho hodlám udělit právě nyní v Rusku prostřednictvím ruského posla?

Je fakt, že situace je taková, jaká je. A vy víte, že jednáme prostřednictvím toho, kdo je připraven. Protože je Rusko zemí, která poskytla útočiště našemu poslu, přicházíme právě do Ruska, abychom udělili požehnání, které nám umožní urychlit projevení daru rozlišování, daru Božího vidění.

Jakmile získáte projev tohoto daru podle svých úspěchů, nebudete se už slepě potloukat jako slepá koťata od jednoho kazatele ke druhému, od jedné církve ke druhé. Získáte rozlišovací schopnost a budete schopni vidět a rozlišovat pravdivé od falešného v jakékoli církvi, v jakékoli náboženské organizaci.

Protože taková je poptávka doby. Budeme jednat prostřednictvím každého, kdo je připraven, kdo je schopen vystoupit na novou úroveň vědomí. Prostřednictvím těch, kteří jsou schopni odhodit všechna zbytečná a zastaralá dogmata, charakteristická pro stará náboženství, a rozpoznat vlky v rouše beránčím mezi množstvím nových náboženských kazatelů, kteří vyrostli jako houby po dešti.

Jediná cesta, kterou jsme zvolili a která je v této fázi možná, je cesta přímého kontaktu s mnoha, kteří jsou připraveni.

Pochopte, že vstupujete na novou úroveň svého vývoje. A pro tuto úroveň se komunikace s jemnohmotným světem stává přirozenou a stále snadněji dosažitelnou. Navázat kontakt s jemnohmotným světem není nic obtížného. Obtížnost však jako vždy spočívá ve vašem vědomí. A pokud ve svém vědomí vnímáte kontakt, který je vám dán, nesprávně, pokud tomuto kontaktu ve svém vědomí dáváte nesprávné hodnocení, pak se místo získání Božského úspěchu vydáváte na milost a nemilost těm silám, které přebývají na jemnohmotné úrovni a které se rozhodly nepodřídit se Božskému Zákonu tohoto vesmíru.

Proto potřebujete dar rozlišování více než kdy jindy. A spolu s tímto darem budete muset získat i poznání, jak byste se měli v této fázi evolučního vývoje chovat, o co byste měli usilovat a jakými zásadami byste se měli řídit.

Nedostatky některých náboženských učitelů a náboženských hnutí bychom mohli vyjmenovávat velmi dlouho. Ale tím se budeme učit, jak nejednat a jak se nechovat. My jsme si zvolili jinou cestu. Dáváme správné příklady a udáváme správný směr. A jako vždy je na vaší svobodné vůli, kterou cestu si vyberete.

Volba je na vás a vy se rozhodujete.

Naším úkolem je nabídnout vám správné vzory a nasměrovat vás správným směrem.

Čekám tedy na ty, kteří se rozhodli projít zasvěcením u mě. A čekám na ty, kteří se se mnou chtějí setkat na semináři, jemuž poskytuji svou záštitu.

Žádám vás o pomoc. I když nemáte možnost se této akce Mistrů zúčastnit kvůli nějakým karmickým okolnostem, ale celým svým srdcem a duší nám chcete pomoci v uskutečnění našich plánů, vzneste vzývání:

"Šiva! Přijď, znič veškerou opozici a odstraň všechny překážky, které stojí v cestě úspěšné realizaci semináře v Moskvě 24. - 26. března 2006!"

Toto vzývání opakujte třikrát denně až do konce semináře.

Vyslechnu vaše vzývání a poznám ta oddaná srdce, jejichž vědomí již vyrostlo na novou úroveň, ale z karmických důvodů nemohou uniknout vnějším okolnostem, které je obklopují. A až vás poznám, budu vám moci pomoci a zbavit vás části karmického břemene.

Já jsem Šiva! Dnes jsem byl s vámi.
A uvidíme se  na semináři!

______________________________________________________________

[1] Materiály ze semináře byly publikovány v knize " Vzestup" M., 2006 - 144 s.