Využívejte pomoc, kterou vám dávají Nebesa, nezanedbávejte ji

13.03.2006 20:20


Pán Šiva
13. března 2006


JÁ JSEM Šiva, který znovu přišel prostřednictvím svého posla. Situace je taková, že jsem přišel předat další Poselství, které vám dá příležitost vyjasnit si situaci a ujasnit si ty orientační body, jimiž se rozhodnete řídit ve svých životech.

Jakmile skončil předchozí cyklus diktátů, pocítili jsme velkou úlevu, že jsme mohli splnit to, co jsme si naplánovali, a předat informace, které lidstvo potřebuje, pomocí průvodce, který je v inkarnaci.

Pak jsme ale narazili na zcela nepředvídatelný odpor vůči našim akcím. A tento odpor prošel myslí mnoha lidí, kteří jsou v inkarnaci, a mnozí z nich se považují za světlonoše. Proto jsem vás přišel znovu ujistit, že budeme i nadále předávat svá Poselství, ať už nás to bude stát jakékoli úsilí. A budeme to dělat v souladu s našimi plány a termíny, které přicházejí v souladu s kosmickými možnostmi a nutností.

Proto jsem dnes přišel, abych vám znovu vysvětlil, že bez ohledu na to, jak se situace na planetě Zemi vyvíjí, my, Vzestoupení Mistři, budeme spolupracovat s lidstvem Země a budeme se i nadále pokoušet změnit vědomí pozemšťanů.

Mohlo by se zdát, že v našich Poselstvích je obsaženo jen velmi málo informací, ale pokaždé nás nepřestane udivovat, jak jsou lidé ochotni reagovat na všechny naše návrhy a připomínky při první výzvě a dělat věci, které jsou nyní nezbytné.

Víte, že jednou z prvních věcí, které musí lidstvo udělat, je změnit vědomí. A proto vše, co přispívá ke změně vědomí pozemšťanů, je dobré. Samozřejmě máme na mysli změnu vědomí, kterou se snažíme projevit ve vaší oktávě, nikoliv změnu vědomí, která by podle vás měla nastat.

Proto jsou dobré všechny způsoby šíření znalostí obsažených v těchto diktátech, stejně jako všechny způsoby, jak tyto informace lidem zprostředkovat, včetně soukromých setkání, školení, seminářů, vytváření škol, kde se rodiče a děti učí základům Zákona Karmy a základům chování založeného na Božském zákoně.

Všechno to pravé, co je od Boha, potřebuje vaši pomoc, aby rostlo a rozšiřovalo se.

Takže, když se divíte, že ne všechno kolem vás vypadá tak, jak byste chtěli, říkáme: "Tím lépe! Máte do čeho vložit své úsilí, své schopnosti a vaše talenty!"

Rozhlédněte se kolem sebe a pečlivě analyzujte, co z toho, co si myslíte, že by se mělo změnit, můžete na základě svých možností a schopností změnit vy sami.

Ještě jednou bych vám rád připomněl diktát, který jsem dal loni 27. listopadu [1]. Jakmile nasměrujete své myšlenky správným směrem, naplníte obrazy vznikající ve vaší hlavě Božskou energií, pak vám budu moci pomoci a naplnit vaše obrazy svou energií.

Existuje Božská možnost, která je dána v určitém okamžiku pro planetu. A tato možnost je nyní dána prostřednictvím našeho posla. Někdy se od vás nevyžaduje nic jiného než uznání našeho posla. A jakmile uznáte posla Hierarchie, postavíte se automaticky na stupních Hierarchie. A celá Hierarchie má možnost vám pomoci ve vašich záležitostech a při uskutečňování vašich plánů.

Chtěl bych se zastavit ještě u jedné důležité věci. Náš posel je osoba, která uchovává naše vibrace. Neustále prochází všemi životními situacemi, nese svou oddanost Hierarchii a ztělesňuje Její plány na Zemi. Pro vás, kteří jste v inkarnaci, je náš posel vtěleným učitelem, Guruem. A to znamená, že jste povinni řídit se pokyny, které dostáváte od našeho Gurua, jako bych vám tyto pokyny dával osobně já.

Přitom budete potřebovat veškerou svou rozlišovací schopnost, abyste si uvědomili, do jaké míry můžete důvěřovat vnějšímu Guruovi a do jaké míry byste se měli řídit pokyny, které dostáváte ze svého srdce, od Nejvyšší části sebe sama.

Učení o Guruovi vyžaduje další objasnění. A myslím, že vám toto naše učení budeme moci do jisté míry poskytnout. Je totiž příliš mnoho těch, kteří si myslí, že jsou guruové, nebo se za ně vydávají, ale všichni nebo téměř všichni nenesou hlavní atribut pravého Gurua - schopnost sebeobětování a schopnost zcela se položit na oltář služby.

Proto bez ohledu na to, jak moc vám vaše lidské vědomí brání uvědomit si pravý význam pláště Gurua a vztahu guru-učedník, jakákoli překážka, která ve vás je, může a měla by být odstraněna pomocí vaší upřímné snahy a oddanosti Hierarchii. 


Kdykoli potřebujete potvrdit nebo vyvrátit pravdivost či nepravdivost tvrzení někoho, kdo se prohlašuje za vašeho Gurua nebo našeho posla, požádejte mě o pomoc.

Prostě vezmete si do rukou můj obrázek nebo přistupte k obrazu mé sochy a upřímně mě požádejte o pomoc.

Jakmile uvidím vaši upřímnost a snahu, určitě vám pomohu. A dostane se vám rozlišování, které v této fázi vývoje potřebujete.

Využívejte tedy pomoc, kterou vám dávají Nebesa, a nezanedbávejte ji.

JÁ JSEM Šiva,
a dnes se s vámi loučím,
ale těším se na další setkání.

_________________________________________________________________ 

[1]  Každé vaše úsilí se nebývale znásobí, protože takový je rozkaz doby a taková je nyní situace na planetě. Šiva, 27. listopadu 2005