Dávám vám zaručenou cestu Domů

23.04.2006 21:12

 

Pán Maitréja
23. dubna 2006JÁ JSEM Maitréja, který k vám opět přišel prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM přišel! A jako vždy vám hodlám dát Učení a pokyny, které potřebujete k pokroku na Cestě. Vaše Cesta je Cestou Zasvěcení. Kolik z vás ve svém životě přemýšlelo o Cestě Zasvěcení? Kolik z vás má o této Cestě alespoň vzdálenou představu?

Slyšeli jste a četli jste v různých zdrojích, že existuje Cesta Zasvěcení. A já jsem vám dnes přišel říci, že Cesta Zasvěcení je ve skutečnosti nejrychlejší a nejkratší cestou, která vás dovede k Bohu. Je to Cesta vzdávání se ega. Je to Cesta, na níž dobrovolně souhlasíte s tím, že podstoupíte určité zkoušky, dokonce velmi těžké, abyste si zkrátili cestu Domů.

Je to Cesta, kterou si volíte dobrovolně. Je to nejkratší cesta, která vás dovede Domů. Můžete si zvolit jinou cestu. A tato cesta bude příjemnější, ale bude trvat nepoměrně déle. A nejen to, po velmi příjemné cestě, která od vás nevyžaduje žádnou námahu, někdy riskujete, že zabloudíte a nejenže nenajdete cestu Domů, ale riskujete i to, že se nevrátíte zpět do výchozího bodu své Cesty. Proto jsem přišel a říkám vám, že vám dávám zaručenou Cestu domů. Ovšem Putování po této cestě od vás bude vyžadovat vynaložení všech vašich sil. Budete muset obětovat mnohé, co máte. Nejžádanější obětí pro nás však bude vaše ego, s nímž se musíte nevyhnutelně rozloučit, když jdete Cestou Zasvěcení. Všechny zkoušky a testy na vaší Cestě směřují k jedinému - musíte se rozloučit se svou nereálnou částí a navázat těsné spojení se skutečnou částí sebe sama. Proto přicházím znovu a znovu, abych vás vážně naladil a upozornil vás, že Cesta, kterou vás učím prostřednictvím svého posla, je velmi těžká, ale váš návrat Domů, pokud vydržíte všechny zkoušky na Cestě, je zaručen. Můžete se rozhodnout, zda tuto Cestu budete následovat, či nikoli. Nikdo vás nemůže nutit. Já vám prostě dávám informace a vy si vybíráte.

Ve vašem světě existuje mnoho různých učení. Jsou mezi nimi správná a zcela nesprávná, která vás svádějí z cesty a přispívají k vašemu klamu. Proto pokaždé, když ve fyzickém světě najdeme průvodce, podáváme informace o naší Cestě Zasvěcení. Jedná se o Cestu Zasvěcení, kterou učili milovaný Ježíš a Gautama Buddha. Tuto Cestu Zasvěcení následovali zasvěcenci ve všech dobách. A nyní vás vyzýváme, abyste obnovili starobylé tradice a pokusili se je vštípit vaší společnosti ve fázi, v níž se vaše společnost právě nachází.

Především musíte vědět, že existuje Cesta JÁ JSEM. A tato Cesta je vám zjevena prostřednictvím těch, kteří již obdrželi potřebná zasvěcení a poskytli svůj chrám ke službě. Prostřednictvím těchto lidí, mezi něž patří i naše Poselkyně, jejímž prostřednictvím předáváme tato Poselství, se může uskutečnit vaše Cesta Domů. Získáte průvodce na fyzické úrovni. A v okamžiku, kdy přijmete našeho Posla za svého Gurua, stojíte na stupních Hierarchie a celá Hierarchie vám slouží a pomáhá vám v postupu na Cestě. Je to velmi jednoduchá Cesta. Pro mnohé z vás se však tento zdánlivě jednoduchý krok stává nepřekonatelnou překážkou. V naší poselkyni vidíte obyčejného člověka, zatíženého lidskými nedostatky, a nevidíte za lidským projevem pravou podstatu poselkyně, která nám umožnila vybrat si právě tohoto člověka. Když jednáte s opravdovým zástupcem naší Hierarchie na fyzické úrovni a když plně a bezpodmínečně uznáte našeho posla za svého Gurua, otevře se vám příležitost, kterou Nebesa v tomto historickém okamžiku pro planetu Zemi nabízejí. Je samozřejmě jen a jen na vás, zda tuto příležitost využijete, nebo ne. Říkám vám však, že v současné době neexistuje žádný jiný posel, který by žil na Západě, byl vychován v západních tradicích a zastupoval naše zájmy. Proto vyzývám ty z vás, kteří se ještě nerozhodli, zda této příležitosti využijí, aby pečlivě zvážili všechny informace a rozhodli se. Pro mnoho životních proudů je nyní otevřena příležitost. A pokud této příležitosti využijete, zkrátíte si svou Cestu mnohem více. Vyberete si tu nejkratší cestu, která vás dovede Domů.

Pokud však na tak radikální krok nejste připraveni, nenechte se touto skutečností odradit. Každý z vás se nachází v jiné fázi svého pokroku na Cestě.

Spouštíme pro vás lano příležitostí. A pokud se necítíte dost silní na to, abyste se toho lana chytili a vyšplhali po strmých útesech, tak si počkejte na další příležitost. Ale nemyslím si, že taková příležitost pro vás nastane v tomto životě.

Drsné podmínky zkoušek a testů je třeba si zamilovat. Musíte uvěřit celou svou bytostí a konečně se postavit na stupně Hierarchie, která vás vede a pečuje o vás už miliony let. A pokaždé, když se otevře okno příležitosti, je to jako hodit síť a chytit určitý počet duší a vytrhnout je z iluze.

Jiní však raději zůstávají v iluzi, a to je jejich volba.

Teď, když se náš rozhovor stal tak upřímným, chci vám říct ještě jednu věc a je jen na vás, jak moc tato věc bude pro vaše vědomí nezbytná. Rozhodli jsme se, že vám dáme ještě jeden dar Nebes. A tento dar je tak cenný a tak příznivý pro vaše duše, že pouze ti jedinci, kteří jsou stále ještě příliš uvězněni v iluzi, nebudou schopni tento dar ocenit. A náš dar je následující. Dnes oznamujeme začátek další Boží dispensace, Boží příležitosti. Každého z vás, kdo mě dnes nebo během příštího měsíce osloví dopisem a bude se chtít vydat na Cestu Zasvěcení, přijmu do své Školy. Podmínkou však je, aby byl náš posel uznán vaším Guruem. Bez této podmínky vám ani já, ani žádný z představitelů Hierarchie nebudeme moci poskytnout veškerou pomoc, kterou potřebujete.

Přijmete naše pravidla hry a teprve poté vám začneme poskytovat veškerou pomoc a podporu, kterou potřebujete.

Uvědomuji si, že pro mnohé z vás bude takové razantní oznámení zdrojem pochybností a obav. Od toho však naše školy jsou, aby vás udržovaly ve stavu neustálého překonávání nereálné části sebe sama. A pro některé z vás přijde požadované rozhodnutí velmi snadno a nevyvolá v nich sebemenší vnitřní napětí. Pro jiné se tato podmínka stane nepřekonatelnou překážkou na Cestě.

A pokud v sobě cítíte příliš velký odpor a rozhořčení, doporučuji vám, abyste se ponořili hluboko do svého nitra a pochopili příčiny tohoto stavu. Čím je způsoben? Pro vás je to signál, že je ve vás něco velmi nepříznivého.

Vězte však, že všechny vaše potíže jsou způsobeny tím, že vaše ego je příliš silné a nechce ztratit svou moc nad vámi. Proto je tento krok tak nezbytný. A bez tohoto kroku ztrácíte možnost svého pokroku přinejmenším do konce současné inkarnace.

Ještě nikdy jsme nemluvili tak otevřeně a konkrétně.

Doufáme, že vaše vědomí je připraveno k tak vážnému rozhovoru.

A nyní mi dovolte, abych se s vámi rozloučil do našeho dalšího setkání. A doufám, že ve svém srdci učiníte moudré rozhodnutí.

JÁ JSEM Maitréja,
s nadějí ve vás.