Jste předurčeni ke Zlatému Věku!

Saint-Germain

18. června 2011

 

JÁ JSEM Saint-Germain!

Dnes jsem přišel, dámy a pánové, abych vám ještě jednou prokázal oddanost Vzestoupených Zástupů Pravdě a Službě evoluci planety Země.

A tuto naši Službu hodláme uvést do života! Máme v úmyslu aktivně uvést do života ty základní principy, na kterých má být vybudována společnost budoucího Zlatého Věku, který neustále vnáším do vašeho vědomí. A podle toho, jak budete více a více prostoupeni myšlenkami Zlatého Věku, začne jeho projevování na fyzické rovině.

Jste předurčeni ke Zlatému Věku, protože taková je Boží Vůle a takové je současné přání Vzestoupených Zástupů!

Možná se vám to zdá divné, ale my jsme plni optimismu a pořád spojujeme znovuzrození Zlatého Věku s Ruskem. A čím více odporu způsobí všechny naše principy a myšlenky v myslích obyvatel této země, tím rychleji se kyvadlo zhoupne na druhou stranu. A to, co se zdálo jako neuskutečnitelný sen, se ukáže úplně z druhé strany. A ty vlastnosti, které nyní brání transformaci, Bůh využije ve svůj prospěch. Nepochybujte o tom, že změny a transformace proběhnou. Hvězdy, kosmická příležitost a všechny Nebeské Zástupy jsou už připraveny na příchod Zlatého Věku. Zbývá už jen maličkost: aby se potřebné změny uskutečnily i na fyzické rovině. Ale i pokud by se to nestalo během života současné generace, jak jsme očekávali, stane se to v dohledné budoucnosti.

Nenechte Vzestoupené Zástupy čekat! Odvážně se zapojte do procesu utváření nového vědomí, nového myšlení. Změny nastanou právě tehdy, když si ve své mysli připustíte, že se vše může změnit, a že se vše může změnit v souladu s Božským Zákonem.

Milovaní, čeká vás velkolepá práce na změně vašeho vědomí. A musím vám říct tajemství, že hlavní práci jsme již udělali. Převedli jsme do vašeho světa dostatečné množství Božské energie přeměn. A nyní tato energie rozvířila prach všeho toho starého a přežitého, co by mělo být nakonec odneseno větrem evolučních změn.

Proto byste se neměli příliš trápit tím, že je všechno špatné. Zaměřte se ve svém vědomí na Božské prožitky. Uchovávejte si uvnitř sebe dětskou víru v zázraky. A zázrak se určitě stane!

Musíte v sobě rozvíjet a pěstovat pocit, že vše, co se děje ve vás a kolem vás, je důležité. Právě ten moment, kdy dochází k obratu od starého k novému, bývá prožíván velmi dramaticky. Nebojte se změn, které se blíží! Přemýšlejte o obrovských příležitostech, které se tím otevírají!

Vmyslete se do toho, že nové příležitosti vám otevřou perspektivu zcela jiného života, ve kterém můžete mnohem jistěji hledět do budoucnosti, ve kterém strach a nejistota zmizí, ve kterém se zvyky a závislosti, lidem vlastní, rozplynou a rozptýlí jako mraky. A slunce Božské příležitosti osvětlí perspektivy, které se otevřou před vašima očima.

Nezaměřujte pozornost na to negativní, co je teď. Připusťte si ve vašem vědomí myšlenku, že vše se může změnit, a všechno se určitě změní a změní se to k lepšímu.

Opakuji ještě jednou: kosmická příležitost pro Rusko a po něm pro celou planetu zůstává. A já sám jsem připraven se vtělit a vést vládu Zlatého Věku, až se na Zemi vytvoří podmínky pro mé vtělení.

Já sám připravuji nezbytné podmínky na jemnohmotné rovině planety Země. A vítám každého, kdo je ochoten změnit negativní stav vědomí na stav očekávání změn k lepšímu.

Všechno, milovaní, spočívá ve vašem vědomí. A tím, že budete kultivovat správný postoj, správné vzorce chování a vyžadovat morální standardy chování ve společnosti, můžete dosáhnout významných změn v několika málo letech.

Samozřejmě, že odpor sil, které hájí staré, je obrovský. Ale právě kvůli tomuto obrovskému odporu máme možnost proti němu postavit stejnou sílu změny. A dříve či později se nám podaří ten odpor prorazit, a změny a přeměny se vyhrnou do fyzické roviny, jako vody z protržené přehrady.

Věříme, že se mezi vámi najde dostatečný počet jednotlivců, kteří jsou připraveni sloužit jako předvoj, a kteří přijmou všechny rány a se ctí je vydrží!

Mluvím o nevyhnutelném procesu, kdy nové vědomí přichází namísto starého. Nejprve prorůstá v myslích a srdcích velmi mála statečných, kteří se odvážili postavit proti starému myšlení myšlení nové. Proti starým vzorcům chování – nové vzorce chování. Zpočátku budou naši představitelé na fyzické rovině vypadat jako bílé vrány. Nicméně budeme zesilovat každý jejich čin, slovo i skutek. Koneckonců, jediný člověk, který je zapálený pro uskutečnění myšlenek Zlatého Věku pro planetu Zemi, je schopen zažehnout srdce mnoha lidí okolo sebe.

Nutně potřebujeme světlonoše, připravené se obětovat, obětovat vše, co mají, aby podpořili nové myšlenky, nový způsob života, který nevyhnutelně přijde nahradit způsob života starý.

Zapojte se do práce na transformaci pozemského života na základě Božských principů a Božího vedení!

Vždyť je to tak jednoduché, milovaní!

Stačí jen vaše přání, a my vás naplníme chybějícím odhodláním!

Stačí jen vaše nevelká snaha, a my vás naplníme energií a silou!

Je třeba projevit lásku a soucit k lidem, kteří lásku a soucit potřebují, a my vám dáme Božskou příležitost změnit společnost!

Jsou mezi vámi stateční a odvážní?

Slyšela vaše srdce moje dnešní Poselství?

A pokud jste připraveni připojit se k našim předním liniím dobrovolníků – napište mi vzkaz, a já se osobně postarám o vaši výuku a dám vám potřebné instrukce.

Jsem si jistý, že dnešní noci se do mého příbytku vypraví celý zástup těch, kteří chtějí pomoci vývoji na planetě Zemi!

Očekávám vás!

JÁ JSEM Saint-Germain!

* * *

Poselství Mistra Saint-Germaina
jsou publikovány v knize "Saint-Germain"


Touto knihou začínáme sérii knih „Mistři Moudrosti“ v českém jazyce.

Poselství Mistra Saint-Germaina jsou plné optimismu a víry v rychlý příchod Zlatého Věku!