Jste předurčeni ke Zlatému Věku!

Jste předurčeni ke Zlatému Věku!

Saint Germain

 

18. června 2011

 

JÁ JSEM Saint Germain!

 

Dnes jsem, dámy a pánové, přišel, abych vám opět dosvědčil oddanost Vznešených Zástupů Pravdě a Službě evoluci planety Země. 

 

A tuto naši Službu máme v úmyslu uvádět do života! Máme v úmyslu aktivně uvádět do života ty základní principy, na kterých má být vybudována společnost budoucího Zlatého Věku, který já neustále podporuji ve vašem vědomí. A v závislosti na míře toho, jak budete více a více proniknuti  myšlenkami Zlatého věku, začne jeho realizace na fyzické rovině.

 

Vy jste předurčeni ke Zlatému Věku, protože je to Boží vůle a je to současně přání Vznešených Zástupů!

 

Může se vám to může zdát divné, ale plni optimismu i nadále spojujeme zrození Zlatého Věku s Ruskem. A čím více odporu nyní způsobí všechny naše principy a myšlenky v myslích obyvatelstva této země, tím rychleji se kyvadlo zhoupne na druhou stranu. A to, co se zdálo jako neuskutečnitelný sen, se ukáže úplně z druhé strany. A ty vlastnosti, které nyní brání změně, Bůh využije ve svůj prospěch. Nepochybujte o tom, že změny a proměny proběhnou. Hvězdy, kosmická příležitost a v všechny Nebeské Zástupy jsou už připraveny na příchod Zlatého Věku. Zbývá už jen maličkost: aby se potřebné změny uskutečnily na fyzické rovině. A i v tom případě, že by se to nestalo během života současné generace, jak očekáváme, stane se to v nejbližší budoucnosti.

 

Nenechte Vznešené Zástupy čekat! Odvážně se zapojujte do procesu utváření nového vědomí, nového myšlení. Právě tehdy, když si ve své mysli připustíte, že se vše může změnit, a že se vše může změnit v souladu s Božským Zákonem, tyto změny nastanou.

 

Milovaní, máte před sebou velkolepý úkol změnit svoje vědomí. Ale musím vám říct tajemství, že většinu práce jsme již udělali. Poslali jsme dostatečné množství Božské energie ke změnám do vašeho světa. A nyní tato energie zdvihla pěnu ze všeho starého a přeživšího se, co by mělo být časem odneseno větrem evolučních změn.

Proto byste neměli příliš truchlit že je všechno špatně. Zaměřte své vědomí na Božské dojmy. Uchovávejte si vnitřní dětskou víru v zázraky. A zázrak se určitě stane!

 

Musíte v sobě rozvíjet a pěstovat pocit, že to, co se děje ve vás a kolem vás, je důležité. Právě ten moment, kdy dochází k odklonu od starého k novému bývá prožíván velmi dramaticky. Nebojte se změn, které se blíží! Myslete na obrovské příležitosti, které  se tím otevírají!

 

Přemýšlejte o tom, že nové možnosti se vám otevřou perspektivu  zcela jiného života, ve kterém budete moci hledět do budoucna mnohem jistěji, ve kterém strach a nejistota zmizí, ve kterém se zvyky a závislosti, vlastní lidem,  rozplynou a rozptýlí jako mraky. A Slunce Božské příležitosti osvětlí ty vyhlídky, které se otevřou vašim zrakům.

 

Nezaměřujte svou pozornost na ten existující negativ. Připusťte si myšlenku, že se všechno může změnit, a všechno se okamžitě změní, a změní se to k lepšímu.

 

Opakuji ještě jednou: kosmická příležitost pro Rusko a po něm pro celou planetu zůstává. A já jsem připraven přijít a vtělit se a vést vládu Zlatého Věku, až se na Zemi vytvoří podmínky pro mé vtělení.

 

Sám připravuji na jemné rovině planety Země nezbytné podmínky. A vítám každého, kdo je ochoten zaměnit negativní stav mysli na stav očekávání změn k lepšímu.

 

Všechno, milovaní, spočívá ve vaší mysli. A tím, že budete kultivovat správný postoj, správné vzorce chování a vyžadovat morální standardy chování ve společnosti, můžete dosáhnout velmi velkých změn v několika málo letech.

 

Samozřejmě, odpor sil, které hájí staré, je obrovský. Ale právě kvůli tomuto obrovskému odporu máme možnost postavit proti němu, co do velikosti, stejnou sílu změn. A dříve nebo později se nám podaří způsobit průlom, a změny a přeměny se vyvalí do fyzické roviny podobně jako vody z protržené přehrady.

 

Věříme, že mezi vámi je dostatečný počet jednotlivců, kteří jsou ochotni sloužit jako předvoj, který na sebe vezme všechny rány a se ctí je vydrží!

 

Mluvím o nevyhnutelném procesu, kdy je nutno staré vědomí vyměnit za vědomí nové. Ono se nejprve rodí v myslích a srdcích velmi mála statečných, kteří se odváží postavit proti starému myšlení myšlení nové. Proti starým vzorcům chování - nové vzorce chování. Zpočátku budou  naši představitelé na fyzické rovině vypadat jako bílé vrány. Nicméně budeme zesilovat každý jejich čin, slovo i skutek. Koneckonců, jediný člověk, který se září uskutečňováním myšlenky Zlatého Věku pro planetu Zemi, je schopen zažehnout srdce mnoha lidí, kteří ho obklopují.

 

Nezbytně potřebujeme světlonoše, připravené obětovat sami sebe, obětovat vše, co mají, za podporu  nových myšlenek a nového způsobu života, který nevyhnutelně přijde nahradit starý způsob života.

 

Zapojte se do práce proměny života na planetě Zemi na základě Božských principů a Božího vedení!

 

Vždyť je to tak snadné, milovaní!

 

Stačí jen touha na vaší straně, a my vás naplníme chybějícím odhodláním.

 

Stačí pouze malá snaha z vaší strany, a my vás naplníme energií a silou!

Stačí projevení lásky a soucitu k lidem, kteří potřebují lásku a soucit, a my vám dáme Božskou  možnost přeměnit společnost!

 

Jsou mezi vámi stateční a odvážní?

 

Uslyšela vaše srdce moje dnešní poselství?

 

A pokud jste připraveni připojit se do předních linií dobrovolníků – napište mi vzkaz, a já se osobně postarám o váš výcvik a dám vám potřebné instrukce.

 

Jsem si jistý, že dnešní noci se do mého příbytku vypraví celý zástup těch,  kteří chtějí pomoci vývoji na planetě Zemi!

 

Čekám vás!

 

JÁ JSEM Saint Germain!