Vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte.

Kuthumi

 

17. června 2011

 

 

JÁ JSEM Kuthumi, přicházející k vám, abych mohl učinit rozhovor, který bude užitečný pro vaše duše.

 

Dnes budeme hovořit o tom, co je blízké a pochopitelné pro každého. Jmenovitě: budeme mluvit o vaší budoucnosti, o vašich dětech. O tom pokolení lidí, které vás vystřídá.

 

Podle lidských měřítek bude chvíli trvat a nová generace lidí nahradí tu generaci, která žije nyní.  A každá následující generace musí být lepší než ta před ní. Avšak není tomu tak vždy. Proč? Zajisté, mnozí z vás si kladli otázku: proč se vaše děti nepodobají vám? Proč jsou drzí, neposlušní a řídí se v životě zcela jinými principy, než jste se v jejich věku řídili vy? V čem hledat příčinu?

 

Možná budu přistupovat k tomuto problému neočekávaně. Prosím vás, vzpomeňte si na tu dobu, která předcházela tomu momentu, kdy se vám narodilo vaše dítě. Není třeba se dělit o tuto vzpomínku s nikým. Jen si vzpomeňte, jak to všechno probíhalo, že se u vás narodilo dítě.

 

Možná si vzpomenete, že jste náhodně zjistili, že budete mít dítě. Možná dokonce jste byli zarmouceni, nebo naštvaní touto skutečností.

 

Možná, že jste dokonce ani neplánovali dítě, ale přece jen se to stalo.

 

O čem jste přemýšleli, když jste se zabývali milostnými radovánkami se svým partnerem? Myslím si, že většina z vás nepřemýšlela o tom, jak vytváří nového človíčka, který by měl přijít na tento svět a stát se tvůrcem tohoto světa.

 

Kam je nasměrována vaše pozornost, tudy i proudí vaše energie. Přemýšleli jste, že sexuálně uspokojíte sebe nebo svého partnera? - a tak drahocenná Boží energie byla nasměrována na přijímání rozkoše.

 

Ale Boží vůle si s vámi zažertovala a zplodili jste dítě. Co v tom případě dostalo vaše dítě? Jakou část Boží energie?

 

Vy sami jste řídili Boží energii a nasměrovali ji na přijímání radostí. Co se dostalo z této drahocenné energie nové bytosti, které se tak snažilo přijít na tento svět?

 

Vy jste odměnili vaše dítě jenom zbytkovou Boží energií. To znamená, že celá tato dávka Boží energie, která měla doprovázet vaše dítě během jeho života, zůstala na předmětech kolem vás, když jste usilovali získat potěšení.  

 

Myslím si, že jste si vzpomněli na tu chvíli.

 

Někteří z vás můžou povědět, že očekávali dítě a modlili se za jeho narození. A skutečně, že dítě bylo vámi dlouho očekávané a vítané. Ale vzpomeňte na ty roky své mladosti, které předcházely narození vašeho dítěte. Usilovali jste jen o prožití sexuální radosti, jenom jste experimentovali se svou sexuální energií. Udělali jste mnoho věcí, na které se dokonce stydíte i vzpomenout. A pokaždé, když jste získali potěšení, zpronevěřili jste svůj sexuální potenciál, který byl nezbytný pro narození vašeho dítěte tak, aby vaše dítě bylo zdravé, nejen fyzicky, ale i po psychické stránce. A když jste se usadili a netrpělivě čekali narození dlouho očekávaného prvního dítěte, co myslíte, dostalo se mu dostatečné množství Boží energie? Neposkytli jste vašemu dítěti jenom její zbytek?

 

A pokud vaše sexuální radosti byly hlučné a obscénní, co myslíte, jakou duši budete přitahovat pro své dítě? Vše je přitahováno na základě vibrací. Vždyť ta duše, kterou budete přitahovat pro své prvorozené dítě, bude přitahována k vám poté, jakým množstvím karmy jste sami sebe zatížili na cestě splnění svých tužeb. Po vašem uvažování jste nepřišli k závěru, že jste sami vinni za všechny problémy budoucí generace lidí planety Země?

 

Nemůžete říct, že se nepodílíte na tom, že každá nová generace je méně a méně životaschopná, než generace před ní.

 

Proto, aby se změnila situace na planetě, přišli jsme a přinesli naše Učení. Musíte si jasně uvědomit spojení mezi všemi vašimi skutky a důsledky, ke kterým vaše skutky vedou.

 

Jenom tehdy, kdy se naučíte kontrolovat své touhy, myšlenky a pocity, jenom tehdy budete schopni postupně překonat karmu minulých nesprávných rozhodnutí a činů.

 

Nicméně, já vás musím varovat ještě před jednou chybou. Mnozí z vás mají tendenci svalovat vinu na sebe za hrozné činy, které jste spáchali v mládí. A tento pocit viny vytváří někdy celou řadu psychologických problémů. A místo toho, abyste  zaměřili pozornost na vaše dítě a rodinu za účelem opravy chyb z minulosti, upadáte do deprese a dokonce začínáte pociťovat strach před Božím trestem.

 

Milovaní, Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste si uvědomili své chyby a v budoucnu je více neopakovali. Neexistuje hříšník bez budoucnosti. A někdy člověk, který si uvědomil své chyby a kál se za ně, o mnoho více může vykonat pro lidstvo, než člověk, který ze strachu před Božím trestem neučiní žádné správné skutky.

 

Nasměrujte energii pozitivním směrem! Netrapte se znovu a znovu vzpomínkami na hříchy a chyby minulosti. Tímto způsobem jenom zhoršujete stav, když nasměrováváte energii do chyb minulosti. Řeka Boží energie, proudící skrz vás, si musí najít novou cestu a smést následky všech minulých nesprávných stavů vědomí.

 

Neustálé zaměření na pozitivní, touha pomoci těm bytostem kolem vás a především, vašim dětem, bude schopné převést energii chyb minulosti a vytvořit novou příležitost pro budoucnost vašich dětí.

 

Plné uvědomění si chyb z minulosti a pevná touha je více neopakovat budou úplně dostatečné, aby změnili karmické následky a vytvořili světlou budoucnost pro vaše děti.

 

Nezapomeňte na to, že jste svázali sebe s vašimi dětmi karmou. A v příštích vtěleních se s vysokou pravděpodobností můžete stát potomky těch, kteří jsou nyní vašimi dětmi. Proto, aby vaše karma byla lehčí v budoucnosti, již nyní se musíte postarat především o duše vašich dětí.

Všechno na světě je propojené a je nutné, abyste velmi pečlivě a vědomě přistupovali ke všemu, co děláte.

 

Účelem mého dnešního rozhovoru bylo vám odevzdat znalosti o tom, jak je nevyhnutelné zodpovědně přistupovat k otázce plánování narození dítěte. V podstatě vytváříte svou budoucnost a budoucnost celé planety v době početí vašeho dítěte. Přemýšlejte o tom příště, když budete uspokojovat svou sexuální touhu.

 

 

JÁ JSEM Kuthumi
starající se o vaše duše a duše všech živých bytostí.