Vyzývám vás k probuzení, do Nového Dne a do nové reality!

20.06.2019 00:00

Elohim Cyklopea[1]
20. června 2019
 

JÁ JSEM Elohim Cyklopea.

Můj dnešní příchod je spojen s celou řadou událostí, které se v poslední době odehrály.

Abych uvedl alespoň ty nejdůležitější z nich, Já musím velmi snížit Svoje vibrace a vy byste se měli pokusit přijít ve svém vědomí co nejblíže ke Mně.

Takže, musíme se pozvednout nad zmatek a zaměřit svůj pohled nad události, které se odehrávají na Zemi.

Střežím Boží vizi pro situaci na planetě. Ale vy víte, že bez vtělených představitelů Bratrství na Zemi je pro Nás těžké následovat Boží plán pro planetu.

Ohromná Božská milost, která začala před 15 lety, měla změnit průběh vývoje civilizace na planetě a nasměrovat ho na Božskou cestu.

Pro splnění tohoto úkolu byly v Chrámech Bratrství vyškoleny nejlepší duše. Prošly odpovídající výukou a hořely touhou vyvinout veškeré své úsilí a schopnosti, aby pomohly co možná největšímu počtu duší na planetě Zemi co nejrychleji vstoupit na Božskou cestu rozvoje.

K tomu bylo zapotřebí vytvořit v co nejkratší době na fyzické rovině vzor, podle kterého by bylo možné rozšířit po celé planetě správné vzory, v první řadě v oblasti vzdělávání dětí.

Ale ve Vesmíru funguje jeden ze základních zákonů, Zákon Svobodné Vůle. Vtělený jedinec dělá volby a rozhodnutí v souladu s tímto Zákonem Svobodné Vůle. A dokonce, i když jasně vidíme, že duše dělá nesprávné volby a odbočuje z Božího plánu, přijatého před vtělením, My do toho nemůžeme zasáhnout.

Takovým způsobem celý předsunutý oddíl, povolaný změnit chod evoluce na planetě, každý jeho člen, udělal volby, které neodpovídaly plánu, který sám přijal před vtělením.

Je bolestivé vidět tu karmickou zátěž, která dopadla na duše těchto lidí.

Stále střežíme Boží vizi, v souladu se kterou změna evolučního vývoje na planetě Božským směrem musí začít na území, které v současnosti zaujímá Rusko.

Nicméně řada voleb mnohých lidí vedla ke zhoršení karmické situace. V důsledku nesprávných voleb se vědomí lidí zúžilo. Vědomí se zúžilo natolik, že mnohé duše nechápou, co se děje a k čemu mají směřovat.

Mnozí již nejsou schopni v plné míře vnímat Naše Poselství a Naše vedení.

V těchto podmínkách se nedokážeme obejít bez ztrát, pohrom a neštěstí. Existuje pravděpodobnost, že Rusko jako země, která nesplnila své Božské předurčení, přestane existovat v té podobě, v jaké existuje dnes.

Ale to neznamená, že My jsme se vzdali Našich plánů pro tento stát a pro lidstvo celkově.

Nový Věk s novými energiemi nezadržitelně přichází do života na planetě Zemi!

Staré energie a staré způsoby řízení jsou předurčeny k záhubě!

V Našich Chrámech jsme připravili novou generaci světlonošů, generaci 21. století. Právě teď přišel čas, kdy tato nová generace vstupuje do svého aktivního věku.

Tyto zapálené duše jsou zbaveny dogmat, která vládla nad předešlými generacemi. Jsou připraveny ke změnám a samy energie Nového Věku tuto mládež tlačí k Božským změnám ve všech oblastech lidského života.

Ale jelikož se předešlá generace nepostarala o výchovu dětí a mládeže, tak hlavním nebezpečím, které novou generaci ohrožuje, jsou lákadla a pokušení, která rozdmýchávají touhy a pobízejí k nebožským zvykům a připoutanostem. Čím těžší zkoušky, tím větší zásluhy duše získává, když je vykonává a vítězí nad iluzorním projevením! Po několika letech, v případě úspěšných voleb nové generace, může být otevřena nová Božská milost.

A My netrpělivě čekáme, kdy nová generace světlonošů vstoupí do života a v plné míře na sebe převezme karmickou odpovědnost. Další kosmický cyklus přichází! Ještě mocnější energie přichází na Zemi. Za těchto podmínek, v energiích Nového Věku, bude schopno existovat jenom to, co odpovídá Božským principům naprosto ve všem.

V současnosti připravují Chrámy Bratrství ke vtělení další plejádu světlonošů.

Proto Já nepřestávám opakovat, že na vás, kteří jste dnes ve vtělení, leží karmická odpovědnost za přijetí a výchovu těchto duší.

Pevný základ Učení je na planetě spolehlivě ukotven. Ale je nutná starost a péče o nové generace lidí, jejichž předurčením je kompletně změnit planetu.

Mnohé duše, které jsou ve vtělení a udělaly nesprávné volby, se již teď kají a přejí si skutečnými činy napravit své chyby. Milovaná Kuan Jin, Bohyně Milosrdenství a Soucitu, již vznesla na jednání Karmické Rady, které teď probíhá, dotaz o ulehčení karmické zátěže pro tyto duše, které učinily pokání.

Milovaní, nacházíte se ve vtělení proto, abyste si uvědomili svou nesmrtelnou podstatu a zvítězili nad iluzorními silami. Každý musí zvítězit nad iluzorním projevením. Vítězíte nad svými nedostatky, nad svými nekvalitními stavy vědomí. A toto vaše vnitřní vítezství se odráží ve vnějším projevení.

Čím větší množství jedinců dosáhne vítězství nad sebou, tím rychleji na Zemi přijde Zlatý Věk.

Střežím vizi Zlatého Věku na planetě.

Dnešní situace na planetě připomíná noční můru.

Vyzývám vás k probuzení, do Nového Dne a do nové reality!

Vždy Vítězství!

JÁ JSEM Elohim Cyklopea.

* * *

[1] Autorkou obrázku je Svetlana Žukovskaja, Minsk, Bělorusko