Začíná nový Exodus! Vše staré a evolučního vývoje neschopné bude smeteno z povrchu Země

19.12.2019 00:00

Sanat Kumara
19. prosince 2019

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

Dlouhá přestávka v naší komunikaci s vámi je způsobena tím, že Jsme vyčerpali možnost pro komunikaci s lidstvem Země, kterou Nám poskytly Nejvyšší Rady tohoto Vesmíru.

Je třeba vyvodit závěry.

V Mých prvních Poselstvích, se kterými Jsem za vámi přicházel prostřednictvím tohoto posla, Jsem mluvil o tom, že lidstvo přistoupilo k nebezpečné hranici Božské evoluční příležitosti, za kterou mu hrozí nebytí.

Vzestoupené Sněmy se vždy snažily zastavit lidstvo před nebezpečnou linií. Jedním ze způsobů je Naše komunikace s lidstvem Země prostřednictvím Našich Poselství. Účelem Poselství je vrátit lidstvo na bezpečnou cestu evolučního rozvoje.

Mluvil Jsem o tom, že lidstvo nemůže existovat, pokud se oddělí od Boha. Pokud dojde k oddělení od Boha, je to jako rakovinotvorný nádor. Lidstvo, které je soustředěno na uspokojení svých tužeb a rozmarů, stupňuje své touhy a vášně, přestává odpovídat Božskému záměru a není schopno pokračovat ve své existenci.

Ne My ničíme lidstvo. Lidstvo ničí samo sebe. A ze všech vědeckých vynálezů se stávají nástroje pro zabíjení, pokud lidé ve svém životě odmítají Vyšší Mravní Zákon, Božský Zákon.

Neustále se pokoušíme vrátit lidstvo na bezpečnou cestu evolučního vývoje. Posíláme Naše mise jednu za druhou.

Jelikož Já nyní hovořím prostřednictvím ruského posla, je vhodné připomenout si Naše klíčové mise v Rusku, které Jsme uskutečnili za posledních 100 let.

Především je to Rodina posledního ruského cara, která se celá skládala z Našich poslů.

Co se stalo s touto rodinou? Všichni byli zabiti. A dodnes probíhá příšerné zneucťování památky nevinně zabitých.

Připomeňme si další rodinu, kterou jsme poslali do Ruska. Je to rodina Rerichových. Byli nuceni uprchnout z Ruska a po mnoho desetiletí se nesmělo samotné jméno Rerich v jejich vlasti ani vyslovit. A dokonce i v současné době probíhá příšerné zneucťování fokusu Světla, který Jsme ukotvili v Rerichově muzeu v hlavním městě Ruska.

Znovu Jsme vypravili Našeho posla, prostřednictvím kterého Já teď předávám toto Poselství. A co se stalo? Ašram Našeho posla je zhanoben a spálen, posel je nucen toulat se po zemích, městech a obcích, po cizích domech a hotelech, jako by neměl vlasti. Dálkové mučení moderními zbraněmi probíhá pravidelně a postupně ničí zdraví Našeho posla.

Toto je závěr tří Našich klíčových misí v Rusku za posledních 100 let.

Mnohokrát jsme mluvili o tom, že podle vašeho vztahu k Našim poslům My posuzujeme úroveň vědomí lidstva. Stačila by pouze úcta a uznání Našich hlasatelů, a lidstvo by mohlo vzestoupit na potřebnou evoluční úroveň. Ale tato zdánlivě jednoduchá možnost vám utíká již po dobu 100 let.

Nemůžeme dále pokračovat.

Dochází k obrovskému pokřivení energie, kterou My s takovou láskou naléváme do vašich srdcí prostřednictvím našich Poselství. Energie je vám dána pro to, abyste zvýšili vaše vědomí, rozvíjeli v sobě Božské vlastnosti a postupovali po evolučnímu žebříku.

Místo toho berete energii a stále ji zneužíváte pro potěšení života.

Mnozí Mistři obětovali část Svých kauzálních těl pro to, aby Božská možnost předávání Našich Poselství pokračovala.

Co jste obětovali vy? Co jste udělali pro to, abyste zachránili Našeho posla?

Právě teď jsem odešel z jednání Karmické Rady.

Otázka je tak ostrá a dramatická, jako nikdy. Tak ostrá a dramatická nebyla od dob Atlantidy.

Vladykové Karmy se přiklánějí k tomu, aby pustili kolo karmy, které Oni poslední léta drželi za cenu mimořádného úsilí.

A toto kolo po Zemi projde od kraje ke kraji. Ze západu na východ a z jihu na sever.

Když se kouř rozptýlí a popel usadí, My se vrátíme a po nějaké době lidé nové civilizace od Nás budou moci dostat učení.

Ve svém posledním poselství Jsem vás upozornil na poslední příležitost, kterou Jsem s Karmickou Radou odsouhlasil. Požádal Jsem o ochranu Našeho posla. Jako znamení toho, že zůstáváte na stupních Hierarchie. V tomto případě by si Hierarchie zachovala právo vás nadále chránit.

Lhůty však vypršely a příležitost, kterou Jsem vám poskytl, byla promeškána. Za to, co se stane, nemůžete nikoho vinit.

Byla to vaše volba, kterou v posledních 100 letech udělalo pět generací ruských světlonošů.

Proč mluvím o Rusku a nezmiňuji jiné země? Protože v této době bylo pro nás Rusko klíčovou zemí, jejímž prostřednictvím jsme plánovali změnit situaci na celé planetě.

Souvisí to se současným historickým okamžikem a geografickou polohou této země.

Nový Exodus začíná! Vše staré a evolučního vývoje neschopné bude smeteno z povrchu Země.

Vaše individuální volba, je-li správná, se dostane do pokladnice světové evoluční zkušenosti.

Nikdy nezapomeňte, že vaše základní volba vás dělá nesmrtelnými nebo smrtelnými.

A je to volba toho, co je pro vás nejdůležitější – Bůh nebo smrtelný, iluzorní svět kolem vás.

 

Byl Jsem s vámi tento den.
JÁ JSEM Sanat Kumara.

* * *