Účelem Mého Poselství je probudit ty, kteří jsou ještě schopni probudit se ze sladkého spánku v iluzi

Milovaný Babadží
20. června 2021

 

JÁ JSEM Babadží! Dnes jsem znovu přišel proto, abyste si ještě jednou vzpomněli na Naši existenci a Naše Učení. 

Přišel jsem Vám připomenout Zákon, který existuje v tomto Vesmíru.  Připomenout vám Lásku, která musí být stále s vámi. Protože bez Lásky, objímající celou vaši bytost a objímající celý svět, celé Stvoření, nemůžete dále existovat.

Strach a negativní stavy vědomí vznikají na tom místě, kde není Láska. Proto bude prioritou ve vašem životě obnovení pocitu Lásky. 

V Mých Poselstvích a Poselstvích jiných Mistrů není nic nového, co bychom My nedávali dříve, před mnoha tisíci lety, prostřednictvím mudrců, proroků a poslů. 

Přesto bychom vám měli čas od času připomenout Naši existenci. 

Abyste věděli, že ve Vesmíru nejste sami.

Neustále sledujeme váš vývoj a pokrok na duchovní Cestě. A tehdy, když evoluce dospěje do kritického bodu svého vývoje a je ohrožena samotná existence rozumné civilizace na planetě Zemi, nemůžeme jinak než přijít a znovu připomenout základní postuláty Našeho Učení.

Mnohokrát jsme hovořili o potřebě překonávat touhy a vzdát se připoutanosti k iluzorním projevům tohoto světa.

Mnozí Naši následovníci však z lenosti a nerozumnosti nevěnují náležitou pozornost Našim pokynům.

Například nyní iluze nastražila na vaše vědomí řadu nových pastí, které vás odvádějí od Cesty. Jemně a nenápadně. Mluvím o vaší náklonnosti k chytrým telefonům a takzvaným sociálním sítím. Proč si myslíte, že tyto druhy náklonnosti jsou pro vaši duši méně škodlivé než alkohol, nikotin, hudba se špatným rytmem, drogy, hazardní hry...?

Jedna hodina strávená na sociálních sítích odsune váš pokrok na Cestě o celý rok. A rok pravidelného používání sociálních sítí může vaši duši navždy připravit o možnost evolučního vývoje.

Další otázka, kterou bych chtěl v Mém Poselství vysvětlit, se týká postoje k Našemu Poslu. Již v předchozích Mých Poselstvích[1] jsem říkal, že podle toho, jak se chováte k Našim poslovi, My posuzujeme, zda je vaše civilizace schopna dalšího rozvoje, nebo se přidá na smetiště neúspěšných civilizací minulosti.

Pojďme se společně zamyslet.

Po miliony let  pracujeme s lidstvem Země. Základní duchovní práci a vyučování provádíme na speciálně vytvořených místech: v Ašramech Bratrstva. Na začátku mise našeho Posla vznikl takový Ašrám poblíž města Omsk. Je to prastaré místo síly, odkud jsme plánovali šířit Naše Učení a pozvednout vědomí lidstva na novou úroveň.

Povinností našich žáků je pečovat o Našeho Posla a vytvářet nezbytné podmínky pro šíření Učení.

Během několika let jsme předávali Naše Poselství v Ašrámu Našeho Posla a nasytili jsme kolem zemi Božskými vibracemi. Zbýválo vám jen pouze přijmout Náš Dar a chránit jej jako oko před zástupci opačných sil.

Ale Naše základna však byla obsazena nepřátelskými silami. Je znesvěcená a zničená.

Je to těžká karma, která padla na bedra těch světlonošů, kteří se vtělili právě kvůli ochraně Naší Mise v Rusku.

Tato karma zúžila vědomí světlonošů do té míry, že přestali rozlišovat Světlo od tmy a chápat nejjednodušší ustanovení Našeho Učení.

Lidé, povolaní stát se solí Země [2] přinesli hořké plody zrady a věrolomnosti. Jaký je jejich osud? Být vržen na cestu, po níž budou pochodovat nadcházející evoluce.

Jsou chyby, jsou omyly, jsou hříchy. Vše lze pochopit a odpustit. Nejtěžší hřích, zrada, je však neospravedlnitelný a neodpustitelný.

Abychom udrželi Fokus Světla ukotvený v tělech Našeho Posla, museli jsme Našeho Posla přesunout mimo Rusko.

Když se člověk dopustí nevhodného činu proti Našemu Poslu, vytvoří si karmu, která se v jeho rodu ukládá po několik generací.

V situaci Našeho Posla došlo k tomu, že ruské státní orgány začaly Posla a její příbuzné a přátele pronásledovat a provádět proti nim represivní činy.

Vlastnost taláru Našeho Posla je taková, že jakýkoli čin namířený proti Našemu Poslu se odráží od jejího taláru a vrací se k těm, kdo tento čin provedli, tisícinásobně posílen. Týká se to jednotlivých lidí-vykonavatelů zlé vůle a celých zemí, které neprokázaly náležité úcty Našemu Poslu. 

Do Ruska jsme vkládali velmi velké naděje. V následující době se tyto naděje nesplnily. 

Během 100 let Rusko dvakrát odmítlo pomocnou ruku podanou Velkým Bílým Bratrstvem. 

Poprvé se tak stalo na počátku dvacátého století, kdy bylo Naše Poselství, předávané prostřednictvím rodiny Roerichů, odmítnuto,[3] podruhé na počátku jednadvacátého století, kdy byl Náš Posel na území Ruska pronásledován.

Země, která odmítá Naši pomoc a pronásleduje Našeho zvěstovatele, nemůže dlouhodobě existovat a je odsouzena k rozpadu a vyhynutí.

Většina obyvatel země nedokáže pochopit příčiny pohrom a neštěstí, které se na ně svalí. Znovu však opakuji: země se rozhodují podle svých nejlepších představitelů.

A z nejlepších představitelů se vyklubaly prašivé ovce a někteří vlci v rouše beránčím slídí po ztracených ovcích, aby je nakonec svedli z cesty[4].

Chci, aby ve vašich hlavách došlo k pochopení důvodů toho, co brzy se  stane a už se i děje.

Neexistují žádní zlí démoni, do té doby, pokud nepřebývají ve vašem vědomí. Když světlonoši neplní své mise, dostává se planeta pod moc opačných sil.

Civilizace, která se odtrhla od Boha a Jeho Zákona, nemůže existovat po jakkoliv významné historické časové období.

Tak tomu bylo s mnoha civilizacemi v minulosti. Takto bude s vaší civilizací.

Odnětím Fokusu Světla a přímého předávání Našeho Učení, světlonoši Ruska nedokázali udržet své vědomí na správné úrovni, učinili tím volbu za celou zemi. Protože podle Božího záměru mělo Rusko určit cestu celému světu, proto se dostal celý svět do pásma chaosu a zmatku..

Bez Božské energie nemůže nic existovat. 

Jaké je východisko? 

Vždy existuje východisko: návrat k Božské Cestě vývoje.

Přijmout Naše vedení a řídit se Božskými Přikázáními. Dodržovat Mravní Zákon. 

Ctít Boha, Mistry a Naše Posly.

Účelem Mého dnešního Poselství bylo probudit ty, kteří jsou ještě schopni probudit se ze sladkého spánku v iluzi.

Naše pomoc může být vždy poskytnuta. Ale potřebujeme duše schopné k hrdinským činům, sebeobětování a službě. Ty, co připravily své nádoby pro čistou Božskou energii, kterou jsme vždy připraveni naplnit čistá srdce.

 

JÁ JSEM Babadží.

___________________________________________________________________________________________________

 [1] Milovaný Babadží 5. prosince 2009 "Beseda o tom, jak číst Poselství a chovat se k Poslu; 20. června 2010 "Musíte se rozhodnout, co je pro vás důležitější: tento svět, nebo Božský svět."

[2] Matouš 5: 13 Jste sůl země. Pokud sůl ztratí sílu, čí, jí uděláš slanou? Už není hodná, jen vyhodit jí pro pohanu  lidem.

[3] V roce 1926 přijel Nikolaj Konstantinovič Rerich do Moskvy na pokyn Mahatmů. Nikolaj Konstantinovič se pomocí svých vazeb setkal s představiteli Sovětského Svazu. Konkrétně víme o setkání s G. V. Čičerinem a A.V.  Lunačarskym. Na setkání s národními komisaři Nikolaj Konstantinovič předal dopis Mahatmů moskevským komunistům a škatule s zeminou z Burchan Bulata. Bohužel vedení Sovětského svazu nepřijalo návrhy Mistrů na spolupráci.

[4] Sanat Kumara, 19. prosince 2020, "Od toho nakolik můžete zachránit svůj Plamen během temných časů, závisí osud planety."