Armagedon

20.12.2016 21:18

Sanat Kumara
20. prosince 2016

 

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

Dnes je ten den, který jsem naplánoval proto, abych donesl do vašeho vědomí mnohé nepříliš příjemné věci.

Dlouho jsem přemýšlel a došel jsem k závěru, že toto musíte vědět, abyste vědomě dělali vaše volby.

Tato doba, ve které žijete, může být charakterizována názvem „Duchovní bitva“. Je to bitva mezi Světlem a temnotou.

Vám se zdá, že kolem je mírumilovná obloha a není žádný rozvrat.

Milovaní, mnozí z vás mají mylnou představu o probíhající bitvě.

Tato bitva může být na fyzické rovině projevena jako válka, výbuchy, bombardování.

Ale mnohem horší je ta bitva, která se vede za vaše duše. A která je přímo teď v plném proudu.

Možná se někteří z vás nedovtípili, o jakou bitvu jde. Snažíte se uchránit před tím zdánlivě nejhorším – válkou, podobné té, která se odehrála v polovině minulého století.

Ne, milovaní. Ta válka, ta bitva, která teď probíhá, je mnohem více ohrožující právě proto, že nepředpokládáte, že se nacházíte přímo v centru bitvy o vaše duše.

Teď chci udělat malou odbočku, která pomůže lépe pochopit, jak pracují síly Světla a jak pracují protikladné nám síly.

Víte o tom, že na začátku tohoto století jsme učinili pokus předat v Rusku Učení v podobě Poselství.

Mnohokrát jsme mluvili o tom, že tohle je naprosto bezprecedentní možnost, velká milost Nebes.

Opakovali jsme znovu a znovu, že každé Poselství je doprovázeno grandiózním vydáním Božské energie. Je to tak, Milovaní.

Proč Nebesa vynaložili tolik úsilí?

Mělo to nějaký důvod?

Pouye teď vám můžu říct část pravdy o tom, za jakým účelem se předávalo Učení.

Připravovali jsme Našeho Posla zrychleným tempem. A radovali se, že se všechno povedlo. Nádoba byla připravena k přivádění energií Světla.

Přistoupili jsme k uvolňování Učení, které doprovázelo uvolňování Světla.

Více než 10 let probíhalo předávání Učení.

A teď jsem připraven vám odhalit část pravdy: k čemu bylo toto předávání potřebné.

Pokaždé na konci kosmických cyklů přichází čas, kdy musí duše udělat volbu. A v závislosti na této volbě pokračují ve své evoluci buď na nové úrovni, nebo ztrácejí svoje úspěchy a pokračují v evoluci na úrovni nižší, nebo se evoluce duše úplně ukončí a andělé smrti sklidí svou úrodu.

Proto na konci každého takového cyklu je lidem dána možnost obdržet obnovené Učení, které umožní duším najít správné orientační body a zachránit pro sebe možnost další evoluce.

Začali jsme Naši misi v Rusku. Tato země nebyla zvolena náhodně. Právě v tu dobu tady byly vtěleny nejlepší duše, speciálně pro tuto misi vybrané.

Několik stovek duší se přihlásilo k tomu, aby zachránili milióny duší nejenom v Rusku, ale po celém světě.

Začali jsme misi v Rusku. Bylo uvolněno grandiózní množství Světla.

Ale pak se stalo to, s čím Jsme vůbec nepočítali: tělo Ruska násilně oddělilo našeho Posla.

Náš Posel byl nucen opustit Rusko.

Ještě 4 roky jsme v naději čekali na to, že světlonoši se vzpamatují a společným úsilím dokážou změnit situaci.

Nestalo se.

Víte o tom, že příroda nepřipouští prázdnotu.

Jakmile se prostor Ruska osvobodil od našich energií, tak tam velkým kalným proudem začali proudit protikladné nám síly.

Došlo k přímému obsazení země silami temnoty.

Byl to výsledek volby nejvíce uvědomělé části společnosti. Těch světlonošů, kteří si zvolili neplnit svoji misi.

Světlonoši se vzdávali různými způsoby: od přímé zrady až po tichou nečinnost.

Tělo Ruska se ocitlo pod vládou protikladných Nám sil.

Čekali jste války a rozvraty.

Milovaní, válka je v plném proudu. Duchovní válka s nejsmutnějším výsledkem.

Zabijí se duše lidí. Nejzáludnějším způsobem.

Zvláště je na mušce mládež.

Zrovna proti ní jsou namířené ty technologie, které napadají duši a nedávají jí možnost pokračovat v evoluci.

Počítačové hry, zničující hudba, drogy, falešné mravní ideály, rozdmýchávání touhy a pobízení k realizaci této touhy za každou cenu, nezastavit se před ničím, ani pře vraždou.

Úroveň vibrací prostoru je snížena natolik, že Naše energie už nejsou schopné proniknout do prostoru žádného velkého města.

Bez Naší pomoci zůstali lidé úplně bezmocní před úklady protikladných Nám sil.

A teď vám připomenu to hlavní. To, za jakým účelem jsme předávali naše Poselství. Snažili jsme se vrátit vaše duše na cestu evolučního rozvoje. A tato cesta není možná bez Boha.

Bůh nežije v chrámu nebo v kostele. Bůh žije v srdcích lidí.

A když se kritická většina lidí zřekne Boha, tehdy se celá společnost stává ovládnutá protikladnými nám silami.

A Cesta se uzavírá.

Každý den hasne plamen na oltářích dalších a dalších kostelů, chrámů, mešit.

Každý den stovky tisíc lidí ztrácejí plamen, hořící na oltářích jejich srdcí.

Každý den stovky tisíc lidí ztrácejí možnost pokračovat v evoluci.

I tohle je výsledek vaší společné volby.

Je to výsledek zřeknutí se Boha a Jeho vedení.

Je smutné tohle slyšet. Ale ještě je smutnější přinášet tuto bez radostnou pravdu vašemu vědomí.

Protože celý svět spěje k záhubě.

 „Kam půjde Rusko, tam půjde celý svět“, – toto proroctví bylo vyslovené na začátku tohoto tisíciletí.

A plní se ve vašich očích. 

Nic, co je méně než Božská dokonalost, nemůže vzestoupit na další schůdek evolučního rozvoje.

Velký kosmický cyklus se dovršuje. Všechno, co není od Boha, podléhá zničení.

Proto Bůh připouští běsnění protikladných sil.

Někdo musí udělat tu práci pro očištění planety od kosmického smetí.

JÁ JSEM Sanat Kumara. Om.

* * *