Mému dnešnímu Poselství porozumí jen velmi málo lidí

Pán Šiva

19. prosince 2021

Господь Шива

JÁ JSEM Šiva! Přišel jsem!

Dnes jsem připraven k vážnému rozhovoru a jasně si uvědomuji, že to, o čem dnes budu mluvit, pochopí málokdo i mezi těmi, kteří Naše Poselství četli mnoho let.

Takže je známo, že vše ve Vesmíru existuje díky Božské energii. Božská energie prostupuje celým Stvořením a udržuje jeho existenci. Když Božská energie odejde, všechno se zhroutí, protože hmotu už nic nedrží pohromadě.

Božská energie vstupuje do vašeho světa skrze čakry  světlonošů a poté je rozváděna po celém fyzickém světě a udržuje jeho existenci.

Mluvili jsme o tom, že Země nyní prochází kritickým, zlomovým obdobím. Pro úspěšné absolvování přechodného období byli do inkarnace posláni nejlepší zástupci lidstva. Hovořili jsme o 144 tisících lidských jedinců, kteří jsou připraveni ve svém potenciálu stát se Kristovými bytostmi. Tak tomu  bylo i v době, kdy jsme začali pracovat prostřednictvím našeho Posla Taťány. S pomocí Našich Poselství a vtělených světlonošů jsme plánovali uskutečnit rychlou a bezbolestnou Božskou transformaci na planetě.

To, co se stalo poté, však bylo neplánované. Světlonoši četli Naše Poselství, naslouchali Našemu Poslu, ale neřídili se tím, co Jsme jim doporučili. Prostřednictvím Našich Poselství a Našeho Posla byly poskytnuty stovky doporučení a rad. Většina světlonošů je téměř všechny ignorovala. 

Co to znamená? Po každé špatné volbě se čakry mírně uzavřou, což snižuje tok Božské energie, která přichází do vašeho světa. Během 18 let, kdy byla otevřena Božská příležitost, působící prostřednictvím Našeho Posla, prakticky všichni světlonoši učinili své volby, včetně konečné volby. Čakry světlonošů přestaly propouštět Božské Světlo do světa. Z Učení víte, že svět, který nedostává Božskou energii, podléhá zkáze. Proto se svět v blízké budoucnosti zhroutí.

V inkarnaci samozřejmě stále jsou jedinci, v nichž stále hoří Božská Jiskra. Takových jedinců je však zanedbatelné množství.

Podle míry toho, jak se světlonoši rozhodovali a jejich čakry se jedna po druhé uzavíraly, ztratili dar rozlišování a další Božské vlastnosti. Začalo se jim zdát, že Božská Pravda je i tam i tam. A čtení Našich Poselství jim přestalo přinášet uspokojení a energii, protože orgány, které vnímaly Naše energie, ochably. 

Neschopnost asimilovat Naše energie vedla k nedostatku sil, depresím a nedostatku chuti do života. Světlonoši se stali pasivními a náchylnými k vnějším vlivům narušujícím psychiku a sugescím.

Mnoho lidí souhlasilo se změnou své Božské podstaty tím, že prošli procedurou takzvaného očkování. Ve skutečnosti to bylo odmítnutí obrazu daného Bohem. Souhlas se změnou struktury DNA. Odmítnutí Božského kódu.

Lidé se dobrovolně vzdali podoby Bohu. Po smrti Duše přichází smrt fyzického těla.

Nejprve se lidé zřeknou Božských vlastností, zradí Nás, Naše Učení a Našeho Posla, pak se čakry zavřou a nastane smrt Duše.

Planetu pak ovládnou nepřátelské síly, jejichž úkolem je zničit lidstvo neschopné Božského vývoje. 

Používají se nejmodernější metody. Prostřednictvím jídla, vzduchu, vody je tělo nasyceno škodlivými látkami, které definitivně ničí energetickou strukturu člověka. Vystavení různým zářením znemožňuje fungování systému čaker i u těch lidí, kteří měli čakry pootevřené. 

Svět se stále více vzdaluje od Božské energie a stále více se blíží úplnému zničení.

Důvod je ve výběru světlonošů: sto čtyřicet čtyři tisíc světlonošů, kteří byli povoláni, aby se stali Kristovými bytostmi, ale kvůli špatným volbám ztratili své Božství a přestali plnit svou funkci - přivádět Božskou energii do světa.

Ztratili rozlišování a postavili se na cestu zrady, pomluvy, manipulace, lži, podvodu a krádeže. 
Existuje cesta ven? A co ti, kteří ještě neztratili Jiskru Boží?

Protože je energetický systém většiny světlonošů zničen, neexistuje způsob, jak působit na jemné úrovni. Bitva na jemné úrovni je prohraná. Zbývá vám jednat na fyzické úrovni. Nemůžete uplatňovat princip nenásilí, protože k tomu nemáte potřebnou sílu Ducha. Svět čekají slepé bratrovražedné války. Vedení spravedlivých válek za účelem ochrany své země, své rodiny, svého domova však může otevřít Cestu.

Velmi dobře si uvědomuji, že bez rozlišování, intuice a dalších Božských vlastností je velmi těžké se správně rozhodovat a jít správným směrem.

Nezbývá než spoléhat na paměť a pohybovat se tápavě, odhadovat správný směr. 

Od humanoidní bytosti je třeba se vrátit do lidské podoby. Znovu získat inteligenci a její vlastnosti, jako je kritické myšlení, svobodné myšlení, jasné myšlení a nezávislé myšlení.

Vrátit do života morálku a život podle svědomí. Pamatovat na Přikázání daná proroky a posly. 
Vrátit krásu do všech projevů života. Vzpomenout si na správné vzory hudby, architektury, malířství.

Návrat k Božské Cestě vývoje nebude snadný. Pro ty, kteří si chtějí zachovat svou Duši a být s Bohem, je to však možné. 

Milovaný Alfa, který před 18 lety, na přelomu let 2002-2003, dal Božskou příležitost tomuto Poslu - Tatianě - Mě požádal, abych vám oznámil, že On tuto Božskou příležitost odnímá.

Po dobu 18 let, jeden a půl 12letého cyklu, nebyla žádná z našich iniciativ světlonoši uskutečněna . Co se nevyužije, to se odebere. 

Mému dnešnímu Poselství porozumí jen velmi málo těch, kteří čtou Naše Poselství, a naprosto neporozumí  ti, kteří ještě nepřistoupili ke čtení Našich Poselství.  

V dnešní době však jen jeden člověk ze sta, kteří přistupují ke Čtení Našich Poselství, je schopen je dočíst až do konce. Lidé ztrácejí schopnost číst, a proto ztrácejí schopnost myslet, a proto přestávají být lidmi...

Ale byla to vaše vlastní volba, kterou jste učinili v souladu se svou svobodnou vůlí... 

Loučím se s vámi.
JÁ JSEM Šiva!

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/2021/2021.12.19.htm