Musíte vybojovat své Vítězství!

20.12.2017 20:08

Pan Šiva
20. prosince 2017


JÁ JSEM Šiva!

Dnes, právě v tento Námi naznačený den, přišel jsem dát důležité Poselství.

Ne proto, že to je nezbytné pro Nás, ale proto, že to je nezbytné pro vás, nacházejících se ve vtělení a naprosto nechápajících, co se děje.

Opravdu, situace se pořád zhoršuje. Karma houstne a snižuje se. Je složitější pochopit, co se děje.

Věděli jsme to, milovaní. A s předstihem jsme vás upozorňovali.

Řekli jsme mnohokrát, že vibrace fyzické roviny se zvyšují.

Když se zvyšují vibrace fyzické roviny, dochází k intenzivnějšímu vysvobozování karmy.

Vzpomeňte si na situaci, když jdete vyklepávat starou peřinu. Zdá se vám celkem čistá. Ale jakmile ji začnete vyklepávat, z peřiny vylétají mraky prachu. Úplně stejný proces probíhá, když zvyšujeme vibrace fyzické roviny.

Všechno co klidně spalo ve vašem podvědomí, všechny karmické nánosy tisíce minulých vtělení se probouzejí a začínají se projevovat na fyzické rovině.

Je to zákonitý proces. Protože přišly kosmické termíny a přišel čas pro odpracování karmy minulosti. Pravě teď přišel čas pro odpracování karmy minulosti. Protože v novém kosmickém cyklu se musí projevit pouze dokonalé energie.

Řekli jsme vám o termínech a čase.

Čas přišel.

Mluvili jsme o tom, že ve vtělení se nacházejí nejlepší zástupci lidstva. Mluvili jsme o vaší roli a zodpovědnosti.

Protože rovnováhu energií jsou schopni udržovat pouze připravené duše. Speciálně připravené pro tuto misi.

Existují způsoby, jak udržovat rovnováhu. A v průběhu posledních 12 let přes tohoto Posla bylo dáno hodně dispenzací nebo Božských Milostí, které umožňovaly vyvážit scházející karmu pomocí modliteb, modlitebních Bdění, správných činů na fyzické rovině.

Desítky dispenzací byli dány, aby se maximálně ulehčila karmická zátěž.

A... žádná z dispenzací nebyla využita.

Milovaní. Podáváme vám pomocnou ruku. Ale nemůžeme vás přinutit, abyste přijali pomoc Nebes.

Učení se dává v nejtemnějším čase na planetě proto, aby ty nejsvětlejší duše ho mohly využít a ulehčit karmickou zátěž mnohých.

Jenže není možné namísto vás konat ve fyzickém světě. Není možné se namísto vás modlit.

Mám právo říci věci pro vaše uši nepříjemné, protože Já jsem osobně dával několik dispenzací přes tohoto Posla. A žádná z nich vámi nebyla využita.

Poslední příklad – dispenzace 33-denního modlitebního Bdění, které se konalo podle mé prosby na podzim tohoto roku.

Vybrali jsme důležitý historický okamžik a důležité astronomické termíny. Karmická Vláda přidělila obrovskou energii pro přeměnu staleté karmické zátěže. Je to karma První světové války, revolucí v Rusku, 100-leté bezbožnosti v Rusku a v celém světě. Do tohoto klubka se zapojily desítky nejrozvinutějších světových zemí.

Byla potřeba účast jenom 1200 lidí z Ruska po dobu 33 dnů, aby se otevřely Nebeské plavební komory a byla přeměněna obrovská část staleté karmy.

Byla to grandiózní dispenzace, která mohla tisíckrát ulehčit karmickou zátěž.

K velké lítosti, jenom půlka z těch světlonošů, na které jsme spoléhali, se Bdění zúčastnila.

Ostatní se zdrželi z různých důvodů: lenost, dogmata, kterých se nepodařilo zbavit, nebyla chuť nebo čas...

Pravděpodobně jste zatím nepochopili, před jakou propastí stojíte.

A musíte souhlasit, že My jsme udělali všechno proto, abychom vás uchránili před tím nejhorším.

Jediné, co nejsme schopni udělat, je porušit vaši svobodnou vůli.

Jestli vy svou vlastní vůlí chcete skočit do propasti, My vám v tom nemůžeme bránit. Je to vaše volba a vaše zodpovědnost.

Je to čas sklizně, kdy jenom ty nejlepší duše dokážou pokračovat ve své evoluci.

Volbu děláte sami. Je to vaše volba a vaše zodpovědnost.

Boj mezi světlem a tmou probíhá uvnitř každého z vás. Bylo dáno dost kritérií a poukazovalo se na nezbytnost rozlišování.

Když se žáci připravují na život, dávají se jim znalostí, koná se výuka. Pak přichází zkouška. A každý žák ukazuje, čemu se naučil.

A tyto znalosti pomáhají po dobu celého života.

Ale pokud jsou žáci nedbalí a nechtějí se učit, pak nemají šanci rozlišit, co je správné a co ne, a pochopit směr, kam mají jít. Duše jsou odsouzeny pobíhat sem a tam ve tmě a hledat východ ven.

Všechny znalosti byly dány. Všechny mezníky jsou označeny.

Například, mluvilo se o tom, že Učení je potřeba zopakovat v praxi a používat v životě, protože tohle Učení je nezbytné pro Život.

Mluvilo se o nutnosti činit, ale také o správném motivu činů. Jinak všechny vaše činy tvoří dodatečnou karmu.

Nemůžete Nám vytknout, že v tento nejsložitější čas jsme vás nechali a nepomohli vám všemi možnými způsoby.

Všechno bylo dáno, otevřeně a upřímně, v nejvyšším objemu dostupném pro tuto dobu.

Teď se čas změnil.

Karma natolik zhoustla, že Nás neslyšíte.

Začal nejtěžší kus cesty. Čas samostatného letu pro každou duši.

Pouze ty nejsilnější a nejodvážnější, nezištné a oddané duše jsou schopny prokázat své právo pokračovat v evoluci.

My se vzdalujeme. Protože nemá smysl ukazovat něco, když lidi to nevidí. A nemá smysl říkat něco, když lidí neslyší.

A nemá smysl dávat dispenzace, které se nevyužívají.

Přeji vám najít v sobě síly a vydržet všechny nadcházející události.

Vzpomeňte si na Naše rady.

Jenom víra a láska vás zachrání.

Tma nemá sílu. Živí se vaší energií.

Stojí za to krmit nedokonalost?

Musíte vybojovat vaše Vítězství!

Přeji vám zvítězit!

JÁ JSEM Šiva!

Vždy Vítězství!

* * *