Knihy o Matce Marie

 
 
Kniha "Růžence Matky Marie"
Kniha ze série "Růžence"
 

 

Vážení přátelé! 

Připravujeme k vydání tuto knihu v češtině. 

 

Růžence je určeny pro duchovní práci.

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství, které byly předané v 21. století skrze

Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťánu Nikolajevnu Mikušinu

 

Během prvních dvou desetiletí 21. století Taťjana Mikušiná úplně zázračné, mystickým způsobem zapsala Poselství, 

kterí přišli na náš svět z Vyššího, Duchovního Světa.

 

Kniha obsahuje jeden plný Růženec – "Růženec Milosti Matky Marie", který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie,

a čtrnáct malých Růženců, sestavené o něco později s inspirací Matky Marie a matici, kterou ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost se věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě.

 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu a vydání další knihy s Poselstvími. 

 

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Kniha Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. 

Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

Zdroj knihy

 

Obsah knihy

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

 

 

          Urychlit vydání knih je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení 

- kontrola po zalomení, 

- příspěvěk na vydání.

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc: Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email odpovedné osoby:

limonova35@seznam.cz

Natália Limonová

 

Děkujeme!

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net