K dispensaci 23. dne je přidán další velmi důležitý bod

25.12.2006 11:11

Gautama Buddha
25. prosince 2006

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, opět k vám přicházím s cílem poskytnout další Poselství, založené na síle Lásky, kterou, stejně jako ostatní Vzestoupení Mistři, prožívám k vám, lidem Země, kteří jste nyní ve vtělení. Doba je velmi složitá a přelom roku je obzvláště důležitým a náročným časem. Právě na přelomu změn slunečního cyklu přicházíme a dáváme vám naše učení, protože vše, co založíme na rostoucím slunci, vyklíčí na jaře a v létě při nástupu dalších slunečních cyklů, které začínají v den jarní rovnodennosti a v den letního slunovratu. Končí staré a začíná nové, a to nové je dokonale krásné!

Mohu o tom mluvit, protože mám přímý vztah k budoucnosti, která přijde velmi brzy. Jsme rádi, že se našel dostatečný počet lidských jedinců, kteří si přáli sloužit nám, Vzestoupeným Mistrům, a my jsme spolu s vámi schopni uskutečnit naše plány.

Stojím před vámi ve velkém vzrušení, protože se dnes na zasedání Karmické Rady stala velmi důležitá událost a tato událost velmi rychle ovlivní život každého obyvatele Země. Dnes během setkání bylo dohodnuto, že každý obyvatel planety Země, který dosáhl určité úrovně vědomí, bude schopen část energie, kterou uvolňuje během modliteb nebo během své služby Životu, vynaložit na to, aby zbývající část lidstva Země mohla co nejrychleji dosáhnout té úrovně vědomí, která je v této fázi evolučního vývoje nezbytná.

Připojujeme toto důležité rozhodnutí k dispensaci 23. dne[1] a nyní, počínaje 23. lednem příštího roku, kromě ustanovení této důležité dispensace, která nadále platí po celou dobu příštího roku, je přidán další velmi důležitý bod. Každý z vás, kdo chce, může nasměrovat svou energii k transmutaci karmy těch, kteří ve svém vývoji zpomalili tempo a nejsou schopni pochopit mnohé Božské Pravdy. To se může týkat vašich blízkých, vašich příbuzných a také úplně cizích lidí, ke kterým cítíte zvláštní blízkost. 23. dne každého měsíce můžete vyprošovat a transmutovat tu karmu, která brání vámi zvolené osobě dosáhnout další úrovně vědomí. Zatím tato Milost může být každým z vás použita pouze pro jednoho člověka. Například pro vašeho manžela nebo manželku, vaše dítě nebo jednoho z vašich rodičů, nebo pro jiného člověka, kterému jste se rozhodli pomoci.

Upřímně doufáme, že tato nová Božská příležitost nám s vámi dovolí rychleji zvýšit úroveň vědomí lidstva Země. Představte si, že se k tomu počtu lidí, kteří dosáhli úrovně vědomí, která jim umožňuje vědomě nám sloužit, ke konci příštího roku po skončení ročního cyklu a zasedání Karmické Rady přidá stejný počet lidí! Ke konci roku tak budeme moci zdvojnásobit počet našich služebníků, lidí, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za planetu a evoluční vývoj všech živých bytostí na planetě Zemi.

Jsem rád, že jsem vám toto důležité rozhodnutí sdělil! A teď jsem připraven dát vám ještě trochu informací, které vám umožní orientovat se v současném stavu věcí, který teď na světě existuje. Jde o katastrofální zvýšení úrovně negativních vibrací na konci roku. Velmi mnoho lidí zažívá depresivní stavy, a velmi mnoho lidí tráví vánoční a novoroční svátky na velmi nízké vibrační úrovni, konzumujíce alkohol a zabývajíce se jinou nedůstojnou a neslušnou činností. To vše vytváří další kus planetární karmy, která může vést k nenapravitelným katastrofám na některých kontinentech. Proto, jako vždy na konci roku, vás vyzývám k tomu, abyste zachovali rovnováhu, především v sobě, a věnovali co nejvíce úsilí vyvažování planetární karmy a karmy vaší země. Pokud cítíte takovou vnitřní potřebu, můžete každý den, který zbývá do konce letošního roku, věnovat své modlitební praxi s dvojnásobnou, nebo i trojnásobnou silou. Neváhejte si dokonce vzít volno z práce, abyste pracovali pro dobro planety Země doma v soukromí nebo společně se skupinou podobně smýšlejících lidí. Čtěte si růžence, čtěte si další modlitby nebo praktikujte meditaci. Pošlete svou Lásku a Vděčnost Zemi. Představte si Zemi-Matku jako živou bytost, která vám umožňuje žít a rozvíjet se, stará se o vás[2]. Posílejte svou Lásku Zemi a těm elementálům, kteří slouží lidské evoluci na Zemi.

Pokaždé na konci roku vás žádáme o dodatečnou energii, kterou nám můžete dát, a to nám zase umožní vyvážit situaci na planetě a vyhnout se mnoha katastrofám.

Proto přicházím a obracím se na vás s prosbou, jako Bytost, která má moc na planetě Zemi a udržuje rovnováhu na planetě.

JÁ JSEM Buddha, a jsem rád, že mnozí z vás se rozhodli a vydali se cestou služby lidstvu Země a zapomněli na své osobní problémy, své osobní těžkosti a strasti.

Vlastně jen tehdy, když jste pohlceni službou Životu, všechny vaše drobné problémy jeden po druhém vás opouštějí a jednoho dne si uvědomíte, že jste osvobozeni od všech těch malých a zbytečných věcí, které vás předtím zatěžovaly ve vašem životě. Ale to byl jiný život, život člověka, který se soustředil na sebe a své problémy. Nyní jste bytost Světla, která se stará o blahobyt a harmonii na celé planetě.

Ať je světu dobře!

Nechť jsou šťastny všechny živé bytosti, které obývají naši milovanou planetu Zemi. Om.

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *

[1] Zde uvádíme seznam Poselství Mistrů, které se týkají dispensace 23. dne

О dispensaci 23. dne a dalších možnostech, jež jsou poskytnuty Nebeskou Říší“ Milovaný El Moria, 19. července 2006

O nadcházejícím dni letního slunovratu a Božích milostech, které jsou spjaty s tímto dnem“ Pán Majtréja, 15. června 2006

„Doporučení, jak byste měli zacházet se vším, co vás obklopuje ve vašem hmotném světě a ve světech jemnějších“ El Moria, 20. dubna 2006

„Přinesl jsem vám dvě zprávy. Jedna je smutná a druhá radostná“ Milovaný El Moria, 7. ledna 2006

O nové Božské milosti“ Milovaný El Moria, 27. června 2005

O možnosti zmírnění karmy následného měsíce a dopisech Karmické Radě“ Milovaný Súrja, 23. června 2005

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad“ Bohyně Svobody, 22. dubna 2005

 

[2] Například můžete použít meditaci Posílání Lásky Matce Zemi