Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad

22.04.2005 00:00

Bohyně Svobody
22. dubna 2005

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody, přicházím k vám prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM členem Karmické Rady a JÁ JSEM k vám v předvečer 23. dubna přišla s určitým cílem.

Milovaný Súrja vám 19. března oznámil, že dispensace 23. dne nyní účinkuje pouze na ty duše, které mají čistá srdce a čisté motivy svých skutků.

Proto nezapomeňte, že 23. dne každého měsíce máte možnost transmutovat karmu měsíce následujícího.

JÁ JSEM Bohyně Svobody, a kvalita Božské Svobody pro vás znamená především Osvobození se od vaší karmy, osvobození se od energií, které jste v minulosti pokřivili svými činy, které nebyly v souladu s Vůlí Boha. Tyto energie vás připoutávají k fyzické rovině a dalším hustým vrstvám planety Země. A vaším základním úkolem je osvobodit se od této připoutanosti.

A tento proces osvobození neproběhne najednou. Kdyby se veškerá energie, kterou jste pokřivili v průběhu mnoha tisíc vtělení, ve vaší auře náhle aktivovala, nebyli byste schopni takovou zátěž vydržet. Proto v souladu s humánním Zákonem Kosmických Cyklů se váš život dělí na časové intervaly, během kterých se aktivuje ta či ona dříve vámi pokřivená energie. A tyto časové úseky odpovídají dvanácti základním paprskům Kosmických hodin.

Tato časová období se dělí na roční cykly, tzv. dvanáctileté cykly v souladu se znameními Zvěrokruhu, a cykly měsíční v rámci každého roku.

Jsou to cykly, v souladu se kterými se vám vracejí ty karmické situace, kterými musíte projít, aby se vyrovnala energie, kterou jste dříve pokřivili, a která je uchována ve vaší auře.

Všechno ve Vesmíru probíhá v souladu s kosmickými cykly a tyto cykly jsou zapsané Bohem v jazyce hvězd. Ten, kdo pochopí jazyk hvězd, získá přístup k podrobnostem plánu Boha pro celý Vesmír i pro konkrétní hvězdu nebo planetu. V okamžiku vašeho zrození se spouštějí Kosmické hodiny pro vaši duši. Natáhne se pružina vašich osobních hodin. A pokud znáte plán vašeho života, který je také předurčen hvězdami v okamžiku vašeho narození, můžete zjistit, v jakém časovém období a jaké energie z vašich minulých karmických zápisů se stávají dostupnými k odpracování.

Pokud pečlivě přezkoumáte svůj život, tak můžete vypozorovat, že se záviděníhodnou pravidelností se před vámi vynořují stále stejné problémy, které jsou spojeny s vaší psychikou a s vaším vnímáním sebe sama a okolního světa. Pružina se rozmotává a na každém novém závitu se k vám vracejí jedny a ty samé problémy. A vy jste nuceni se znovu a znovu vracet k vašim neodpracovaným vlastnostem a řešit životní situace, které před vámi vyvstávají, pokaždé na nové úrovni.

Je to podobné, jako když šplouchají vlny oceánu. Vlna běží na břeh a pak ustupuje. Při svém pohybu vlna strhává kaménky na břehu oceánu a unáší je s sebou. A za tisíce let získávají kameny hladký povrch. Jakýkoliv výstupek na kameni bude oceánem obroušen. Stejně tak každý den, den co den, rok co rok, brousí Bůh za pomoci Zákona Kosmických Cyklů vaše nedokonalé vlastnosti tak dlouho, dokud se nestanete hladkými, dokud vaše aura nezíská správný oválný tvar, průzračnost a barvy, které byly zpočátku, před tím než jste se vtělili ve fyzickém světě, vaší duši vlastní.

A tento proces obrušování vašich vlastností a jejich přeměny na vlastnosti Božské trvá déle než jeden život.

Moudrý člověk chápe, že působení Kosmického Zákona se nedá vyhnout, ale výsledku, ke kterému vás Kosmický Zákon směruje, je možné dosáhnout během kratšího času, pokud tomuto Zákonu neodporujete, ale naopak pomáháte. V tomto případě dosáhnete výsledku během menšího množství kosmických cyklů. A v tom je smysl výroku, že pro vyvolené bude čas zkrácen.

Dobu vašeho pobytu na Zemi můžete zkrátit pouze v tom případě, když urychlíte návrat karmy. A to, co obyčejný člověk bude odpracovávat desítky let, vy můžete projít za rok.

Protože  přetransformujete pokřivenou energii rychleji díky vaší touze to udělat a díky Boží milosti, která vám to umožňuje.

Proto nepohrdejte 23. dnem každého měsíce. Pokud jsou vaše úmysly čisté, můžete v tento den transmutovat karmu následujícího měsíce nejen správnými volbami, ale také pomocí modlitební praxe.

Chtěla bych, abyste si osvojili správný motiv, se kterým musíte v tento den přistupovat ke čtení modliteb:

  • upřímně si uvědomujete veškeré vaše hříchy, které jste spáchali v minulosti, a vynakládáte veškeré možné úsilí, abyste v budoucnu tyto hříchy neopakovali.
  • a jste připraveni s pomocí magnetu svých srdcí, naplněných láskou k veškerému Tvoření, ke každé živé bytosti, přitáhnout do vašeho světa takové množství Božské Energie, které vám umožní přeměnit vámi pokřivenou energii v plném rozsahu.

A pokud díky vámi nadpracovanému momentumu dokážete přeměnit ve Světlo veškerou nedokonalou energii, která byla otevřena v souladu se Zákonem pro přeměnu během této kosmické lhůty, pak, když nastoupí další období pro přeměnu této energie, nebudete mít co přeměňovat.

Ale přesto budete pokračovat ve službě. Protože dokud jste ve vtělení, měli byste využít každou minutu svého pobytu na Zemi ku pomoci těm živým bytostem, které nejsou ve svém postupu na Cestě tak úspěšné jako vy.

Pro to, aby si člověk uvědomil své postavení v tomto světě, aby si uvědomil svou nedokonalost a obrátil se k Bohu, potřebuje počáteční energii, která mu to dovolí udělat.

Představte si, že jste přistoupili k člověku, který je natolik zatížen karmou, že si není vědom svého spojení s Bohem a se všemi ostatními bytostmi na Zemi. Je podobný začouzené nádobě. Velmi začouzené. Proč byste nemohli vynaložit část své energie na to, abyste tuto nádobu utřeli. Přejeli po ní hadrem, pomohli jí získat alespoň malinkou částečku Božské Energie, maličký paprsek Světla, který bude schopen probudit spící vědomí tohoto člověka.

Každý z vás, pokud si vzpomínáte, v minulosti byl v takovém začouzeném stavu. A vždy se vedle vás našel člověk, který se na vás podíval laskavým pohledem či prokázal vaší duši soucit. A vy jste dostali tu porci energie, která vám v tu chvíli chyběla, abyste mohli povznést svoje vědomí na úroveň uvědomění si vyšší Reality.

Každý z vás potřebuje pomoc a každý z vás může takovou pomoc poskytnout.

Můžete tuto pomoc poskytnout nevědomky, svým pohledem, svou reakcí na vzniklou kritickou situaci. Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad, to, jak se chováte ve vlastním životě, to, jak přijímáte životní situace a životní zkoušky.

Vaší závěrečnou zkouškou ze základní školy zasvěcení bude ten den, kdy zjistíte, kolika lidem kolem vás musíte pomoci. A vaším největším úspěchem bude ten okamžik, kdy se upřímně zaradujete z úspěchů svých spolubratrů.

Když se upřímně radujete z úspěchů lidí ve vašem okolí, tak získáváte jako momentum svých vlastních úspěchů úspěchy každého z lidí, z jejichž úspěchů máte upřímnou radost.

Takovým způsobem můžete rozmnožit vaše bohatství na Nebesích, bohatství vašeho kauzálního těla. Vy samotní nemusíte dělat vůbec nic, jen pomáhat a upřímně se radovat z úspěchů ostatních. Dokonce i takto si vytvoříte mnohem více zásluh a blahé karmy, než když veškeré své úsilí vynaložíte na boj se svými vlastními nedostatky.

Odkryla jsem vám dnes velice prosté tajemství, díky kterému mnozí získali své vzestoupení a skončili s řadou pozemských vtělení.

Umějte se radovat a být nadšení z úspěchů ostatních lidí.

 

JÁ JSEM Bohyně Svobody
v tento den jsem vám dala ponaučení.

 

 

* * *

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net